Fonds van de Week: First State China Growth Fund

Het First State China Growth Fund heeft een zeer deskundige beheerder op het gebied van Chinese aandelen die bij zijn aandelenselectie vooral op kwaliteit let en niet op de benchmark. Dit onderscheidende beleggingsproces heeft op de lange termijn indrukwekkende rendementen opgeleverd. Alle fondsklassen van dit fonds krijgen de hoogst haalbare Morningstar Analyst Rating, die van Gold.

Robert van den Oever 15 januari, 2020 | 17:00
Facebook Twitter LinkedIn

First State China Growth Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Gold
Morningstar Rating: *****
Beheerteam: High
Fondshuis: Average
Beleggingsproces: High

First State China Growth Fund

Beheerder Martin Lau is zeer ervaren en deskundig op het gebied van Chinese aandelen. Kwaliteit staat voorp bij de aandelensectie en de portefeuilleopbouw geschiedt zonder al te veel naar de benchmark te kijken.

Het beleggingsproces van dit fonds biedt neerwaartse bescherming en dat heeft het in de loop der jaren bewezen door een duidelijk lagere downside-capture ratio dan concurrenten. Het lange-termijn track record onder het beheer van Lau is indrukwekkend, want hij verslaat de benchmark en zijn concurrenten. Alle fondsklassen van dit fonds hebben een Morningstar Analyst Rating van Gold, de hoogst haalbare. 

Uitgebreide toelichting

Fvd W week 3 First State China Growth I Acc USD  grafiek vrijstaand

Beheerteam
Hoofdbeheerder Martin Lau is een van de beste op het gebied van Chinese aandelen. Hij wordt ondersteund door een sterk beleggingsteam en een beleggers-vriendelijke beleggingscultuur. Lau staat sinds 1 april 2002 aan het hoofd van deze strategie en hij heeft 24 jaar ervaring in de beleggingswereld. Hij heeft continu indruk gemaakt met zijn diepgaande kennis van de portefeuille en zijn standvastige overtuiging ten aanzien van zijn beleggingsfilosofie. Tweede man bij het fonds is Quanqiang Xian die 22 jaar beleggingservaring heeft.

Lau heeft bewezen dat hij zijn concurrenten kan verslaan, want hij heeft met al zijn mandaten buitengwone rendementen behaald. Hij is co-beheerder van het in Hong Kong gevestigde First State Stewart Asia fonds en leidt daar een 20-koppig beleggingsteam waarvan de leden gemiddeld 12 jaar beleggingservaring hebben en dienstverbanden bij dit fondshuis hebben van meerdere jaren. Het team rondde de fusie met Mitsubishi UFJ Trust and Banking corporation in augustus 2019 af en zal spoedig worden omgedoopt in 'First Sentier Investors'. 

Sinds die fusie hebben twee analisten en een portefeuillebeheerder het team verlaten. Maar tegelijk zijn er sinds 2018 drie nieuwe mensen bijgekomen, al waren dat geen directe vervangingen van de vacant gekomen functies, maar meer generalistisch ingestelde teamleden. Er is ons verzekerd dat het team zijn autonomie ook na de wisseling van eigenaar zal behouden. Dat is belangrijk, want volgens ons is het goed dat de unieke beleggingscultuur behouden blijft, want dat was de sleutel tot het succes van het team.

De omvorming behelst ook een gewijzigde beloningsstructuur die een lange termijn visie aanmoedigt en ook parallel lopende belangen met die van eindbeleggers.

Fondshuis
Commonwealth Bank of Australia's (CBA) vermogensbeheertak is een van de grootste en meest gediversifieerde in zijn soort in Australië. eind oktober 2018 verkocht CBA zijn vermogensbeheerder Colonial First State Global Asset Management (CFSGAM) aan Mitsubishi UFG Trust and Banking Corporation (MUTB). CFSGAM omvat First State Stewart Asia en Stewart Investors. MUTB heeft aangekondigd dat het CFSGAM op onafhankelijke basis zijn werk zal laten doen en Morningstar juicht dat toe. 

Dit betekent echter wel een verandering voor de medewerkers en zolang de volledige impact van de omvorming nog niet duidelijk is, blijft een en ander omgeven met onzekerheid. Daarom blijft, totdat er meer duidelijkheid komt, de Parent Pillar rating op Average.

Overigens gaat het onderdeel Colonial First State (CFS), waar FirstChoice Investments onder valt, niet mee naar MUTB. Dat zal geen grote impact hebben, maar het is wel goed om te vermelden dat CFSGAM vermogen beheert namens CFS.

Proces
Deze strategie werkt volgens een teambreed bottom-up proces dat op kwaliteit gericht is en sterke voor risico gecorrigeeerde rendementen heeft opgeleverd over meerdere cycli. Het proces is gericht op drie sleutelelementen: kwaliteit, groei en waardering. Kwaliteit van het management van een bedrijf is het allerbelangrijkste. Het team beoordeelt het track record, corporate governance en integriteit van de bedrijfsdirectie. Ook andere kwaliteitsaspecten worden bekeken, zoals de kracht van de balans. 

In aanvulling daarop kijkt het team naar bedrijven die houdbare en voorspelbare groei laten zien. Beheerder Martin Lau neemt uiteindelijk de strategische beslissingen. Zijn portefeuille bevat doorgaans 40-70 aandelen. Het team richt zich op absolute en niet op relatieve rendementen. risico ziet het beheerteam als geld verliezen en niet als underperformance ten opzichte van benchmark of concurrenten.  

Lau kijkt bij het opbouwen van zijn portefeuille dan ook amper naar de benchmark. Landen- en sectorblootstellingen wijken dan ook behoorlijk af van de index. Hij belegt het de blik op de lange termijn, en dat wordt weerspiegeld in de jaarlijkse portefeuille-omzet van circa 25%. Hij past een hoge ethische standaard toe voor zijn beleggingen en mijdt bedrijven in bijvoorbeeld gaming of tabak. 

Prestaties
De prestaties van beheerder Martin Lau sinds zijn aantreden in april 2002 zijn indrukwekkend. Tot en met november 2019 heeft de fondsklasse I een gemiddeld jaarlijks rendement geboekt van 16,88% en daarmee verslaat het de MSCI China Index met 465 basispunten en komt het uit in het eerste percentiel te midden van zijn concurrenten. 

Consistent met de nadruk die het team legt op absoluut rendement en managementkwaliteit heeft de strategie sterke neerwaartse veerkracht laten zien; de downside capture ratio was 73,72% vergeleken met 90,15% voor het categoriegemiddelde.

De strategie heeft zijn triomftocht ook recenter weer eens te meer bewezen, want over de 12 maanden eindigend ultimo september 2019 heeft fondsklasse I een rendement van 1,70% geboekt waarmee het de index met 563 basispunten verslaat en in het 26e percentiel tussen concurrenten uitkomt. Over deze periode voegde sterke aandelensectie in industrie en vastgoed de meeste waarde toe met aandelen zoals Shanghai International Airport en China Overseas Property Holding.

Daartegenvoer staat magere aandelenselectie in de sector gezondheidszorg als rem op het rendement. Dat gold voor de Chinese apotheekketen Tong Ren Tang. Dit bedrijf kampt met toenemende concurrentie en er waren veiligheidskwesties. Dat heeft ook Lau's overtuiging op dit aandeel verminderd, maar toch houdt hij er een positie in vanwege de lage waardering.

Kosten
De lopende kosten van de fondsklasse V, de 'clean share class' die verkrijgbaar is voor beleggers in Nederland, komen uit in het middelste kwintiel voor deze Morningstar Categorie. Dat is niet buitengewoon gunstig, maar de beoordeling van de People, Process en Parent pillars in de context van deze kosten brengt ons tot het inzicht dat er nog altijd ruimte is om positieve alpha te genereren ten opzichte van benchmark. Alle fondsklassen van dit fonds hebben de hoogst haalbare Morningstar Analyst Rating van Gold.

De grafiek en de tabel in dit artikel nemen de fondsklasse I Acc USD als uitgangspunt, omdat die een langer track record heeft en daardoor beter inzicht geeft in de prestaties op de langere termijn. De fondsklasse V Acc USD is pas sinds februari 2019 op de markt en heeft dus nog geen volledig jaar aan data gegenereerd.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van First State China Growth Fund V USD. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds. 

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen China, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Fvd W week 3 First State China Growth I Acc USD  tabel vrijstaand

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- BlackRock US Dollar Bond Fund

- Pimco Euro Credit Fund

- Schroder ISF Greater China

- Vanguard Euro Government Bond Index Fund

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten