Fonds van de Week: Pimco Emerging Markets ESG Bond Fund

Het Pimco Emerging Markets ESG Bond Fund is een ESG-gerichte variant op een al langer bestaande strategie. Aanpassingen aan het proces versterken het duurzame karakter van deze fondsvariant en het lange-termijn track record is sterk.

Robert van den Oever 08 juli, 2021 | 8:48
Facebook Twitter LinkedIn

Pimco hq

Pimco Emerging Markets ESG Bond Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Average
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: Above Average

 

Pimco Emerging Markets ESG Bond Fund

Dit fonds heeft in de afgelopen jaren verloop in het team gekend vanwege reorganisatie, maar dat is inmiddels tot rust gekomen. De lange-termijn resultaten hebben daar niet onder geleden, zo laat het track record zien.

Wel is het proces iets aangepast door posities te limiteren om onbalans in de portefeuille te voorkomen. Ook is de nadruk op ESG versterkt, onder meer door groterer blootstelling aan green bonds, die nu zo'n 20% van de portefeuille uitmaken. De Morningstar Analyst Rating die Morningstar-analist Mara Dobrescu aan dit fonds toekent is Bronze.

Uitgebreide toelichting

Pimco EM Bond ESG graph

Beheerteam
Het team is een beetje stabieler geweest in het afgelopen jaar, maar enkele aanstaande verhuizingen suggereren dat de nieuwe configuratie wellicht meer tijd nodig heeft om zich te zetten. Pramol Dhawan kwam in 2013 bij het fondshuis en leidde eerder de handel in opkomende markten bij Societe Generale, als hoofd van het opkomende markten schuldenteam sinds mei 2019 toen hoofdbeheerder Michael Gomez het bedrijf verliet. Dhawan was sinds 2017 medebeheerder van deze strategie samen met Yacov Arnopolin, die in 2016 bij Pimco kwam en voordien werkzaam was als portfolio manager bij Goldman Sachs Asset Management en Fortress Investment Group.

Het team verloor nog een van zijn ervaren medebeheerders toen Francesc Balcells het bedrijf in juni 2019 verleit. Javier Romo trad toen toe als medebeheerder en werkt inmiddels al tien jaar bij het bedrijf. Het team heeft in de afgelopen jaren veel analisten zien vertrekken, maar het bedrijf heeft doorgaans ervaren professionals geworven om in die rollen te stappen ter vervanging.

Het ondersteunende team van meer dan 20 leden omvat een behoorllijk gelijkmatige mix van zowel harde en lokale valuta obligatiespecialisten en ook strategen. Meerdere managers en analisten, waaronder Dhawan en Arnopolin, zullen verhuizen naar het kantoor in New York vanuit Newport Beach, Californië, of Londen tegen eind 2021 om zodoende het team voor opkomende markten verder te centraliseren.

Fondshuis
Pimco staat er goed voor en daardoor verdient het een Above Average beoordeling voor de Parent Pillar. Morningstar heeft Pimco ter verantwoording geroepen voor de dure retail fondsklassen en hoge prijskaartjes voor fondsen buiten de Verenigde Staten. Er is veel aandacht voor de intense werkcultuur, die steevast aanleiding geeft tot speculatie over eventueel disfunctioneren van het bedrijf en mogelijk beleggers zou wegjagen.

In weerwil van dat idee heeft Pimco consequent zeer bekwame mensen aangenomen die gedijen in zijn snelkookpan en die lang in dienst blijven. Soms vertrekken mensen en dat zijn soms de beste en de slimsten os ze gaan eerderof met pensioen dan men had gehoopt. Toch is de staat van dienst bij het opvullen van de hiaten goed en het is opmerkelijk hoe Pimco erin is geslaagd om mensen uit zijn talentenpool te promoveren en de leiderschapsverantwoordelijkheid te verbreden.

Het voortbestaan van de beleggingscultuur is van cruciaal belang geweest voor Pimco. Ondanks de bitterheid van Bill Gross zijn vertrek in 2014, nam Dan Ivascyn, een ervaren en kritisch denkende investeerder in plaats van een prototypische corporate manager de taken over en drukte daarmee zijn stempel op de cultuur. Nu Ivascyn de CIO van het bedrijf is, heeft hij materiële invloed op onder meer het aantrekken van Manny Roman als CEO, veteraan uit de beleggingsindustrie. Of het duo het echt zo goed met elkaar kan vinden als het lijkt of niet, Ivascyn en Roman hebben samen het fondshuis uitstekend neergezet, zowel als een sterke rentmeester van investeerderskapitaal als in de vorm van een bloeiende onderneming.

Proces
Verbeteringen in het beleggingsproces en de enorme middelen die het team ten dienste staan ondersteunen een Above Average procesbeoordeling. Net als non-ESG vlaggenschip strategie van het team heeft dit proces enkele positieve veranderingen ondergaan in 2016 en 2017. De managers hebben zich ingespannen om posities met hoge overtuiging een betere omvang in de portefeuille te geven door middel van limieten en scenarioanalyse.

Maar het kernprincipe is ongewijzigd gebleven: de fundamentele analyse van het managementteam - inclusief ontmoetingen met beleidsmakers, analyseren van economische gegevens en monitoring van markttechnische aspecten - streeft naar kansen op het gebied van relatieve waarde tussen sovereign credit, rentes en rendementscurves, naast kansen tussen contante obligaties en derivaten, die in ruime mate worden gebruikt.

Het proces van deze strategie is grotendeels gebaseerd op de kernportefeuille van het team met obligaties in harde valuta en was afgestemd op Pimco’s ESG kader in 2019. Benchmarked tegen de JPMorgan Emerging Markets Bond ESG Global Diversified Index, sluit het landen met slechte bestuurspraktijken of een grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit, zoals Saoedie-Arabië en Qatar. De eigen ESG-beoordelingen van Pimco voor sovereigns zijn ook verwerkt in de bottom-up analyse van elk land, hoewel ESG-overwegingen op zichzelf zelden een investeringsbeslissing maken of breken. Over het algemeen is deze aanpak verstandig en goed afgestemd op het groeiende team van koers- en valuta-experts bij het fondshuis.

Prestaties
Ondanks de herstructurering van het fonds in 2019, blijft het prestatiepatroon op langere termijn, dat in grote lijnen die van de vlaggenschip-strategie werspiegelt, hier relevant. De strategie had enigszins last van de door grondstoffen gedreven uitverkoop van eind 2014 en eind 2015 tot begin 2016, eerst vanwege zijn forse aandeel in zwaar getroffen Russische sovereigns en en quasi-sovereigns en later vanwege de langdurige nadruk op Braziliaanse en Mexicaanse quasi-sovereigns en bedrijven in de portefeuille.

Maar de hernieuwde focus van het team op diversificatie en meer conservatieve neigingen op het gebied van kredietkwaliteit is sindsdien een winnende combinatie gebleken. Het fonds hield beter stand dan de meeste rivalen in de uitdagende omstandigheden van 2018 voor opkomende-markten-schuld, en het pijnlijke verlies in de verkoopgolf van begin 2020 was minder ernstig dan die van de concurrentie omdat de portefeuille minder blootstelling had aan namen van de laagste kwaliteit. Aangezien het team erop gericht was om tijdens de dip van maart investment-grade schuld aan te kopen, veerde het wat minder snel terug dan zijn agressievere leeftijdsgenoten gedurende het vervolg van 2020, maar het versloeg nog steeds de index en categoriegemiddelde in een moeilijk jaar.

De ESG-focus van dit fonds was vorig jaar ook nuttig, omdat posities in Egyptische en Chinese groene obligaties positief bijdroegen aan de resultaten. Het fonds profiteerde ook van het ontbreken van blootstelling aan Libanon en onderweging naar Rusland, hoewel de onderweging aan Gulf Cooperation Council zich niet uitbetaalde in 2020.

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse laten het fonds uitkomen in het middelste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Bronze.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Pimco GIS Emerging Markets Bond ESG Fund Institutional USD Acc. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Obligaties Wereldwijd Emerging Markets, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

Pimco EM Bond ESG table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund

Kempen Global Small Cap Fund

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings