Momenteel zijn er problemen met onze Portfolio Manager tool. We werken er hard aan om die zo snel mogelijk weer online te krijgen. Dank voor uw geduld.

Recordinstroom in duurzame fondsen in eerste kwartaal

Beleggers hebben in het eerste kwartaal van 2021 wereldwijd een recordhoeveelheid aan vermogen in duurzame beleggingsfondsen gestoken. Europa loopt in deze ontwikkeling duidelijk voorop: bijna 80% van de wereldwijde ESG-beleggingen vindt daar plaats.

Rentsje de Gruyter 11 mei, 2021 | 0:20
Facebook Twitter LinkedIn

sustainability forest

De belangstelling van beleggers voor duurzaam beleggen neemt nog steeds toe, zo blijkt duidelijk uit de cijfers over de fondsstromen in het eerste kwartaal van dit jaar. In totaal stroomde er wereldwijd 19% meer geld naar duurzame fondsen, waardoor er nu een kleine twee biljoen dollar belegd is in ESG-fondsen volgens de data van Morningstar. Om precies te zijn, zit er nu 1.984,5 milard dollar (omgerekend circa 1.635,9 miljard euro) in fondsen met een ESG-etiket, wat zoals bekend staat voor Environmental, Social en Governance, ofwel een respectvolle omgang met planeet (milieu), dier en medemens, en een fatsoenlijk ondernemingsbestuur.

Opvallend is de gigantische voorsprong die Europa onderhand heeft opgebouwd op de rest van de wereld. In totaal was het continent afgelopen kwartaal verantwoordelijk voor 79,2% van de wereldwijde instroom, vergeleken met bijvoorbeeld 11,6% voor de Verenigde Staten en 6,4% voor Azië en Japan bij elkaar opgeteld. Ook de keus in ESG-fondsen die beleggers in Europa hebben, is ongeëvenaard: van de 4.524 fondsen wereldwijd zijn er 3.444 afkomstig uit Europa, ofwel ruim drie kwart van het totale duurzame beleggingsuniversum.

Sust flows Q1 global Exh 1

Aantal fondsen groeit
Overigens groeit het aantal duurzame fondsen dat buiten Europa en de Verenigde Staten gelanceerd wordt wél: afgelopen kwartaal waren dat er 47 op een totaal van 169 nieuwkomers wereldwijd. En in de VS werd een record geïnvesteerd in duurzame fondsen: bijna 21,5 miljard dollar (circa 17,7 miljard euro). Maar nog altijd is Europa goed voor 65,6% van alle nieuwe ESG-fondsen. In al deze getallen heeft Morningstar fondsen die alleen bepaalde bedrijven uitsluiten, zoals wapen- en sigarettenfabrikanten, niet meegerekend. Gekeken is uitsluitend naar fondsen die bindende selectiecriteria op ESG-gebied hanteren.

Vooral in Japan en China staken beleggers het eerste kwartaal meer geld in duurzame fondsen. Zo werd er 17,1 miljard dollar geïnvesteerd (circa 14 miljard euro) in ESG-fondsen in Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Azië, terwijl dat het kwartaal nog 13 miljard dollar was (10,7 miljard euro). Daarmee is dit het vierde kwartaal op rij waarin beleggers meer geld in duurzame fondsen steken – na een klein dalletje in het begin van de coronapandemie, tijdens het eerste kwartaal van 2020.

Sust flows Q1 global Exh 2

Koploper Europa
Europa is dus de absolute koploper op het gebied van duurzaam beleggen. Dat geldt ook voor het afgelopen kwartaal, toen de instroom toenam met bijna 18%. ESG-fondsen haalden toen ongeveer 146,7 miljard dollar op versus 124,4 miljard in het vierde kwartaal van 2020. Daarmee werd opnieuw een record gevestigd. Indexfondsen en ETF’s waren in Europa goed voor 30% van de instroom wereldwijd, wat neerkomt op 44,5 miljard dollar (zo’n 36,6 miljard euro).

De nieuwe cijfers betekenen ook dat in Europa beleggers opnieuw meer geld in duurzame fondsen stopten dan in conventionele: 51% van het totaal. Fondsen die zich concentreren op de E van ESG, ofwel op het milieu of klimaat, zijn hier favoriet. Binnen Europa is van al het belegde kapitaal inmiddels grofweg 12% duurzaam belegd. Passieve vormen van beleggen, dus in indexfondsen en ETF’s, maken op het continent nu 23% uit van al het belegde kapitaal.

Sust flows Q1 global Exh 7

Duurzame nummer 2: de Verenigde Staten
Net als in Europa werden er in de Verenigde Staten records geboekt op het gebied van duurzaam beleggen. De instroom ter waarde van bijna 21,5 miljard dollar lag in het eerste kwartaal meer dan twee keer zo hoog als een jaar geleden in dezelfde periode. En vergelijk je het met het eerste kwartaal van twee jaar geleden, dan hebben de Amerikanen nu zelfs vijf keer zoveel geld in ESG-fondsen gestopt.

Net als Europeanen kiezen ook Amerikanen als ze duurzaam beleggen vaker voor passieve dan voor actief beheerde fondsen. Veel vaker zelfs, want zo’n 70% van alle duurzaam belegde geld ging in het eerste kwartaal van 2021 naar indexfondsen en ETF’s. Dat komt neer op bijna 15 miljard dollar. Amerikaanse beleggers kozen daarbij vaak voor dezelfde fondsen als het kwartaal ervoor: van de Top-5 van fondsen (overigens alle passief beheerde fondsen) zijn er vier hetzelfde gebleven. BlackRock zegevierde hier wederom: vier van de vijf fondsen uit de Top-5 waren van BlackRock-dochter iShares.

Sust flows Q1 global Exh 9

Japan: verrassende markt
Heel anders valt de balans uit in Japan, waar bijna iedereen die voor duurzaam gaat zijn geld belegt in actief beheerde fondsen. In het eerste kwartaal trokken die 97% van de duurzame stroom geld aan, wat goed is voor 4,1 miljard dollar (circa 3,4 miljard euro). Negen van de tien fondsen uit de Japanse Top-5 zijn actief beheerde fondsen. In lijn met de trend in Europa en de VS nam ook in Japan de stroom geld die richting duurzame fondsen gaat toe in het eerste kwartaal: met 20%, vergeleken met het kwartaal ervoor, wat neerkomt op 21,2 miljard dollar (omgerekend zo’n 17,4 miljard euro).

Zuid-Korea: nieuwe overheidsstrategie
Binnen Azië viel ook Zuid-Korea het afgelopen kwartaal op, met een relatief sterke instroom richting duurzame fondsen. In totaal ging er 1,8 miljard dollar naar ESG-fondsen, waardoor het plaatje voor heel Azië positiever uitpakt. Daarmee is Zuid-Korea binnen Azië (Japan wordt hierbij wel als aparte markt geteld) de op een na grootste markt geworden. Duurzame beleggingen groeiden in het eerste kwartaal bijna 60%. Dat heeft veel te maken met de strategie die de Zuid-Koreaanse regering eind vorig jaar heeft uitgestippeld: de ‘2050 Carbon Neutralization Strategy’.

Meer over Azië
Helaas waren er geen actuele cijfers beschikbaar over de ontwikkelingen op de Chinese markt – de grootste waar het over duurzaam beleggen gaat; Morningstar heeft daarom de cijfers over duurzaam beleggen uit het vierde kwartaal van 2020 gebruikt om de instroom in duurzame fondsen in China in te schatten. Andere verrassingen in Azië waren Taiwan, Maleisië en stadstaat Singapore, vanwege hun sterke groei in het duurzame segment. Los van China groeide duurzaam beleggen in Azië het afgelopen kwartaal met 28%, met een instroom van 10 miljard dollar.

Sust flows Q1 global Exh 27

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Rentsje de Gruyter  Rentsje de Gruyter schrijft freelance voor Morningstar Benelux.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings