Het onmogelijke mogelijk maken

We analyseren de redenen waarom beleggers zouden moeten zorgen voor een klimaatbewuste portefeuilleopbouw

Libby Bernick 02 juni, 2020 | 10:55
Facebook Twitter LinkedIn

sustainable

'The impossible possible’ was de naam van een show van de legendarische ontsnappingsartiest Harry Houdini, waarin hij te maken kreeg met schijnbaar onmogelijke ontsnappingsopdrachten, maar waarin hij altijd een manier vond om zich te bevrijden van boeien, dwangbuizen en andere middelen waarmee hij was geketend.

De coronapandemie dwong ons om thuis te blijven en niet de straat op te gaan. De daaropvolgende foto's van strakblauwe, smogvrije luchten boven Los Angeles laten zien hoe het onmogelijke mogelijk werd voor de meest luchtvervuilde stad van de Verenigde Staten.

De foto's geven ook duidelijk aan dat de schijnbaar onbetekenende dingen die we allemaal elke dag doen, bij elkaar opgeteld een enorme impact hebben op het milieu. Klimaatactie is daarom nodig en in dat kader biedt Morningstar beleggers een serie artikelen, onderzoeken en inzichten.

Waarom is dit voor beleggers een goed moment om stil te staan bij klimaatactie?
Een van de redenen waarom dit belangrijk is, is dat beleggen gaat over het beheren van risico's.

Wat onze eigen waarden of politieke opvattingen over klimaatverandering ook zijn, we zullen moeten erkennen dat wetenschappers en economen het erover eens zijn dat klimaatverandering leidt tot hogere sterftecijfers en tot grote veranderingen in arbeidsaanbod, energiebehoefte en landbouwproductie. De recente pandemie laat zien hoe een wereldwijd systeemrisico kan leiden tot een dramatische ineenstorting van de markt. Daar komt bij dat overheden en economieën slecht zijn voorbereid op het gegeven dat klimaatverandering inderdaad een wereldwijd systeemrisico is.

We zien al een toename van de kosten die het gevolg zijn van recordtemperaturen en een toename van extreme weersituaties die het gevolg zijn van klimaatverandering. In 2019 bedroeg de schade door overstromingen in het Middenwesten van de Verenigde Staten USD 6,2 miljard. In 2018 leidde droogte in Europa tot een grote verstoring van de scheepvaart op de Rijn, waardoor de productie van 's wereld grootste chemiebedrijf moest worden ingeperkt. Klimaatrisico is een beleggingsrisico.

Hoe zullen duurzame portefeuilles op lange termijn presteren?

Aandelenonderzoek van Morningstar naar factoren op het gebied van milieu, sociaal beleid en governance (ESG) toont aan dat bedrijven die hun maatschappelijke en milieurisico's, zoals klimaatrisico's, effectief beheren, vaak beter presteren en op lange termijn winstgevender zijn. Onderzoek van Morningstar laat ook zien dat tijdens de recente marktdaling duurzame fondsen beter bestand waren tegen de verkoopgolf dan reguliere fondsen.

Een van de oorzaken daarvan is dat duurzame fondsen minder blootstelling hebben aan energieaandelen, terwijl de energiesector grotere klappen kreeg te verduren dan andere sectoren. Een nog belangrijkere oorzaak is dat bedrijven in deze fondsen over het algemeen beter scoren op het gebied van milieu, sociaal beleid en governance, en meer oog hebben voor maatschappelijke en milieurisico's en daar beter mee om kunnen gaan.

Langetermijnbeleggers moeten ook nadenken over hoe hun portefeuilles presteren in de economie van morgen. De transitie naar de koolstofarme economie van morgen gaat nog tientallen jaren duren, maar de weg ernaartoe is inmiddels ingeslagen. Enkele overwegingen:

• De transportsector verwacht een groei van het aantal elektrische voertuigen van 3 miljoen nu naar 125 miljoen in 2030.
• In de landbouwsector worden nieuwe, innovatieve technologieën geïntroduceerd om de oogstopbrengst in waterarme regio's te verhogen.
• Momenteel is 26% van de wereldwijde elektriciteitsproductie afkomstig uit hernieuwbare energie.
• In de bouwsector is het aantal nieuwbouwprojecten met groenverklaring gestegen van 5% in 2005 naar 38% nu.

Door de temperatuur van een portefeuille te meten kunnen we de duurzaamheid ervan bepalen. Dit biedt beleggers inzicht in hun langetermijnrisico's en -kansen.
Sommige beleggers hebben de neiging om geen rekening te houden met deze factoren; ze houden vast aan hun oude strategieën en hebben het gevoel dat klimaatrisico's onvermijdelijk zijn. Daarom doet Morningstar mee aan het wereldwijde initiatief om klimaatactie te ondernemen. We willen het onmogelijke mogelijk maken en de risico's die samenhangen met klimaatverandering voor beleggers minimaliseren. En we hebben al stappen gezet om dit te realiseren. We hebben onze plannen aangekondigd om

Sustainalytics over te nemen, een toonaangevende, wereldwijd opererende aanbieder van gegevens op het gebied van milieu, sociaal beleid en governance. Zo willen we alle belanghebbenden binnen de financiële markten, beleggers, financiële instellingen en professionals, deel uit laten maken van de klimaatoplossing.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Libby Bernick  Libby Bernick is head of sustainability at Morningstar

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings