Top 5 EUR corporate bond: Fidelity aan kop

De onrust rondom het wereldwijde coronavirus lijkt iets af te nemen waardoor het beleggingssentiment zich lijkt te verbeteren. In turbulente tijden met een hoge volatiliteit zoeken beleggers binnen de obligatiecategorieën de veilige havens op, dus de hoge kwaliteitsniveaus zoals investment grade. Onder meer bedrijfsobligaties van goede kwaliteit staan dan in de belangstelling. In deze top-5 richten we ons op beleggingsfondsen die investeren in Europese bedrijfsobligaties en laten ons licht schijnen over de strategieën die in deze volatiele markt het beste hebben gepresteerd.

Jeroen Siecker 08 juni, 2020 | 9:31
Facebook Twitter LinkedIn

Het investeringsklimaat voor bedrijfsobligaties is in de afgelopen twee maanden dan aanzienlijk beter geworden. De verklaring kunnen we voor een deel vinden in de bereidheid van beleidsmakers om op ruimere schaal budgettaire en monetaire stimulering toe te passen. Zo kondigde de voorzitter van de ECB, Christine Lagarde, op donderdag 4 juni aan om nog eens 600 miljard euro extra vrij te maken via het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) naast het bedrag van 234 miljard euro dat de ECB al eerder injecteerde via het PEPP. Daarnaast liet Lagarde ook weten dat het totale budget wordt verruimd naar 1350 miljard euro. 

Het tempo van nieuwe corona besmettingen neemt daarnaast aanzienlijk af, wat bijdraagt aan een hernieuwd vertrouwen om te investeren. Dit is ook zichtbaar als we kijken naar Europees bedrijfspapier. Zo liet de Morningstar categorie EUR Corporate Bond een totaal rendement van 3.70% zien over de maanden april en mei 2020. Maar met een negatief rendement van 2.95% sinds januari tot en met eind mei is de impact van de pandemie nog steeds zichtbaar. Ook uit de fondsstromen blijkt dat Europese bedrijfsobligaties in trek zijn. Zo konden open-end fondsen 5,8 miljard euro verwelkomen; dit is inclusief 451 miljoen euro voor index-fondsen.

In de top 5 van deze week de best presterende beleggingsfondsen in de categorie EUR Corporate Bond, gerangschikt naar het rendement in euro’s sinds januari tot en met 31 mei 2020.

Fidelity Euro Corporate Bond Fund
Het best presterende fonds is Fidelity Euro Corporate Bond Fund. Dit fonds wordt sinds 2019 beheerd door Ario Emani Nejad en Rick Patel. Het fonds richt zich op investment grade bedrijfsobligaties in EURO. Daarnaast kan het team er ook voor kiezen om te beleggen in obligaties die genoteerd zijn in andere vauta en in niet-bedrijfsobligaties. Echter is dit gelimiteerd tot een maximum van ongeveer 30%. Voor het meten van haar prestaties gebruikt het fonds de benchmark ICE Bank of America Merrill Lynch EURO Corporate Index. Het fonds kan ook kleinere belangen aanhouden in bedrijven buiten de index, zoals hoogrentende bedrijfsobligaties, soevereine obligaties en gesecuritiseerde obligaties.

Het fonds wordt beheerd middels een collegiale en gezamenlijke aanpak, het selecteren van de individuele titels in de portefeuille wordt uitgevoerd op basis van fundamenteel onderzoek. Daarnaast maakt het team gebruik van kwantitatieve modellen en laat het team zich adviezen over de laatste marktontwikkelingen door diverse traders. Het managen van het marktrisico (beta) alsmede de diversificatie van de investeringen staan centraal in dit proces om aansluiting te krijgen bij de totale verwachtingen van de markt.

Op basis van deze verwachtingen was het fonds eind april 2020 uitzonderlijk defensief gepositioneerd, wat bijdroeg aan een positief resultaat over de eerste vijf maanden van 2020. Het team had een overwogen positie in obligaties met AAA rating en had daarnaast ruim 21% in liquiditeiten geinvesteerd waardoor de beta van het fonds aanzienlijk lager lag dan haar benchmark.

Kempen (Lux) Euro Credit Fund
Op de vierde plek staat Kempen (Lux) Euro Credit Fund. Dit fonds heeft een Morningstar Analyst Rating van Gold. Het Euro Credit Team van Kempen is sinds mei 2008 verantwoordelijk voor deze strategie. Na de overstap van Richard Klijnstra naar een andere rol binnen Kempen volgde Alain van der Heijden hem vanaf augustus 2016 op als head of credits. Van der Heijden maakt samen met Rik den Hartog en Pim van Mourik Broekman deel uit van het investeringscommittee.

Het team streeft naar het behalen van een bovengemiddeld rendement door actief gebruik te maken van inefficiënties in de markt voor bedrijfsschuldpapier. Het team kan grote actieve posities in bedrijfsobligaties waar ze sterk van overtuigd zijn opnemen op basis van fundamentele inzichten. Om het neerwaartse risico te beheersen, richt het team zich op een goed gediversifiseerde portefeuille waarbij de (grote) actieve posities niet gecorreleerd zijn aan elkaar.

Met een degelijke defensieve spreiding van 311 titels met een gemiddelde kredietwaardigheid van A-/-, heeft het Kempen Euro Credit Fund het beter gedaan dan haar passieve concurrent iShares Euro Corp Bond large cap ETF EUR en de Morningstar categorie EUR Corporate Bond sinds begin van het jaar tot en met eind mei. Sectoren die een positieve bijdragen leverde waren onder ander telecom, vastgoed en voeding & dranken.

 

Top 5 EUR corporate bond

FN Top 5 corporate bonds JS tabel NL vrijstaand

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeroen Siecker  Manager Research Analyst, Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten