Waardevast

Met de Kerst in zicht breekt voor mij de tijd aan om weer eens naar mijn beleggingsportefeuille te kijken en na te denken over nieuwe ideeën. Daarbij mag ik me graag laten verleiden door markten en segmenten die tot de achterblijvers behoren. Waardeaandelen roepen steeds harder om mijn aandacht. Maar bij de selectie van een beleggingsfonds in waardeaandelen is het belangrijk dat die waardestijl gewaaborgd blijft. Het fenomeen stijldrift ligt op de loer.

Ronald van Genderen 03 december, 2019 | 10:52
Facebook Twitter LinkedIn

Mijn beleggingsportefeuille raadpleeg ik niet vaak. Dat hoeft ook niet, want die is gespreid over verschillende beleggingscategorieën en volledig belegd in beleggingsfondsen. Saai wellicht, maar het geeft ook veel rust. En wanneer ik eens door mijn beleggingen ga, dan verander ik vaak nauwelijks iets. De Kerstperiode en de zomervakantie zijn mijn persoonlijke favoriete momenten om het een en ander eens tegen het licht te houden.

Voor nieuwe ideeën mag ik me graag laten inspireren door markten of segmenten die zijn achtergebleven. Hoe groter de underperformance en hoe langer deze reeds duurt, des te meer mijn interesse wordt gewekt. Het waardesegment van de aandelenmarkt is op dit moment zo’n gebied waar de underpeformance fors is en al geruime tijd aanhoudt.

Ter illustratie. Dit jaar hebben wereldwijde waardeaandelen (gemeten aan de hand van de MSCI World Value index) tot en met eind november een rendement behaald van 22,50%. Niet slecht in absolute termen, maar in vergelijking met wereldwijde aandelen in zijn algemeenheid (gemeten aan de hand van de MSCI World index) nog altijd een underperformance van ruim 6 procentpunten.

Geen uitzondering
Daarmee is de underperformance inderdaad fors te noemen, maar dit jaar is bovendien geen uitzondering. Vorig jaar was er ook sprake van underperformance. Sterker nog, over de afgelopen tien kalenderjaren was er in slechts één jaar sprake van outperformance voor waardeaandelen. In 2016 versloeg de MSCI World Value index de MSCI World index met bijna 5 procentpunten.

Het is daarom niet verwonderlijk dat beleggers de afgelopen jaren geld onttrekken aan beleggingsfondsen in waardeaandelen. Waar fondsbeleggers de handdoek in de ring gooien voor deze beleggingsstijl, ligt dat gevaar ook op de loer voor de beheerders van de beleggingsfondsen.

Zij zien zich namelijk vaak afgerekend tegen de brede MSCI World index. Niet zozeer omdat die index de meest relevante benchmark is, maar meer omdat het de meest gebruikte en bekendste index is voor wereldwijde aandelen. En hoewel de vergelijking dus geen rekening houdt met de stijl van de fondsen en de vergelijking dus mank gaat, zal de almaar aanhoudende underperformance druk op hen leggen.

Praktijkvoorbeelden
En die voorbeelden kom ik in de praktijk als fondsanalist tegen. Zo was er laatst een beheerder die te kennen gaf dat hij beleggen nog steeds leuk vindt, maar over de afgelopen vijf jaar met steeds minder zin naar kantoor komt.

Een ander voorbeeld is de beheerder die het toegepaste proces heeft aangepast. Jarenlang was het gedegen en grondige proces gericht op aandelen die in aboslute zin goedkoop waren. Echter, hij beargumenteerde dat die benadering in de markt van tegenwoording niet meer toereikend was. Daarom besloot hij het proces uit te breiden met een screening die ook kijkt naar aandelen die in relatieve zin goedkoop ogen.

Risico op stijldrift
Dat brengt ons op het gevaarlijke hellende vlak van stijldrift. Met stijldrift doelen we op beheerders die buiten de voor hen gebaande paden gaan, in dit geval dus beheerders die steeds minder of anders in waardeaandelen gaan beleggen. De Morningstar Style Box is een goed middel om de stijl van een fonds te evalueren. Zo kunnen we bijvoorbeeld aan de hand hiervan waarnemen dat de portefeuilles van bijvoorbeeld GAM Global Diversified en MFS Meridian Contrarian Value de afgelopen drie jaar steeds minder een waardekarakter hebben gekregen. Ze vallen in de Style Box zelfs niet meer in de kolom Waarde, maar in Gemengd.

Nu kan zo’n verschuiving meerdere redenen hebben, maar het verdient wel de aandacht wanneer een fonds voor aankoop wordt overwogen. Indien er inderdaad sprake is van stijldrift en de beheerder dingen anders is gaan doen dan voorheen, dan dient dat met een gezonde kritische houding te worden geëvalueerd. Want hoe hard waardeaandelen ook om mijn aandacht roepen, ik wil wel een fonds dat waardevast, pardon, stijlvast is.

 

Lees ook eerdere columns van Ronald van Genderen:

- Saudi Aramco: een lakmoesproef voor duurzame beleggers

De keerzijde van ervaring

Impactbeleggen komt in vele vormen

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten