Uitstoot moet omlaag: zo doen de oliereuzen dat

De grote oliereuzen die de hele productieketen van exploratie en winning tot aan raffinage en distributie omspannen, ofwel integrated oil bedrijven, erkennen de noodzaak om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ze worden steeds vaker en pregnanter aangespoord door hun aandeelhouders, onder wie in toenemende mate nadrukkelijk de grote institutionele beleggers. Morningstar onderzoekt welke maatregelen voor uitstootreductie de oliebedrijven nemen en welke bedrijven daar het verst mee zijn.

Robert van den Oever 21 januari, 2020 | 15:22
Facebook Twitter LinkedIn

De integrated oil bedrijven nemen maatregelen om de gevraagde uitstootvermindering voor elkaar te krijgen. Het productieproces van deze oliegiganten zit echter zodanig in elkaar dat zo’n 90% van de uitstoot pas plaatsvindt bij het gebruik van olieproducten door eindgebruikers, dus de klanten van de oliereuzen: zij tanken bij de pomp en verstoken de brandstof onderweg, net als grote industriële klanten die brandstoffen verbruiken bij hun bedrijfsactiviteit. Uitstoot is dus inherent is aan de hele olieproductieketen en dus niet zomaar op te lossen. 

Onderstaande graphic maakt de verschillende typen uitstoot, direct en indirect, per activiteit duidelijk:

Energy Observer jan 2019 Exhibit 2

 

Beste bedrijven
Toch zijn er mogelijkheden om uitstoot verminderen, zo heeft Morningstar onderzocht in een studie naar de oliereuzen. Morningstar’s aandelenanalisten Allen Good en Marloes Spanjersberg analyseren welke oliebedrijven de meest omvangrijke plannen hebben voor uitstootreductie en welke bedrijven het verst zijn met de uitvoering daarvan: dat zijn volgens hen Royal Dutch Shell, Repsol, Total en Equinor.

De bedrijven die deel uitmaken van de studie en hun Economic Moat rating en Fair Value staan allemaal in deze tabel:

Energy Observer jan 2020 Exhibit 0

 

Gasproductie verhogen
Een van de manieren om de intensiteit van de uitstoot te verminderen is om de gasproductie te verhogen omdat die minder uitstoot-intensief is dan die van andere olieproducten. Royal Dutch Shell en Total hebben zich meer dan hun concurrenten op gas gestort.

Daarbij moeten de bedrijven dan wel stoppen met het affakkelen van overtollig gas. Dat is iets dat vooral bij de bedrijven in de Verenigde Staten speelt, zoals Exxon. Aanleg van beter gasdistributiefaciliteiten kan helpen om waarde te creëren met gas in plaats van het te behandelen als een afvalproduct. Affakkelen is momenteel goed voor 23% van de uitstoot van broeikasgassen door de oliereuzen.

Investeren in duurzame opwekking
De meest drastische vermindering van uitstoot is te bereiken door meer werk te maken van duurzame en hernieuwbare energie. Investeren in duurzame opwekking van energie kan de totale uitstoot van een oliereus flink verminderen. Die investeringen in bijvoorbeeld zonne- en windenergie kunnen fors zijn en het kapitaalrendement daarop zal lager zijn dan de bedrijven halen met hun traditionele olie-activiteiten, becijferen de Morningstar-analisten. Toch is het de moeite waard, aangezien opwekking en verkoop van duurzame energie wel een kasstroom oplevert. Bovendien dringen steeds meer beleggers aan op dergelijke investeringen en die roep kunnen de bedrijven niet negeren.

De sterke toename van elektrisch rijden kan een steutelelement zijn voor de oliebedrijven om de omslag naar duurzaam te maken. Immers, hun bestaande klandizie voor fossiele brandstoffen valt grotendeels weg en wordt vervangen door vraag naar elektriciteit. Daar moeten ze op inspelen en zelf oplaadcapaciteit aanbieden, want dat kan heel makkelijk via hun bestaande netwerk van tankstations. Toch zal elektriciteit voor elektrisch rijden de komende tijd slechts een fractie van de omzet uitmaken, verwachten de analisten.

Duurzame prestaties
Als de analisten alle elementen die uitstoot veroorzaken samenvatten in zes parameters, kunnen de oliebedrijven vergeleken worden op hun prestaties op die zes. Daar komt de volgende matrix uit:

Energy Observer jan 2019 Exhibit 1 b

 

De matrix toont alleen bij Equinor en Royal Dutch Shell een groen balkje bij alle zes de parameters. Van die twee wint Equinor het omdat de absolute cijfers in vijf van de zes gevallen gunstiger zijn. Daarmee is Equinor de best scorende oliereus als het gaat om duurzaamheid.

De oliereuzen zijn dus bezig om hun activiteiten te verbreden naar duurzamere alternatieven voor hun traditionele business in fossiele brandstoffen. Vooralsnog zullen die laatste echter de belangrijkste blijven, want de vraag naar olie zal nog decennia hoog blijven, terwijl intussen alternatieve energie gestaag terrein wint.

Morningstar-analist Allen Good geeft in deze video nadere toelichting op de studie naar de “emissions challenge” van de oliereuzen. Bekijk de video hier:

 

Benieuwd naar het hele verhaal over de 'emissions challenge'? Hier kunt u het volledige rapport verkrijgen.

Download

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten