Fonds van de Week: Kempen Global Small-Cap Fund

Het kleine maar deskundige team van Kempen Global Small-Cap Fund weet de strategie ook in moeilijke tijden een sterk rendement te bezorgen. Efficiënt gebruik van alle middelen van het fondshuis en sterke aandelenselectie leiden tot een Morningstar Analyst Rating van Bronze. 

Robert van den Oever 24 juni, 2021 | 10:47
Facebook Twitter LinkedIn

Kempen Global Small-Cap Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Bronze
Morningstar Rating: ****
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: Above Average

 

Kempen Global Small-Cap Fund

Het vierkoppige team van dit Kempen fonds is deskundig en heeft een goede samenhang. De teamleden onder leiding van hoofdbeheerder Jan Willem Berghuis hebben de strategie met succes door lastige tijden heen geloodst toen de waarde-stijl uit de gratie was.

De zorgvuldige screening en het oog voor kwaliteit bij de aandelenselectie laten dit fonds zijn concurrenten en de relevante benchmarks doorgaans verslaan. De Morningstar Analyst Rating die Morningstar's fondsanalist Ronald van Genderen aan dit fonds toekent is Bronze.

Uitgebreide toelichting

fvdw kempen global small cap graph

Beheerteam
Deze strategie wordt beheerd door een compact team van vier leden die allevier zowel portefeuillemanager als analist zijn. Het is een goed samenhangend en kwalitatief hoogwaardig team en ze maken efficiënt gebruik van de verschillende ondersteunende middelen die Kempen biedt. Het team staat onder leiding van Jan Willem Berghuis, een Kempen veteraan die zijn hele carrière bij dit fondshuis werkt. Hij begon als aandelenanalist in 1999 voordat hij verhuisde naar een portefeuillebeheerfunctie bij het Nederlandse smallcapfonds Kempen Orange in 2008, waar hij samenwerkte met Joop Witteveen. Daar legde hij het fundament voor deze wereldwijde small-capstrategie.

Hij begon het beheer van dit fonds samen met Maarten Vankan, die meer dan 20 jaar ervaring heeft als analist en portefeuillemanager. In 2015 kregen ze er twee extra teamleden bij. Chris Kaashoek startte bij Kempen en keerde na vijf jaar in private equity te hebben gewerkt terug bij het fondshuis. Luuk Jagtenberg begon zijn carrière bij Kempen in 2012 als beleggingssstrateeg.

Elk teamlid draagt onderzoeksverantwoordelijkheden die zijn georganiseerd per sector, en hoewel Berghuis formeel het laatste woord heeft, wordt een echte teamaanpak toegepast. De compacte teamgrootte past het proces goed, want het begint met een eenvoudige maar effectieve screening waardoor het beleggingsuniversum aanzienlijk wordt verkleind. Verder maakt het team efficiënt gebruik van beschikbare middelen binnen Kempen, bijvoorbeeld de Europese small-cap, wereldwijd vastgoed en hoog dividend teams.

Fondshuis
Kempen Capital Management (KCM) is de asset management-tak van Kempen & Co, dat op haar beurt een volledige dochteronderneming is van Van Lanschot Kempen N.V. Wij zijn van mening dat KCM strategieën voert die goed passen bij haar bewezen expertise en de firma is een uitstekende rentmeester geweest van de belangen van beleggers. KCM is gespecialiseerd in verschillende niches waarvoor het sterke proposities biedt. Hun high dividend, eurocredit en Nederlands aandelenfondsen behoren naar onze mening tot de best beschikbare opties.

Door nieuwe varianten van bewezen strategieën te lanceren, probeert het bedrijf haar expertise te benutten om haar voetafdruk uit te bouwen, maar het verwierf ook gespecialiseerde middelen in alternatieve investeringen om het aanbod van fondsen te verbreden. In het verleden heeft het bedrijf te maken gehad met prestatie problemen en omloop binnen de teams van haar vastgoed en Europese small cap-strategieën, maar het heeft de teams en processen voldoende geherstructureerd. Daar hebben de vastgoedfondsen van geprofiteerd, maar de effectiviteit van de Europese small cap strategie is nog steeds onbewezen.

We denken dat KCM talentvolle investeerders heeft kunnen aantrekken en behouden. Hoewel de variabele vergoeding discretionair is, omvat deze wel prestaties over 3 en 5 jaar en dit stemt de belangen van portefeuillemanagers af met die van beleggers. De firma rekent redelijke vergoedingen en deelt tot op zekere hoogte schaalvoordelen met beleggers. Capaciteitsbeheer was voorbeeldig, wat het rentmeesterschap onderstreept.

Proces
Deze strategie wordt beheerd met een robuust en goed gestructureerd fundamenteel bottom-up proces. De eerste stap in het proces is verkleinen van het uitgestrekte universum door een eenvoudige maar effectieve screening in twee stappen en het team houdt zich strikt aan de uitkomst daarvan. Een kwaliteitsfilter selecteert de top 50% van bedrijven op basis van genormaliseerd rendement op geïnvesteerd kapitaal. Dit wordt gevolgd door een filter die het belegbare universum reduceert tot ongeveer 500 bedrijven door te selecteren op de 25% bedrijven met de laagste ondernemingswaarde/historisch gemiddelde NOPLAT-verhouding over drie jaar.

In 2020 zijn de screenings verbeterd om ervoor te zorgen dat ze voldoende ideeën in elke sector bieden. Vervolgens doet het team een quick scan op onder meer de balans, bedrijfsmodellen en milieu-, sociale en governance risico's, om potentiële portefeuillekandidaten te bepalen. Tijdens het onderzoeksproces, alvorens een positie in de portefeuille te initiëren, maar ook daarna staat het team in nauw contact met het bedrijf achter het aandeel. Naar onze mening heeft het team laten zien dat deze betrokkenheid een voorsprong geeft en belangrijk is bij het verkrijgen van een diep begrip van het bedrijfsmodel en de kwaliteit van het beheer ervan. Deze inzichten voeden een toegekende kwaliteitsscore die op zijn beurt de WACC bepaalt in de gedetailleerde waarderingsmodellen van het team. Bij waardering zoekt het team naar een veiligheidsmarge tussen koers en geschatte fair value.

Prestaties
Sinds de oprichting in 2014 tot en met mei 2021 heeft de strategie een sterk trackrecord opgebouwd, zelfs bij sterke tegenwind. De 'clean' aandelenklasse BN behaalde een gemiddeld rendement per jaar van 13,76% over deze periode. Dat steekt gunstig af bij het gemiddelde rendement van 11,22% voor zijn wereldwijde small/midcap concurrenten en ook de 11,17% van de MSCI ACWI SMID categorie benchmark, en de 12,07% van de MSCI World Small Cap strategiebenchmark. Dat is een zeer sterke prestatie aangezien de waarde-stijl in deze periode grotendeels uit de gratie was en de MSCI World Small Value index een gemiddeld rendement van slechts 9,37% boekte.

Risicostatistieken, zoals standaarddeviatie en downside capture ratio's, zijn ongunstig voor de strategie in vergelijking met peers en indexen. Dit maakt het risico-gecorrigeerde profiel van de strategie minder indrukwekkend met Sharpe-ratio's die in lijn zijn met peers en categorie en strategie-maatstaven. Rendementen zijn ondersteund door voornamelijk een sterke aandelenselectie, die zelfs stijl tegenwind wist te overwinnen in jaren dat de waarde-stijl uit de gratie was, zoals 2017 en 2019.

Het jaar 2020 viel tegen in dat opzicht, omdat stijlexposure, sectorallocatie en aandelenselectie allemaal afbreuk deden aan de relatieve prestaties vergeleken met brede marktindexen. Toch beperkte de strategie nog steeds het verlies ten opzichte van de waarde-index. Met de rotatie van de markt van groei naar waarde sinds het vierde kwartaal van 2020, is de strategie sterk hersteld. Over de eerste vijf maanden van 2021 loopt het opnieuw voor op het gemiddelde van concurrenten en op de indexen.

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse laten het fonds uitkomen in het middelste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. De Morningstar Analyst Rating is Bronze.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Kempen (Lux) Global Small-Cap Fund BN. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen wereldwijd small/mid cap, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

fvdw kempen global small cap table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- DWS Invest Equity Income

- Candriam Equities Biotechnology

- BlackRock Emerging Markets Fund

- Robeco Global Consumer Trends Equities 

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten