Active-Passive Barometer Europa 2019: passieve aandelenfondsen verslaan actieve meestal

Actief beheerde beleggingsfondsen in Europa slagen er meestal niet in om hun passieve concurrenten binnen de categorie te verslaan. Dat is opnieuw de conclusie van de jongste editie van Morningstar's Active-Passive Barometer. Het succes is vooral mager bij large-cap aandelenfondsen. In kleinere, meer gespecialiseerde aandelencategorieën winnen de actieve beheerders het soms wel van de passieve fondsen. Dit is de Morningstar Active-Passive Barometer over 2019.

Robert van den Oever 11 maart, 2020 | 7:57
Facebook Twitter LinkedIn

De Morningstar Active-Passive Barometer meet de prestaties van actief beheerde beleggingsfondsen ten opzichte van hun passieve concurrenten in hun respectievelijke Morningstar Categorieën. Het onderzoek vindt elk jaar plaats.

De actieve fondsen worden afgezet tegen een maatstaf die is samengesteld uit daadwerkelijk verkrijgbare passieve fondsen met hun bijbehorende kosten. De vergelijking van de actieve fondsen gebeurt dus niet ten opzichte van één enkele theoretische benchmark, maar ten opzichte van de echte prestaties van passieve fondsen, inclusief de invloed van hun kostenplaatje.

De vergelijking wordt gemaakt over meerdere tijdsperiodes: 1 jaar, 3 jaar, 5 jaar en 10 jaar, alle eindigend met de data per ultimo 2019. Het onderzoek omvat bijna 21.000 actieve en passieve fondsen die in Europa gevestigd zijn en die samen zo'n 3.560 miljard euro aan vermogen onder beheer hebben, ofwel eenderde van de totale Europese markt.

De Active-Passive Barometer helpt beleggers bij hun beleggingsbeslissingen en de keuze voor actief of passief. De vergelijking geeft inzicht in de mate van succes van actieve fondsen in verschillende categorieën over de lange termijn.

Actief verslaat passief meestal niet
De conclusie van de Barometer per eind 2019 is in grote lijnen dezelfde als die van een jaar eerder: actieve fondsbeheerders boeken maar weinig succes met het verslaan van hun passieve concurrenten. Dat lukt in maar weinig categorieën.

In slechts 1 van de 66 onderzochte categorieën hebben actieve fondsen het over de 10-jaarsperiode beter gedaan dan passieve, dat wil zeggen een hoger rendement en een langere levensduur van het fonds.

Kijken we puur naar het rendement, dan wist in tweederde van de onderzochte categorieën nog geen 25% van de beheerders het beter te doen dan zijn passieve concurrenten.

Met name in de categorieën voor large-cap aandelen doen passieve fondsen het stukken beter dan actieve. Het gaat dan om een breed palet aan aandelencategorieën: Europese large-cap gemengd aandelen, wereldwijd large-cap gemengd en wereldwijde opkomende-markten aandelen.

In de Europese categorieën Europe Large Cap Blend, Global Large Cap Blend en Eurozone Large Cap Blend ligt het succespercentage van actieve beheerders op een schamele 8,8% tot 20,3%. Ook in de landencategorieën buiten Europa ligt het laag, want in US Large Cap, Global Emerging Markets en Japan Large Cap lagen de succespercentages voor actief op respectievelijk 8,4%, 38,3% en 17,3%.

Onderstaande tabellen met de Europese aandelencategorieën Large-Cap Blend en Large--Cap Value maken dat duidelijk. Het linkergedeelte van zo'n tabel geeft aan hoeveel beleggingsfondsen van ieder type er waren aan het begin van de meetperiode en hoeveel aan het eind, dus: hoeveel bestaan er nog. In het rechterdeel is de rendementsprestatie weergegeven. Voor actief en passief staan daar zowel de asset-gewogen als de gelijk-gewogen rendementen.

Het verschil tussen actief en passief wordt samengevat in de 'Active Success Rate'. Dat is een combinatie van het percentage actieve fondsen dat nog bestaat ('heeft overleefd') en het overrendement (gelijk gewogen) dat die actieve fondsen hebben behaald ten opzichte van hun passieve concurrenten.

Active passive barometer 2019 exh 14

Active passive barometer 2019 exh 15, 16, 17

Zelfde beeld in Nederland
Het beeld voor alleen Nederland is niet veel anders. Onderstaande tabel voor de categorie aandelen Nederland laat zien dat de actieve beheerders hun passieve concurrenten meestal niet weten te verslaan:

Active passive barometer 2019 exh 32

 

Actief minste succes bij large-cap fondsen
Opvallend aan de scores over de 10-jaars perioden is dat de mate van succes het laagst is bij de large-cap fondsen. Dat blijkt behalve uit de eerder aangegeven tabellen over de Europe Large-Cap categorieën ook uit de volgende wereldwijde large-cap categorieën:

Active passive barometer 2019 exh 21, 22

Active passive barometer 2019 exh 23

 

Amerikaanse categorieën
Hieronder geven we de Amerikaanse categorieën weer, inclusief de US small-caps:

Active passive barometer 2019 exh 51, 52, 53

 

Lees meer:

- Active-Passive Barometer 2019: passieve obligatiefondsen succesvoller dan actieve

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten