Fonds van de Week: JPMorgan Emerging Europe Equity

Ons vertrouwen in het vermogen van de beheerder om waarde toe te voegen in opkomend Europa en daarbij tegelijkertijd te letten op risico's in een toch al volatiele regio, leveren het fonds een Morningstar Analyst Rating van zilver op

Greetje Remmerde 21 januari, 2021 | 10:09
Facebook Twitter LinkedIn

FondsDe strategie heeft solide langetermijnresultaten laten zien. JPM Emerging Europe Equity profiteert van de lange ervaring die de beheerder in de regio heeft, de uitgebreide middelen die de groep tot zijn beschikking stelt en een gestructureerde aanpak die succesvol is uitgevoerd. Ons vertrouwen in het vermogen van de beheerder om waarde toe te voegen in opkomend Europa en daarbij tegelijkertijd te letten op risico's in een toch al volatiele regio, leveren het fonds een Morningstar Analyst Rating van zilver op.

Fonds van de Week: JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: Above Average

fonds van de week

Oleg Biryulyov is een ervaren manager en beheert deze strategie al sinds juni 2002. Biryulyov wordt daarbij ondersteund door EMEA-managers Pandora Omaset en Habib Saikaly en 29 sectoranalisten van de opkomende markten- en Azië-Pacific, of EMAP teams. Het proces heeft een bias naar kwaliteit zoals we dat gewend zijn van de strategieën die worden beheerd door het EMAP-team. Biryulyov is trouw gebleven aan de benadering, hetgeen tot uiting komt in een rendement op eigen vermogen dat consistent hoger is dan de index en de peer groep. Hij geeft daarbij de voorkeur aan binnenlandse sectoren boven economisch gevoelige / cyclische sectoren. Biryulyov creëert een geconcentreerde portefeuille van 35-65 aandelen. Hij is bereid om grote bets in te nemen op zowel aandelen- als sectorniveau. Zo had de strategie vanaf december 2020 een onderweging van respectievelijk 14 en 11 procentpunten in energie en financiële dienstverlening en een overweging van 7 procentpunten in basisconsumptiegoederen. De beheerder is van oudsher belegd in aandelen buiten de benchmark, die vanaf december 2020 een aandeel hadden van 23% van de portefeuille. De aanpak had tot december 2011 geen restricties, maar daarna werden risicocontroles ingevoerd om het benchmarkrisico te verminderen.

Uitgebreide toelichting

Beheerteam

De strategie kan profiteren van de langdurige ervaring van de manager in de regio, die daarbij wordt ondersteund door twee EMEA-managers en het omvangrijke EMAP-team van JP Morgan waardoor het fonds een ‘Above average’ People Pillar-rating heeft gekregen. Oleg Biryulyov beheert de strategie sinds juni 2002 en volgt al meer dan 20 jaar Russische en Oost-Europese aandelen. Hij is hoofd van het EMEA-team gevestigd in Londen, waar ook de EMEA-managers Pandora Omaset en Habib Saikaly deel van uitmaken. Omaset en Saikaly staan sinds juli 2017 beide vermeld als back-upbeheerders van dit fonds, alhoewel Birjoeljov nog steeds de belangrijkste besluitvormer is. Amy Thavornsuk , een op producten georiënteerde EMEA-analist, vertrok in 2019 bij het bedrijf en zal niet worden vervangen.

We blijven vertrouwen houden in de mensen, zowel dankzij de ondersteuning van het grotere EMAP-team als het portefeuillebeheerteam zelf dat in verhouding tot de omvang van het beleggingsuniversum over voldoende mankracht beschikt. Het team maakt deel uit van het opkomende markten en Azië-Pacific team van Richard Titherington. Het EMAP-team bestaat uit 29 ervaren sectoranalisten en is georganiseerd in zes brede sectorgroepen: consument; gezondheidszorg; financials (inclusief onroerend goed); natuurlijke bronnen; industrie (inclusief nutsbedrijven); en technologie en communicatie. Ze voeren bedrijfsspecifiek onderzoek uit alsmede op sectorniveau voordat ze uiteindelijk een schatting van het verwachte rendement voor vijf jaar bepalen.

Fondshuis

De sterke beleggingscultuur van het bedrijf, met zijn goed opgelijnde portefeuillemanagers met een lange staat van dienst bij het bedrijf en de uitgebreide analytische mogelijkheden, ondersteunt opnieuw een ‘Above Average’ Parent rating. In het gehele palet van J.P. Morgan Asset Management zijn binnen de verschillende beleggingscategorieën en regio's veel Morningstar-medaillewinnaars te vinden. Een goed voorbeeld is de hoog aangeschreven Amerikaanse dividendstrategie die wereldwijd beschikbaar is. Er is de laatste tijd wat verloop geweest in het multi-asset-team, maar deze blijft zeer goed toegerust en ervaren.

Behoud- en retentiepercentages van managers en de mate van afstemming voor Amerikaanse beleggingsfondsen steken gunstig af bij de concurrentie. De beloning van managers legt de nadruk op het fund ownership boven stock ownership, hetgeen onderscheidend is voor een beursgenoteerd bedrijf. Het bedrijf blijft zijn assortiment stroomlijnen en zijn mogelijkheden verder integreren. Zo werd bijvoorbeeld eind 2019 de divisie multi-asset solutions gecombineerd met de passieve capaciteit. Het bedrijf heeft zich recentelijk niet beziggehouden met modieuze productlanceringen, omdat het zich voornamelijk heeft geconcentreerd op de uitbreiding van zijn passieve activiteiten. Fondsliquidaties door fusies en enkele, wat meer gedurfde, fondslanceringen in het verleden drukken op de succesratio, een maatstaf die het percentage fondsen meet dat niet alleen beter heeft gepresteerd dan vergelijkbare fondsen maar ze ook heeft overleefd.

De kosten worden wereldwijd regelmatig neerwaarts bijgesteld; echter, in de VS zijn ze relatief goedkoper dan in het buitenland. Het bedrijf bouwt ook aan zijn ESG-capaciteiten en ondersteunt onderscheidende initiatieven op het gebied van diversiteit.

Proces

Door de duidelijke structuur in het proces van JP Morgan en de consistentie in implementatie is de Process rating geüpgraded van ‘Average’ naar ‘Above average’. De strategie wordt voornamelijk beheerd vanuit een bottom-up perspectief en wordt gekenmerkt door een bias naar kwaliteit. Terwijl de beleggingsbeslissingen voornamelijk gebaseerd zijn op bottom-up onderzoek leunt Oleg Biryulyov voor het vormgeven van de portefeuille op macro-onderzoek.

Normaal gesproken blijft dit op de achtergrond voor fundamenteel onderzoek, maar ook zelfstandig kan dit tot actie leiden. De manager werkt nauw samen met het EMEA-team en het bredere team van analisten van opkomende markten om aandelen te beoordelen aan de hand van een tweedelige analyse. Eerst wordt het rendementspotentieel van een aandeel geëvalueerd aan de hand van vier bronnen van rendement (winstgroei, dividenden, waardering en valuta), wat resulteert in een verwacht rendement voor het aandeel voor een periode van vijf jaar. Dan beoordelen analisten de groeivooruitzichten van het bedrijf, de duurzaamheid van zijn concurrentiepositie en de corporate governance.

Als resultaat van deze beoordeling kennen de analisten een van de volgende drie strategische classificaties toe: premium, kwaliteit en trading. Premiumbedrijven behalen sterke rendementen voor aandeelhouders en kunnen dat gezien hun duurzame concurrentiepositie lang blijven doen. Kwaliteitsaandelen zijn doorgaans goedlopende bedrijven met een goed rendement. Trading bedrijven ten slotte, hebben nog steeds een sterke of verbeterende ROE, maar er kunnen zorgen zijn over duurzaamheid of governance.

Prestaties

Sinds de implementatie van de risicocontroles in december 2011 tot eind 2020, leverde de strategie (via de C Net Acc aandelenklasse van het in het VK gevestigde fonds) een jaarlijks gemiddeld rendement op van 4,0%, vergeleken met de respectieve rendementen van 2,8% en 3,0% voor de MSCI EM Europe 10-40 Index en de Aandelen Europa Large-Cap Gemengd referentiegroep voor diezelfde periode. Ook voor risico gecorrigeerd waren de rendementen solide; de Sharpe-ratio van de strategie lag boven beide maatstaven. De strategie presteert doorgaans goed wanneer bedrijfsspecifieke factoren de belangrijkste aanjagers voor het rendement zijn, en ook in een klimaat van verbeterende macro- en bedrijfswinsten.

De strategie heeft het echter moeilijker wanneer het marktleiderschap erg smal is en wanneer, vanuit een stijlperspectief, ‘deep value’ aan de leiding is. In 2019 lag de strategie aanzienlijk voor op zowel de index als de peer group, waarbij de sterke aandelenselectie en de onderweging in Polen het meest bijdroegen. Ook de overweging in Rusland en de onderweging in Turkije droegen positief bij. In 2020 presteerde de strategie opnieuw beter dan beide referentiematen. De aandelenselectie was vooral sterk in communicatiediensten (Ten Square Games en Yandex die niet zijn opgenomen in de benchmark) en materialen (Polyus, Polymental en Norilsk Nickel). Vanuit het oogpunt van asset allocatie voegden de exposure (buiten de benchmark) aan technologie en de onderweging in financiële dienstverlening en energie ook waarde toe.

Kosten

Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De vergoeding van de share class in dit rapport behoort tot het goedkoopste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te genereren ten opzichte van de benchmark, hetgeen de Morningstar Analyst Rating van ‘Silver’ verklaart.

Lees meer

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.
Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Europa Large-Cap Gemengd, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Greetje Remmerde  Greetje Remmerde schrijft als freelancer voor Morningstar voornamelijk over pensioen en personal finance.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten