ETF-flows derde kwartaal: aandelen-ETF's en ESG bijzonder in trek

De Europese ETF markt blijft groeien. In het derde kwartaal stroomde er 28,8 miljard euro nieuw geld in. Het grootste deel hiervan ging naar ESG ETF’s, en ook aandelen-ETF's waren erg gewild. De totale markt groeide in het kwartaal met vijf procent tot een bedrag van 948 miljard. Ook al leven we in onzekere tijden, de ETF markt lijkt er klaar voor om, nog voor het jaar voorbij is, door de grens van een beheerd vermogen van 1.000 miljard euro heen te breken.

Greetje Remmerde 27 oktober, 2020 | 11:10
Facebook Twitter LinkedIn

In het derde kwartaal stroomde 28,8 miljard euro in de Europese ETF-markt, inclusief grondstoffen ETF’s. Een aanzienlijk bedrag, maar ietwat lager dan het vorige kwartaal toen er 33,5 miljard werd ingelegd. Als we kijken naar de eerste negen maanden van het jaar bedroeg de instroom EUR 57,9 miljard.

ETF flows Q3 2020 1

De inflow in aandelen ETF’s steeg dit kwartaal flink ten opzichte van het vorige kwartaal, namelijk 17,1 miljard euro in het derde kwartaal ten opzichte van 4,2 miljard euro in het tweede. Voor obligatie ETF’s was de trend precies tegengesteld: de instroom daalde van een sterke 23,3 miljard euro in het tweede kwartaal tot 9,6 miljard euro nu.

Het totale beheerd vermogen nam toe met 5% van 903 miljard in het tweede kwartaal tot 948 miljard euro in dit kwartaal.

ETF flows Q3 2020 2

Aandelen-ETF's in de lift
De 17,1 miljard euro instroom in aandelen ETF’s is een flinke stijging ten opzichte van het vorige kwartaal toen er voor 4,2 miljard euro werd ingelegd. Beleggers konden kennelijk de stijging van de aandelenmarkten gedurende de zomer, waarin het positieve sentiment voortbouwde op de geleidelijke opheffing van de lockdown-maatregelen in de meeste landen, niet aan zich voorbij laten gaan. Het vermogen in aandelen-ETF's is gestegen tot 575,7 miljard euro, tegen 544,6 miljard euro in het tweede kwartaal.

Uit analyse van de aandelenstromen per Morningstar-categorie blijkt een sterke voorkeur voor bedrijven in ontwikkelde markten met grote marktkapitalisatie. De categorie die het meest nieuw geld aantrok was aandelen overig met 4,45 miljard EUR. Deze categorie bestaat grotendeels uit aandelenklassen van ETF's met een valutahedge.

Als we verder inzoomen op de afzonderlijke items in de categorie aandelen overig, zien we dat het meeste geld ging naar Amerikaanse, Europese en wereldwijde large-capposities. Deze drie vormen ook de top vijf in hun standaard - dat wil zeggen, zonder valuta-afdekking - versies.

Technologie in trek
Verder trokken de technologiesector ETF’s 1,05 miljard euro aan. Deze categorie omvat thema's als cloud computing, automatisering en robotica, kunstmatige intelligentie en digitale beveiliging – thema’s die precies passen bij de nieuwe manier van werken als gevolg van de Covid-19-pandemie.

Wereldwijde dividenduitkerende aandelen ETF's kenden een uitstroom van EUR 0,9 miljard in het derde kwartaal, dit is ongetwijfeld een gevolg van bedrijven die hun dividenden opschortten in 2020. In de onderste vijf zien we dan ook enkele waardeaandelen categorieën terug en, vreemd genoeg, Zweedse aandelen.

Voor wat betreft individuele fondsen, figureren iShares Core S&P 500 en Vanguard S&P 500 in de onderste 10. Enigszins verrassend, aangezien het juist de Amerikaanse large-cap aandelen waren die in die periode sterk de voorkeur hadden. Mogelijk speelt het feit dat beide fondsen een fysieke ETF structuur hebben hierbij een rol.

Van Amerikaanse aandelen weten we al een tijdje dat de synthetische ETF-structuur qua performance een voordeel heeft ten opzichte van fysieke replicatie. Dit komt doordat synthetische ETF’s de betaling van bronbelasting op dividenden vermijden. Sommige investeerders in deze fondsen zijn overgestapt op synthetische concurrenten. In het geval van iShares is het zelfs mogelijk dat beleggers in de fysieke ETF zijn overgestapt op de iShares S&P 500 Swap UCITS ETF die eind september werd gelanceerd.

Daling instroom obligatie-ETF's 
Obligatie-ETF's trokken in het derde kwartaal EUR 9,6 miljard nieuw geld aan. Dit was een aanzienlijke daling ten opzichte van de EUR 23,3 miljard in het tweede kwartaal maar past wel bij de hogere bereidheid tot risico in de zomermaanden waarbij aandelen een sterkere voorkeur genoten.

Degenen die alloceerden naar obligatiemarkten, deden dat in de nasleep van de reddingspakketten die de centrale banken in april en mei hebben ingevoerd. In die maanden trad sterk herstel op van de waarderingen op de obligatiemarkten. Het vermogen in obligatie-ETF's groeide met 3,3% tot EUR 256,9 miljard, vergeleken met EUR 248,7 miljard in het tweede kwartaal, en vertegenwoordigt 27% van het totale vermogen dat op de Europese ETF-markt is belegd.De categorie met de belangrijkste instroom in het derde kwartaal was Chinese onshore-obligaties. De instroom bedroeg 2,1 miljard euro en ging bijna volledig naar iShares China CNY Bond ETF. 

Verder bleven Amerikaanse bedrijfsobligaties in trek, vooral nu de waarderingen worden ondersteund door de aankopen van de Amerikaanse Federal Reserve. ETF's in deze categorie voegden in het derde kwartaal EUR 1 miljard aan nieuwe instroom toe.

Aan de onderkant van de kwartaalcompetitie staan kortlopende EUR staatsobligaties en wereldwijde bedrijfsobligaties (GBP Hedged) met een uitstroom van respectievelijk EUR 0,36 en EUR 0,25 miljard.

ETF flows Q3 2020 3

 

Positieve trend voor ESG
ESG ETF's blijven een positieve trend vertonen en zagen een instroom in het derde kwartaal van 8,4 miljard euro. Dit is een aandeel van meer dan 29% van instroom in de totale ETF markt; vorig kwartaal bedroeg dit percentage nog 19%. Het vermogen in ESG-ETF's is gestegen van EUR 45,37 miljard naar EUR 55,8 miljard en is daarmee goed voor 5,9% van de totale Europese ETF markt.

De ESG-aandelen-ETF’s hadden met 6,6 miljard euro de grootste instroom. Het beheerd vermogen steeg van 37,6 miljard euro in het tweede kwartaal tot 46,2 miljard euro in dit kwartaal. De ESG Bond ETF's genereerden 1,9 miljard euro aan nieuw geld, vergeleken met EUR 1,5 miljard in het voorgaande kwartaal.

Dit kwartaal kwamen er dertien nieuwe ESG-ETF's in de schappen, waaronder drie actief beheerde iShares multi-asset ETF's. De producten beleggen in een verscheidenheid aan ESG-aandelen- en obligatie-ETF’s en bieden daarmee verschillende gewenste risiconiveaus.

Strategic Beta
Voor de instroom naar strategische beta-ETF’s is dit geen goed jaar geweest. Beleggers onttrokken in het derde kwartaal EUR 0,44 miljard, na een uitstroom van EUR 1 miljard in het tweede kwartaal. Zoals ook in het tweede kwartaal werden Dividend ETF's opnieuw het zwaarst getroffen.

Het beheerd vermogen van ETF's met strategische beta bleef stabiel op EUR 61,7 miljard gedurende de periode en vertegenwoordigt nu 6,5% van het totaal, tegen 6,8% in het tweede kwartaal.

Thematisch
In tegenstelling tot strategische bèta, zal 2020 een zeer goed jaar worden voor Thematische ETF's, die in het derde kwartaal 2,2 miljard euro binnenhaalden, tegen 1,6 miljard euro in het tweede kwartaal. Het vermogen in thematische ETF's staat nu op een recordhoogte van 15,2 miljard euro, tegenover 8,5 miljard euro in het begin van het jaar.

De iShares Global Clean Energy ETF was de grote winnaar van het derde kwartaal en trok meer dan 400 miljoen euro aan nieuw geld aan. Door de ontwrichtende volatiliteit op de oliemarkten dit jaar vragen velen zich af of ze nog wel bereid zijn om de risico’s te lopen die gepaard gaan met een investering in de sector en gaan ze op zoek naar alternatieven.

 

Lees meer over ETF's:

- Dit zijn de trends in het landschap van strategic beta ETF's

- Strategic beta ETF universum: groei zwakt af

- ETF's leven weer op in tweede kwartaal na coronadip

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Greetje Remmerde  Greetje Remmerde schrijft als freelancer voor Morningstar voornamelijk over pensioen en personal finance.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten