Diversiteit in de wereldwijde beleggingsindustrie

Vrouwen zijn nog altijd ruimschoots ondervertegenwoordigd in de beleggingswereld, zo blijkt uit onderzoek van Morningstar. De data omtrent diversiteit laten zien dat de wereldwijde financiële industrie er nog bijna net zo uitziet als 20 jaar geleden. Dit zijn de belangrijkste conclusies.

Sara Silano 08 maart, 2021 | 12:42
Facebook Twitter LinkedIn

Kijken we 20 jaar terug in de tijd, dan zien we dat eind 2000 van alle fondsbeheerders slechts 14% vrouw was. Eind 2019 was dat ook 14%. In 2016 deed het CFA Institute, een wereldwijde vereniging van beleggingsprofessionals, een onderzoek waar uit bleek dat mannen de beleggingsbranche wereldwijd domineren.

In de regio's Americas, Europe, Middle East, Africa en Asia-Pacific vertegenwoordigen vrouwen minder dan de helft van alle CFA-leden. In Azië is het hoogste percentage te noterewn, terwijl dat in Latijns-Amerika het laagst is. In de Verenigde Staten ligt het percentage iets boven de 18%.

Dit gender gap is hardnekkig in de fondsenwereld. De reden daarvoor lijkt een gecompliceerde combinatie van structurele barrières en impliciete biases. Maar het heeft niets van doen met capaciteiten, want een Morningstar studie uit 2018 laat zien dat het geslacht van fondsbeheerders hun beleggingsresultaten niet beïnvloedt.

Toenemende transparantie

Nieuwe regelgeving en druk vanuit institutionele beleggers legt dwingt bedrijven om de diversiteit in hun hogere echelons te verbeteren en transparanter te zijn over hun acties en over het verschil in beloning. Noorwegen was in 2003 het eerste land dat een wet aannam die beursgenoteerde bedrijven verplicht om ten minste 40% van de bestuurszetels bezet te hebben door vrouwen. Andere Europese landen, zoals Frankrijk, Spanje en Italië hebben gelijksoortige diversiteitsregels opgesteld.

In 2018, dus 15 jaar later, was Californië de eerste Amerikaanse staat die een board diversity wet aannam, hoewel die nu juridisch wordt aangevochten. Californië werd gevolgd door Illinois, dat in augustus 2019 een wet aannam die bedrijven verplicht meer transparantie te bieden over diversiteit. 

Washington is de jongste toevoeging aan de lijst, na andere staten zoals Hawaii, Massachusetts, Michigan, New Jersey die nieuwe regelgeving aan het voorbereiden zijn die in de komende jaren van kracht wordt.

Het onderzoek

In februari 2021 heeft Morningstar een onderzoek uitgevoerd om de DEI (Diversity Equity and Inclusion) best practices in de asset management industrie na te gaan. We hebben 11 markten onderzocht: Canada, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitslandy, Italië, Noorwegen, Spanje, Zweden, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. We stelden drie vragen:


1) Zijn er wetten of regels in uw land over diversiteit in de directie, gelijke beloning en diversiteitsbeleid die van toepassing zijn op bedrijven in de beleggingsindustrie?

2) Zijn er wetten of regels over transparatie omtrent diversiteitsbeleid die van toepassing zijn op bedrijven in de beleggingsindustrie?

3) Heeft de lokale branchevereniging voor de beleggingsindustrie richtlijnen opgesteld voor diversiteit, gelijkheid en inclusie? Zo ja, zijn die op vrijwillige basis?

Dit zijn de belangrijkste conclusies: 

Regels voor diversiteit en gelijke beloning

Uit het Morningstar-onderzoek blijkt dat 5 van de 11 markten regelgeving hebben over diversiteits en beloningsgelijkheid, en 6 dus niet.

De meeste landen die op de eerste vraag met ja antwoordden, deden dat ook op de tweede vraag. Canada, Denemarken, Duitsland, Italië, Spanje en de VS hebben geen regels over transparantie omtrent diversiteitsbeleid voor beleggingsbedrijven. In het VK zijn zulke regels wel geïmplementeerd, maar het land kent geen specifieke wetgeving op dit gebied.

pie

Richtlijnen uit de branche

Er zijn maar weinig brancheverenigingen die richtlijnen voor diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit hebben opgesteld. Slechts 3 van de 11 hebben zulke richtlijnen. In het VK steunt de Investment Association diversiteit via een reks interne en externe initiatieven waarmee het bedrijven helpt om werving en selectie en talant vasthouden en promoten te doen vanuit een diverse en inclusieve blik.
pie2

Overview per land

Gender diversiteit is in veel landen een steeds belangrijker thema geworden, maar de regelgeving en best practices voor de asset management industrie verschillen nogal per land. Hieronder ziet u het overzicht van de stand van zaken per land:

table


Finland

Asset managers en financiële bedrijven in bredere zin hebben doorgaans en plan voor gelijkheid opgesteld. Dat is verplicht voor werkgevers met ten minste 30 personeelsleden. Directies en raden van bestuur moeten voor ten minste 30% uit vrouwen bestaan. Bedrijven leggen uit hoe ze diverser willen worden, maar doen daar doorgaans geen harde beloftes over.

Frankrijk

De Franse branchevereniging werkt momenteel aan DEI, maar duidelijke richtlijnen zijn nog niet gepubliceerd. Er zijn meerdere enquetes in de industrie gehouden die zich richten op gendergelijkheid. Daaruit komt naar voren dat in de Franse beleggingsindustrie vrouwen 42% van de werknemers uitmaken, maar slechts 8% van het senior management.

Duitsland

In Duitsland wordt gesproken over DEI wetgeving. Als die er komt, zou dat betekenen dat directies van bedrijven die meer dan drie leden tellen, ten minste één vrouw moeten hebben. In Duitsland is echter maar een klein deel van de vermogensbeheerders beursgenoteerd (DWS is de grootste), dus de impact zal in de praktijk beperkt zijn.

Italië

In Italië is het recentste onderzoek uitgevoerd in april 2019 door Assogestioni’s onder 14 asset managers die samen 85% van het totale beheerd vermogen in Italië vertegenwoordigen. De belangrijkste bevindingen zijn dat vrouwen slechts 18% van de corporate directies uitmaken. Wel hebben 13 van de 14 bedrijven ten minste één vrouw in hun raad van bestuur.

Noorwegen

In Noorwegen is er regelgeving voor zowel diversiteitsbeleid als de transparantie en bekendmaking die daarmee samenhangt. Volgens Morningstar data is het aantal vrouwen in leidinggevende functies bij de top asset management bedrijven behoorlijk hoog: 50% bij DNB, 30% bij Storebrand en 30% bij KLP.

Spanje

Per november 2018 geldt in Spanje een wet op niet-financiële informatie en diversiteit. Deze wet verplicht bedrijven van bepaalde omvang om informatie over sociale en personele zaken te publiceren, met de nadruk op gender, leeftijd en professionele kwalificaties. Ook benadrukt de wet de noodzaak van een gebalanceerde vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in directies, raden van bestuur en leidinggevende posities.

Zweden

De Zweedse wetgeving schrijft voor dat alle bedrijven cijfers over het aantal mannen en vrouwen moeten verstrekken. De beleggingsbedrijven volgen die regels en ook algemene regels omtrent anti-discriminate.

Verenigde Staten

In de VS zijn geen wetten over diversiteit die specifiek gaan over deto asset management industrie. Wel zijn er regels over beloningsgelijkheid en over transparantie omtrent diversiteit.

Verenigd Koninkrijk

De Britse regering heeft een vrijwillige aanpak vanuit het bedrijfsleven omarmd om de vertegenwoordiging van vrouwen in raden van bestuur te stimuleren. Het aantal vrouwen in de raden van bestuur van FTSE 350 bedrijven is gestegen van 682 naar 1026 in vijf jaar tijd. De bedrijven in de FTSE 100, 250 en 350 indices hebben allemaal het doel gehaald van 33% vrouwen in hun directies tegen het einde van 2020.

Thanks to Morningstar colleagues Christopher Greiner, Emma Berglow, Fernando Luque, Holly Black, Jackie Cook, Jocelyn Jovene, Matias Möttölä, Natalia Wolfstetter, Per Mattsson, Ruth Saldanha, and for contributing to the survey.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten