Fonds van de Week: BlackRock World Technology Fund

De  beheerder van het BlackRock World Technology Fund heeft een onderscheidende aanpak ontwikkeld om kansrijke potentiële disruptors in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken. Zijn uitgebreide kennis en ervaring helpen het team daarbij. De Morningstar Analyst Rating is Silver.

Robert van den Oever 26 augustus, 2021 | 8:15
Facebook Twitter LinkedIn

BlackRock World Technology Fund in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: *****
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Above Average
Beleggingsproces: Above Average

BlackRock World Technology Fund

Deze strategie profiteert van de uitgebreide kennis en ervaring van hoofdbeheerder Tony Kim over de technologiesector. Hij zoekt bedrijven die het potentieel hebben om te groeien en zelfs industrieën op hun kop te zetten, zogeheten disruptors, en probeert al in een vroeg stadium in de meest kansrijke namen te stappen. Kims zelf ontwikkelde aanpak is onderscheidend, maar geeft tegelijk key-person risico. De Morningstar Analyst Rating is Silver.

Uitgebreide toelichting

bgf world technology fund graph

 

Beheerteam
Hoofdbeheerder Tony Kim heeft een technische achtergrond en uitstekende staat van dienst; hij beheert deze strategie sinds juni 2013 via de Amerikaanse fondsvariant en hij is een ervaren belegger in de technologiesector Hij begon als ingenieur, werd investeringsbankier en heeft technologiebedrijven geanalyseerd gedurende ruim twee decennia, waaronder een periode als een wereldwijd technisch analist bij Artisan Partners. Deze ervaring geeft hem een scala aan inzichten en beleggingsideeën. Hij blijft weg van benchmarks en put uit zijn achtergrond om het belegbare universum te bepalen en te monitoren.

Kim geeft de voorkeur aan kleine, generalistische teams, maar de groep waar hij mee werkt is de laatste tijd flink gegroeid. Reid Menge, 15-jarige veteraan in de industrie, trad toe in 2013 en werd in juni 2020 co-manager. Menge fungeert als onderzoeksdirecteur van de groep en is verantwoordelijk voor het opleiden van zijn groeiende analistenclub. Jess Xu trad toe in 2017, vervolgens nam Kim nog twee analisten in dienst, in 2019 en 2021, om zijn groeiende beheerd vermogen van intussen $30 miljard te helpen bestieren.

Het succes van dit team brengt kwesties met zich mee. Zo is er significant key-person risico, aangezien Kim's kennis en onderscheidende beleggingsproces de sterkste concurrentievoordelen van de strategie zijn. De capaciteit van het team verdient ook aandacht. Kim's zevenkoppige team heeft vijf strategieën onder zijn hoede en dat is lastig,
vooral omdat vier leden pas in de afgelopen drie jaar zijn toegetreden. Alle vijf de strategieën delen hetzelfde kader en talrijke deelnemingen.

Fondshuis
De voordelen van BlackRock wegen op tegen de nadelen; het verdient een een Above Average Parent rating. BlackRock belegt in totaal 6,4 biljoen dollar voor haar cliënten en is daarmee ongeëvenaard in grootte maar ook in invloed. Het fondshuis is marktleider en zet de standaard voor passieve beleggers met iShares. Het heeft een diep en getalenteerd vastrentende-waarden team.

De Aladdin-software is een essentieel hulpmiddel voor risicoanalyse en portefeuillebeheer voor de industrie. BlackRock Financial Markets Advisory heeft het vertrouwen en de mandaten van veel overheden veiliggesteld, waaronder het op pandemieën geïnspireerde schuldopkoopprogramma van de Federal Reserve. BlackRock biedt ook oplossingen op het gebied van alternatives, factor- en private equity-beleggingen en is voornemens zijn beursgenoteerde ESG-fondsen te verdubbelen en ESG in al haar strategieën op te nemen. De kosten voor haar producten zijn ook verbeterd.

De opgang van BlackRock heeft echter tegenslagen gekend. Meerdere pogingen om de line-up van actieve aandelenfondsen te vernieuwen, hebben nog niet geleid tot hetzelfde succes als bij de obligatiefondsen. Het bedrijf heeft tot nu toe slechts een aantal strategieën gelanceerd en die onder de aandacht gebracht bij haar investeerders.

In 2019 en 2020 heeft het fondshuis twee executives en een closed-end fondsmanager ontslagen wegens schending van de gedragscode van BlackRock, wat aantoont hoe moeilijk het kan zijn om bij zo'n kolos een ethische cultuur te koesteren en te handhaven. Hoewel het fondshuis de deugd van ESG predikt, heeft het vaak de kant van het management van een bedrijf gekozen bij het volmachtstemmen over ESG onderwerpen. BlackRock is niet de beste in alles wat het doet, maar weet wat de beste manier is om haar eindbeleggers te bedienen.

Proces
Hoofdbeheerder Tony Kim heeft een flexibel en onderscheidend ontwikkeld dat vertrouwen wekt bij Morningstar. In plaats van zich te verlaten op een index om het belegbare technologie-universum te bepalen, heeft Kim zelf een uit een meer dan 1.300 bedrijven bestaande database opgebouwd gedurende zijn 25-jarige carrière en die gebruikt hij om nieuwe kansen te vinden.

Hij heeft niet alleen de start gemaakt, maar met zijn team blijft hij de markt afspeuren naar intrigerende bedrijven in een vroeg stadium die in staat zijn om industrieën te ontwrichten , ofwel potentiële disruptors. Vervolgens verdeelt hij dat universum in zeven categorieën: internet, hardware, software, diensten, halfgeleiders, inhoud en infrastructuur, en nieuwe industrieën.

Groei staat voorop. Kim verdeelt de portefeuille in twee segmenten: kern en opportunistisch. De kern omvat doorgaans 40%-50% van de activa van deze strategie en bestaat uit large-cap namen. Toch onderweegt hij grote hardware namen, zoals Apple en Samsung, omdat hun groeivooruitzichten niet aan zijn criteria voldoen. Kim wijst de resterende activa toe aan opportunistische holdings, die hij beschouwt als veelbelovende bedrijven met nieuwe businessmodellen of spannende technologie. Hij past een risicokapitaalbenadering toe op dit segment, waarbij hij in- en uit namen stapt die om marktaandeel strijden.

Kim is echter niet overdreven agressief. Hij gebruikt het risicobeheersysteem van BlackRock, Aladdin, om onbedoelde portefeuille-posities te controleren en zal posities verkopen om de volatiliteit te dempen wanneer waarderingen al te zeer stijgen.

Prestaties
Sinds hij aantrad als portefeuillemanager van de Amerikaanse fondsvariant in juni 2013, heeft Tony Kim overtuigende resultaten laten zien. Over de periode tot en met juni 2021 heeft de institutionele fondsklasse een gemiddeld jaarlijks rendement van 29,3% geboekt en daarmee overtrof het de Morningstar Categorie voor technologie-aandeelen en versloeg het de MSCI ACWI/Information Technology benchmark die 22,3% haalde.

Kim beheert de in Luxemburg gevestigde variant pas sinds juli 2017, dus dat trackrecord is minder relevant voor onze beoordeling. Desalniettemin zijn de prestaties uitzonderlijk over zijn dienstverband tot dusver. De fondsklasse D2 presteerde beter dan de index en het categoriegemiddelde met respectievelijk 9,1 en 14,0 procentpunten op jaarbasis over de periode tot en met juni 2021.

De strategie heeft gunstige marktomstandigheden gekend gedurende het grootste deel van Kims ambtstermijn. Zelfs in de door het coronavirus veroorzaakte uitverkoop van 2020 verloor het minder dan zijn peers en de benchmark omdat de disruptieve tech-aandelen waar dit fonds de voorkeur aan geeft, beter standhielden dan de markt.

Deze aanpak gedijt niet in alle omgevingen even goed. Het is achtergebleven bij zijn rivalen en relevante indexen sinds de opkomst van nieuwe vaccins de wereldeconomie en economisch gevoeligere aandelen weer de wind in de rug gaf en die begonnen te stijgen. Sindsdien tot en met juni 2021 bleef de fondsklasse D achter bij de MSCI ACWI/Information Technology benchmark met ongeveer 2 procentpunten. Toch heeft Kim een sterk record opgebouwd door voor de lange termijn te beleggen.

Kosten
De lopende kosten van de rebatevrije 'clean' fondsklasse D2 laten dit fonds uitkomen in het middelste kwintiel van de categorie. Op basis van de verbeterde beoordelingsmethodologie achter de People, Process en Parent Pillars van de Morningstar Analyst Rating, die meer nadruk legt op kosten en verwachte prestaties ten opzichte van benchmark en concurrenten, denken we dat dit fonds in staat zal zijn om positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark. Dit fonds heeft een Morningstar Analyst Rating van Silver.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van BlackRock Global Funds - World Technology Fund D2. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze beleggingsfondsen in de Morningstar categorie Aandelen Sector Technologie, die voorzien zijn van een Morningstar Analyst Rating, afgezet tegen de categorie benchmark:

bgf world technology fund table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- Fidelity Emerging Markets Fund

- Pimco Dynamic Multi Asset Fund

- BlackRock European Special Situations Fund

- Amundi S&P 500 ESG ETF

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten