Dit verandert er door EU-actieplan voor duurzame financiering

Het coronavirus- en de Brexit-onderhandelingen hebben de plannen van de Europese Commissie om door te gaan met haar actieplan voor duurzame financiering niet van de wijs gebracht. Een kijk op de laatste ontwikkelingen van de algemene doelstellingen van het Sustainable Finance Action Plan.

Andy Pettit 29 juli, 2020 | 11:05
Facebook Twitter LinkedIn

Ondanks de coronapandemie blijven de Europese instellingen werk maken van het actieplan voor duurzame financiering. De afzonderlijke componenten van het plan ondergaan nieuwe ontwikkelingen en daarnaast is de Europese Commissie gestart met een vernieuwde strategie voor duurzame financiering.

Deze beleidsstrategie streeft ernaar de financiële systemen de middelen te bieden om over te stappen naar de in de Green Deal vastgelegde EU-normen. De Green Deal beoogt een klimaatneutraal continent tegen 2050 en omvat een routekaart om dit te bereiken met 50 acties die tegen 2050 moeten worden ondernomen. Het plan is dat in het vierde kwartaal van 2020 de hernieuwde strategie wordt ingevoerd en er werd van start gegaan met een grootschalige publieke raadpleging om werk te maken van de 10 stappen van het EU-actieplan voor duurzame financiering.

In een recent artikel, 'Regulating ESG Investing the EU Way (De regelgeving omtrent ESG-beleggen in de EU)' onderzochten we de voornaamste strategieën van het actieplan voor duurzame financiering waarvan de kerngedachte is te streven naar een gedragswijziging om de kapitaalstromen te heroriënteren en duurzaamheid in het risicobeheer algemeen gangbaar te maken. Dit hield een enorme verschuiving in van de manier waarop overheden de financiële markten wensen te reglementeren - van de bescherming van beleggers tot het inzetten van het beleggersvermogen met het oog op een duurzamere toekomst voor de volgende generaties.

Doeltreffendheid van beleidsaanpak
De specifieke doelstellingen van de EU om duurzaam beleggen te stimuleren zijn nieuw, maar de aanpak van de Europese Commissie om vooruitgang te boeken in de agenda is dat niet. In het verleden heeft de EU gebruikgemaakt van drie middelen - openbaarmaking, fiduciaire verplichtingen en geschiktheid - om beleggers te beschermen en markten billijk te houden.

Door deze middelen samen in te zetten, worden een aantal derde partijen aangemoedigd om een publieke doelstelling na te streven en de drie overkoepelende doelstellingen van het plan te verwezenlijken: kapitaalstromen heroriënteren, duurzaamheid algemeen gangbaar maken in het risicobeheer en het stimuleren van transparantie en langetermijnvisie. In de tabel hieronder vindt u deze doelstellingen terug:

EU 1

Bron: Europese Commissie, Morningstar, 2020.


Om de twee meest dwingende van deze benaderingen - de uitbreiding van de geschiktheidsvereisten en de fiduciaire verplichtingen - succesvol te maken, moeten de nieuwe openbaarmakingen ook doeltreffend zijn.

De doeltreffendheid van het integreren van ESG-factoren in de aanbevelingen voor beleggers, hangt af van de manier waarop financiele adviseurs met hun klanten omgaan. Hoe zij nagaan wat de duurzaamheidsvoorkeuren van hun klanten zijn en van de mate waarin de productinformatie de vereiste gegevens biedt om de aanbevelingen op één lijn te brengen met de voorkeuren van de klant.

De mate van detail van de productinformatie zal afhangen van de mate waarin vermogensbeheerders de ESG-factoren in hun processen implementeren en producten bieden die voldoen aan de behoeften van beleggers. De laatste link in de keten van afhankelijkheden, die ervoor zal zorgen dat elk product voldoet aan zijn duurzaamheidsdoelstellingen, is de mate waarin de instelling waarin wordt belegd betrouwbare en consistente gegevens verschaft aan de vermogensbeheerders.

Taxonomie en regelgeving
Eén van de basisonderdelen van het EU-actieplan voor duurzame financiering is de regelgeving omtrent taxonomie. Deze regelgeving speelt een essentiële rol bij het normaliseren van de informatie over milieuduurzaamheid die van de bedrijven via de vermogensbeheerders naar de adviseurs en beleggers stroomt. Het eindrapport van de groep van technische deskundigen van de EU dat in maart 2020 werd gepubliceerd, verschaft deze entiteiten informatie voor de basis van hun rapportagebehoeften.

Een ander belangrijk aspect van het plan is de nieuwe regelgeving inzake duurzaamheidsgerelateerde informatie die van toepassing zal zijn op bedrijven die beleggingsproducten ontwikkelen. De eerste bepalingen die meer publieke duurzaamheidsinformatie van het bedrijf vereisen, zullen in werking treden op 10 maart 2021. Vanaf het einde van 2021 zal er meer informatie vereist worden voor elk van hun producten.

De volgende twee artikelen in de Morningstar-serie over het EU-actieplan duurzame financiering zullen nader ingaan op deze twee nieuwe belangrijke verordeningen. Deze artikelen zullen meer uitleg geven over de vereisten voor bedrijven en vermogensbeheerders en meer informatie verschaffen over welke informatie precies aan de beleggers moeten worden verstrekt.

 

Lees meer:

Zo werkt de Europese taxonomie van duurzame activiteiten

- Wat adviseurs moeten weten over klanten en ESG

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief voor meer informatie over ontwikkelingen in regelgeving.

Inschrijven

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Andy Pettit  Director, Policy Research (EMEA), Morningstar

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten