Top 5 EUR Corporate Bond: Fidelity aan kop

Ondanks de verhoogde kredietrisico’s ten gevolge van de pandemie blijven bedrijfsobligaties erg in trek bij beleggers. Onder meer obligaties van hoge kwaliteit zoals investment grade staan in de belangstelling na nieuws deze zomer over een 750 miljard euro groot Europees herstelfonds en de aankondiging van de ECB om extra middelen vrij te maken voor het opkopen van financiële activa waaronder bedrijfskredieten.

Thomas De Fauw 11 december, 2020 | 15:46
Facebook Twitter LinkedIn

Rentevoeten in Europa blijven historisch laag. Een van de bekendste Europese obligatie indices, de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index, bestond op 30 september 2020 voor maar liefst 61% uit obligaties met een negatief rendement terwijl de rente van meer dan 90% van alle effecten onder de 1% lag. Binnen deze index zijn bedrijfsobligaties goed voor slechts 7% en bestaat het mandje dus voornamelijk uit Europese staatsobligaties.

Ondanks de aanhoudende lage rente, kon deze index mooie rendementen voorleggen. Over de laatste 10 jaar bedroeg het jaarlijks rendement zelfs 4,2%. Dit hoeft op zich niet te verbazen gezien de inverse correlatie tussen de prijs en rente op obligaties (als de rente daalt, stijgt de prijs en omgekeerd). Zo is de rente op 10-jarig Duits of Nederlands staatspapier vandaag negatief en al jaren in een dalende trend.

Doorzettende trend
De vraag blijft of deze trend zich zal doorzetten en/of uitbreiden naar andere landen. Vorige week dook de Portugese 10-jarige rente voor het eerst onder nul en Spanje en Italië lijken te volgen. Volgens sommige experts zal de ECB het monetaire beleid in de komende maanden nog verder versoepelen door haar obligatie-opkoopprogramma uit te breiden en mogelijk een verlaging van de depositorente door te voeren.

Een betere graadmeter voor de prestaties van Europese bedrijfsobligaties is echter de Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporates Index die voornamelijk uit schuldpapier van industriële en financiële ondernemingen bestaat. Deze index omvat Europese vastrentende obligaties van hoge kwaliteit en liet een jaarlijks rendement van 3,3% optekenen over de laatste 10 jaar. Daarmee deden deze bedrijfsobligaties het dus algemeen minder goed dan overheidsobligaties.

Rentegevoeligheid
Dit heeft dan weer alles te maken met het verschil in rentegevoeligheid tussen de twee obligatiecategorieën. Staatsobligaties hebben een hogere gemiddelde looptijd (duration) waardoor de reactie op renteveranderingen er sterker is. Het renterisico is algemeen gezien het hoogst bij staatsobligaties met een lange looptijd en het laagst bij rommelkredieten waar het kredietrisico primeert.

Dat beleggers op zoek gaan naar obligaties die een hogere rente bieden blijkt ook uit cijfers van Morningstar. Activa onder beheer in de EUR Corporate Bond categorie groeide aan tot meer dan EUR 191 miljard aan het einde van oktober ofwel een stijging van 6,9% sinds begin 2020. Met een instroom van meer dan EUR 15 miljard in de eerste negen maanden van 2020 is dit een van de populairste categorieën dit jaar. Beleggers blijven zich echter bewust van de kredietrisico’s die bedrijfsobligaties met zich meebrengen. De risicovollere EUR High Yield Bond categorie kampte met een uitstroom van meer dan EUR 3 miljard in de eerste negen maanden van dit jaar.

De Top 5
In de top 5 van deze week kijken we naar de best presterende beleggingsfondsen in de Morningstar categorie EUR Corporate Bond. Met nog een maand te gaan, hebben deze vijf fondsen tot dusver de beste prestaties laten zien in 2020 van januari tot en met november.

Fidelity Euro Corporate Bond Fund
Op de eerste plaats staat Fidelity Euro Corporate Bond Fund dat gelanceerd werd in juni 2009 en sinds enkele jaren beheerd wordt door Ario Emami Nejad en Rick Patel. Het duo nam de fakkel over van David Simner, die de strategie beheerde van 2009 tot 2019. De managers hebben de flexibiliteit om maximaal 30% van de activa buiten de index te beleggen om meer rendement te halen. Dat doen ze onder meer door 14,9% van de portefeuille te beleggen in Amerikaanse Treasuries.

De grootste posities voor het fonds eind oktober 2020 waren in investment grade - financials (31,5%) en investment grade - non-financials (30,3%) en er was ook plaats voor 6,6% in high-yield obligaties. Het leeuwendeel van de portefeuille is belegd in effecten met een A en BBB-rating. In de eerste 11 maanden van dit jaar kon het fonds een rendement van 5,5% voorleggen en deed het daarbij 3,6 procentpunten beter dan het gemiddelde voor de Morningstar categorie.

MFS Meridian Euro Credit
Op de tweede plaats vinden we MFS Meridian Euro Credit, een fonds dat pas vorig jaar gelanceerd werd en beheerd wordt door Pilar Gomez-Bravo en Andy Li. De twee beheren ook enkele wereldwijde obligatiefondsen. Ook hier is er binnen de portefeuille plaats voor off-benchmark (Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index) posities in onder meer Emerging Markets Debt (7,9%) en high yield (7,1%).

Schroders ISF Sustainable Euro Credit
Ook op het podium staat het Schroders ISF Sustainable Euro Credit fonds. Het bekende fondshuis is optimistisch over de vooruitzichten voor Europees investment-grade credit. Ondanks de zwakke fundamenten blijft de vraag naar bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit sterk dankzij de ECB’s opkoopprogramma, aldus Schroders. Ook dit fonds wordt actief beheerd en hanteert een flexibele aanpak ten opzichte van haar ICE BofA Merrill Lynch Euro Corporate Index benchmark.

Het kan onder meer tot 30% van haar vermogen beleggen in high yield en 20% in converteerbare obligaties. Manager Saida Eggerstedt heeft hierbij oog voor duurzaamheid en beheert het fonds ten opzichte van belangrijke ecologische, sociale en governancegerelateerde factoren. Top portefeuille posities zijn onder meer het Britse Informa, autoconstructeur Peugeot en Signify, het vroegere Philips Lighting.

 

Top 5 EUR Corporate Bond

corp bond tabel NL

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Thomas De Fauw  Is fondsanalist multi-asset fondsen bij Morningstar in Amsterdam.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten