Top 5 Aandelen Emerging Markets: PGIM aan kop

Opkomende landen beleefden een redelijk goed jaar in 2020. De MSCI Emerging Markets index wist zelfs de MSCI World index voor te blijven. 

Ronald van Genderen 18 januari, 2021 | 12:19
Facebook Twitter LinkedIn

top 5


Opkomende landen beleefden een redelijk goed jaar in 2020. Hoewel het eerste kwartaal dramatisch verliep, werd het jaar met een sterk vierde kwartaal toch nog positief afgesloten. De MSCI Emerging Markets index wist zelfs de MSCI World index voor te blijven. Met name de landen China, Korea en Taiwan en sectoren cylcische consumentengoederen, gezondheidszorg en technologie droegen bij aan het jaarrendement voor de opkomende landenindex.

Aandelenbeurzen in opkomende landen sloten het jaar 2020 in een prima humeur af. Hoewel het afgelopen jaar nog in mineur begon met vooral in het eerste kwartaal prestaties die achterbleven bij beurzen uit de ontwikkelde wereld, werd er vooral in het vierde kwartaal een inhaalrace ingezet. In de laatste drie maanden van 2020 behaalde de MSCI Emerging Markets index een rendement van 14,72% in euros versus 9,22% voor de MSCI World index. Hierdoor kwam het jaarrendement voor de opkomende landenindex uit op 8,53%, terwijl de wereldaandelenindex genoegen moest nemen met 6,33%.

Hoewel het dus uiteindelijk een prima jaar was voor opkomende landen, deden daarbinnen zeker niet alle aandelenmarkten het even goed. Er was zelfs sprake van een zeer grote dispersie die zich met name tussen regio’s voordeed.

De goede prestaties van de MSCI Emerging Markets index werden met name gedragen door de Aziatische landen China (18,80%), Korea (32,69%) en Taiwan (29,34%). Aan de andere kan van de medaille vinden we vooral Latijns-Amerikaanse landen, zoals Brazilië (-25,71%) en Colombia (-25,65%). Hoewel, deze landen met een rendement van 31,30% en 42,52% over het vierde kwartaal een sterk eindschot in de benen hadden, bleek dit niet genoeg om het opgelopen verlies in het eerste kwartaal van bijna 50% in te lopen. De prestaties voor Oost-Europese landen waren weliswaar minder dramatisch, maar desalniettemin behoorden landen als Hongarije, Polen, Rusland en Turkije tot de slechts presterende landen wereldwijd.

Op sectorniveau was er ook sprake van grote verschillen. De technologiesector was de koploper met een rendement van bijna 47%, terwijl de sectoren gezondheidszorg en cyclische consumentengoederen met respectievelijk 37,04% en 23,56% ook goed presteerden. Beduidend minder goed waren de prestaties binnen de energiesector (-22,17%) en vastgoed (-21,25%) wat de twee slechtst presterende sectoren waren.

Top 5 Van Deze Week 

In de top 5 van deze week een overzicht van de vijf best presterende fondsen in de Morningstar categorie Aandelen Emerging Markets over geheel 2020 (waarvan een distributievergoedingvrije aandelenklasse beschikbaar is in Nederland).

top 5

Met stip op de eerste plaats treffen we PGIM Jennison Emerging Markets aan. Het fonds is in handen een drietal beheerders: Mark Baribeau, Albert Kwok en Sara Moreno. Gezamenlijk zoeken ze naar aantrekkelijke bedrijven die zich in de beginfase van een groeiversnelling bevinden. De geconcentreerde portefeuille van circa 45 posities heeft hierdoor een sterke groei stijl. Portefeuillekandidaten vinden ze onder kleinere bedrijven, maar ook large-caps behoren tot de portefeuille, zoals top 10 holdings Alibaba en Tencent. Deze posities behoorden echter niet tot de talrijke aandelen in portefeuille met een rendement van meer dan 100%. Van de 18 aandelen die het gehele jaar 2020 in de portefeuille zaten, zagen er maar liefst negen een drie-cijferig rendement. Veruit het best presterende aandeel was Sea, dat een winst behaalde van 354% en met een gewicht van ruim 6% de op een na grootste positie in portefeuille is. De grootste positie met een weging van meer dan 7% is MecardoLibre, een aandeel dat ruim 168% rendement opleverde in het afgelopen jaar. Andere aandelen met uitmuntende prestaties waren onder andere Zai Lab, Innovent Biologics en WuXi Biologics.

Emerging Leaders Equity

Nummer twee in de rangschikking is het MS INVF Emerging Leaders Equity Fund. Beheerder Vishal Gupta beheert dit fonds sinds 2015. Hij selecteert bedrijven die kunnen profiteren van groeithema’s in opkomende landen en verenigt die in een geconcentreerde portefeuille van ongeveer 35 posities. Dat kunnen in beperkte mate overigens ook aandelen van bedrijven uit de ontwikkelde wereld zijn. Zo houdt Gupta drie Amerikaanse posities (Nike, NVIDIA en Advanced Micro Devices) en twee Duitse posities (Delivery Hero en Global Fashion Group) aan die gezamenlijk 11% van de portefeuille vormen. De portefeuille heeft een sterke hang naar aandelen uit de cyclische consumentengoederen sector en hier presteerden onder andere MercadoLibre, Meituan en Li Ning erg goed. Daarnaast heeft Gupta binnen de technologie sector een voorkeur voor chipgerelateerde bedrijven, waarbinnen de keuze voor onder andere Silergy en NVIDIA het afgelopen jaar goed uitpakte.

De laagste trede van het podium wordt bezet door Carmignac Portfolio Emergents. Xavier Hovasse heeft dit fonds sinds 2015 onder beheer. Hij past een top-down benadering toe in combinatie met bottom-up aandelenselectie. Voor zijn aandelenselectie kijkt hij met name naar bedrijven met potentieel voor langetermijngroei en een aantrekkelijke cashflow. Onder de tien grootste posities in de portefeuille waren in 2020 JD.com, Sea en LG Chemicals de uitblinkers.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten