Fonds van de Week: Capital Group New Economy Fund

Capital Group New Economy en hun track record op het gebied van het ontwikkelen van talent gaan boven de zorgen over het recente managerverloop

Greetje Remmerde 17 december, 2020 | 6:17
Facebook Twitter LinkedIn

Fund of the week

Een wisseling van de wacht biedt zowel uitdagingen als kansen: de flexibiliteit van Capital Group New Economy en hun track record op het gebied van het ontwikkelen van talent gaan boven de zorgen over het recente managerverloop. We starten daarom met een ‘Above average’ rating voor zowel People als Process hetgeen resulteert in een Morningstar Analyst Rating van Silver.

Fonds van de Week: Capital Group New Economy Fund in het kort
Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: *****
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: High
Beleggingsproces: Above Average

Capital Group New Economy Fund

Capital Group heeft het vermogen van de strategie verdeeld over afzonderlijke dochterondernemingen, waardoor beheerders onafhankelijk van elkaar hun favoriete beleggingsstijl kunnen toepassen. De in totaal zeven portefeuillemanagers zijn verdeeld in twee teams die elk kunnen putten uit een uitgebreid en stabiel team van ongeveer 50 analisten. Ze zoeken naar aantrekkelijke investeringsmogelijkheden in innovatieve bedrijven van uiteenlopende marktkapitalisaties en in verschillende geografische gebieden. Hoewel het fonds een zekere diversiteit vertoont in zijn sectorallocatie, vertoont het ook een duidelijke sector tilt: dit komt doordat de fundamenteel-gedreven beleggingsbeslissingen van de co-managers zich meestal concentreren rond specifieke innovatiethema's in de sectoren technologie-, gezondheidszorg- en media.

Beheerteam

De ‘Above average’ People-rating weerspiegelt de systemische sterke punten van de strategie, de ruime ervaring van de managers en de aantrekkelijkheid voor beleggers, zelfs tijdens alle recente personeelswisselingen. Het vermogen van deze strategie is verdeeld over twee dochterondernemingen: Capital Research Global Investors en Capital World Investors.
De door de wol geverfde manager Timothy Armor leidt de gehele strategie en wordt daarbij ondersteund door een, wat meer junior, team van CWI gevormd door Richmond Wolf, Mathews Cherian en, de meest recente aanwinst, Tomoko Fortune. Harold La leidt de inspanningen van CRGI, waar Caroline Jones en, sinds vorig najaar, ook de ervaren Reed Lowenstein deel van uitmaken. Capital Group heeft Jones publiekelijk als opvolger benoemd van Mark Denning na diens gedwongen vertrek in september 2019. Vijf maanden later nam het bedrijf Cherian en Wolf aan. Ten slotte benoemden ze Lowenstein en Fortune in oktober 2020, na pensionering van manager Claudia Huntington.

Alle vijf beheerden ze, voordat het bedrijf ze publiekelijk benoemde, als anonieme manager een kleine portefeuille. De wisselingen in het team reflecteren een wisseling van de wacht, maar ze tonen ook de methodische benadering van het bedrijf om de opvolging te sturen en beleggingstalent toe te voegen.

Een andere kracht is de diversiteit aan stijlen. De in Hongkong gevestigde La richt zich bijvoorbeeld op aandelen uit opkomende markten, terwijl Armor geïnteresseerd is in bedrijven met een grote kaspositie die aantrekkelijk worden gewaardeerd. De teams van het CWI en CRGI kunnen ieder gebruik maken van ongeveer 50 analisten, van wie sommigen toezicht houden op hun eigen stukje van de portefeuille. Alle beheerders hebben minimaal $ 100.000 in de Amerikaanse versie van dit fonds.

Fondshuis

Het fondshuis krijgt een ‘High’ Parent rating, aangemoedigd door de inspanningen van Capital Group om haar concurrentievoordelen verder uit te rollen.
Deze actieve beheerder is beter bekend in de Verenigde Staten dan in de rest van de wereld, vanwege zijn palet aan Amerika fondsen. De bekwaamheid van de beheerder op het gebied van aandelen is al lang duidelijk, voornamelijk vanwege het kenmerkende multi-manager systeem. De vastrentende activiteiten bevonden zich echter meer op de achtergrond. In 2008, toen het vlaggeschip fonds American Funds - Bond Fund of America slechte resultaten behaalde vanwege de kredietzware focus, kwam hierin een kentering. Een sindsdien betere coördinatie van analyses van de vastrentende managers en het tegelijkertijd toevoegen van beleggingstalent en -tools wierpen hun vruchten af. Gedurende alle tumult van begin 2020 deden de obligatiestrategieën het grotendeels veel beter deden dan die van hun peer groep. Daarnaast heeft het bedrijf geprobeerd zijn fund-of-funds-aanbod te versterken, inclusief zijn target date serie. In januari 2020 werd Capital Solutions Group geïntroduceerd als een aparte beleggingseenheid om nieuw personeel met specialisaties in assetallocatie en kwantitatieve research te huisvesten.

Dit alles betekent niet dat Capital aandelen uit het oog zijn verloren. Integendeel, demanagers worden nog steeds gehouden aan hoge standaarden, terwijl er tegelijkertijd geduld wordt betoond met degenen wier stijlen momenteel niet in de gratie zijn. Desalniettemin deed het aandelen palet het in afgelopen decennium niet zo goed als in de voorgaande decennia. Wil het bedrijf zijn historische voorsprong behouden, dan moeten alle zaken die een voordeel op zouden kunnen leveren worden aangepakt, inclusief het in kaart brengen van de capaciteitslimieten van de strategieën.

Proces

De strategie verdient een ‘Above average’ Process rating voor het voortbouwen op haar nu wereldwijde mandaat. De doelstelling van de strategie, die in 1983 in de Verenigde Staten werd gelanceerd, was aanvankelijk om te profiteren van de verschuiving van een door de productie gedomineerde economie naar een diensten- en informatie-economie. Om die relatief beperkte focus te compenseren, breidde de raad van bestuur van de strategie in de loop van de jaren geleidelijk zijn mandaat uit. Eind 2009 werd de goedkeuring van de aandeelhouders verkregen om alle sectorbeperkingen weg te nemen, op voorwaarde dat de managers zich richten op die bedrijven die innovatie aandrijven of er van profiteren. Dit UCITS-fonds, dat in november 2019 werd gelanceerd, kan tot 45% van zijn activa in niet-Amerikaanse bedrijven beleggen en de beheerders hebben sinds de oprichting een aanzienlijk deel van het vermogen in aandelen uit opkomende markten belegd.
Daarnaast zit ongeveer tussen één vijfde en een derde deel van het vermogen in mid- en small-capaandelen, waardoor de strategie een small-cap tilt heeft ten opzichte van de MSCI ACWI-index en zijn Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei Morningstar Category-gemiddelde. Elke manager beheert een deel van de portefeuille in overeenstemming met zijn of haar stijl, maar de delen samen vertegenwoordigen een growth-at-a-reasonable-price strategie. De beleggingshorizon van de beheerders is voor de langere termijn, getuige de doorgaans lagere portefeuille omzet dan die van de gemiddelde concurrent. Daarnaast wordt er, ongeacht de marktomstandigheden, vaak een gezond aandeel in liquide middelen (ongeveer 7,5% in oktober 2020) aangehouden. Zelfs een dubbelcijferige allocatie is mogelijk in het geval er geen aantrekkelijke beleggingskansen zijn.

Prestaties

Hoewel het op zichzelf staande trackrecord van het fonds te kort is om relevant te zijn, heeft de strategie een langere geschiedenis en levert ze overtuigende resultaten op. Op basis van de prestaties van zijn Amerikaanse broertje, heeft het UCITS-fonds een uitgebreid trackrecord die tot en met oktober 2020 in het topkwartiel presteert en 96% en 85% van zijn concurrenten verslaat over de afgelopen perioden van respectievelijk 10 en 5 jaar. Deze goede resultaten zijn voornamelijk te danken aan de sterke aandelenselectie van de managers, maar de forse allocaties naar small- en midcap aandelen en opkomende markten kunnen, net als in 2012, 2013 en 2017, een mooi zetje in de rug geven. Deze zelfde kenmerken zorgen echter ook voor de bovengemiddelde volatiliteit van de strategie en kunnen ook op korte termijn tot underperformance leiden. Tijdens de stevige marktrally van 2019 bleef het rendement van de strategie achter bij dat van de index als gevolg van de grote kaspositie die ongeveer 5% tot 10% bedroeg. Meer recent vormde de kaspositie van het fonds juist een buffer te midden van de corona-uitverkoop in het begin van 2020. De overweging van het fonds naar gezondheidszorg (Daiichi Sankyo en Molina Healthcare) en de exposure naar software (Adobe, Microsoft en Autodesk) hielpen ook mee, waardoor in het eerste kwartaal een verlies werd gerealiseerd van 16,6%, hetgeen ongeveer in lijn was met gemiddelde peers.

Ondanks de remmende werking van de cashpositie in de daaropvolgende marktrally, herstelde het fonds zich dankzij de aandelenselectie van IT-namen zoals Ceridian HCM, waardoor het fonds tot en met oktober 2020 in de top 72% van zijn peer groep terechtkwam.

Kosten

Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De vergoeding van de share class in dit rapport behoort tot het op twee na goedkoopste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te genereren ten opzichte van de benchmark, hetgeen de Morningstar Analyst Rating van ‘Silver’ verklaart.

Lees meer

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina Capital Group New Economy Fund (LUX) Z. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.
Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Wereldwijd Large Cap Groei, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Greetje Remmerde  Greetje Remmerde schrijft als freelancer voor Morningstar voornamelijk over pensioen en personal finance.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten