Fonds van de Week: Amundi S&P 500 ESG ETF

De Amundi S&P 500 ESG ETF biedt blootstelling aan de S&P 500, maar biedt een duurzaamheidsfocus door middel van uitsluitingen op basis van ESG-criteria. Het rendementsprofiel is vergelijkbaar met de standaardindex. De Morningstar Analyst Rating van deze ETF is Silver.

Robert van den Oever 29 juli, 2021 | 8:14
Facebook Twitter LinkedIn

Amundi S&P 500 ESG ETF in het kort

Morningstar Analyst Rating: Silver
Morningstar Rating: ***
Beheerteam: Above Average
Fondshuis: Average
Beleggingsproces: High

 

Amundi S&P 500 ESG ETF

Deze ETF biedt een op ESG-criteria gescreend alternatief voor de S&P 500 index. Ondanks de afwijking van de S&P 500 op duurzame criteria en de uitsluiting van aandelen die slecht presteren op ESG, is het rendementsprofiel verregaand vergelijkbaar met de standaard S&P 500, met periodieke neigingen naar de factor momentum. De Morningstar Analyst Rating is Silver.

Uitgebreide toelichting

FvdW Amundi ETF graph

Beheerteam
Amundi profiteert van een van de meest ervaren en stabiele portefeuille-beheerteams in de Europese ETF-markt. De ETF's van Amundi worden beheerd door een 16-koppig Amundi ETF Indexing & Smart Beta business team onder leiding van Laurent Trottier. Hij is al beheerder van passieve aandelenportefeuilles sinds 2002 en is sinds 2014 verbonden aan Amundi.

Het aandelenbeheerteam staat onder leiding van Lionel Brafman en bestaat uit negen portefeuillebeheerders in Parijs en drie in Tokio.

Fondshuis
Als fusieproduct van SGAM en CAAM in 2010 ging Amundi in 2015 naar de beurs en versterkte zijn status als wereldspeler door in 2017 concurrent Pioneer Investments over te nemen. Deze integraties hebben geresulteerd in een fondsenassortiment dat overvloedig en van wisselende kwaliteit is ondanks verschillende rondes van rationalisaties en fusies.

De groep is ook doorgegaan met het lanceren van nieuwe strategieën, zij het in een wat langzamer tempo. Dochteronderneming CPR AM, die gespecialiseerd is in thematisch beleggen, blijft zich richten op trendy thema's (Future Cities, Smart Trends, enzovoort), die meer lijken te worden gedreven door het binnenhalen van nieuw vermogen dan door de belangen van eindbeleggers.

De groep kondigde ambitieuze plannen aan om het hele assortiment van actief beheerde fondsen duurzaam te maken tegen het einde van 2021, wat aanzienlijke investeringen met zich meebrengt in zowel interne als externe expertise op het gebied van de drie ESG-pijlers milieu, sociaal beleid en goed ondernemingsbestuur. Het brengt uitdagingen met zich mee bij het bepalen en toepassen van geschikte ESG-methodologieën in alle activaklassen en sectoren.

Het vasthouden van talent blijft een probleem, gezien het vertrek van en handvol hoog aangeschreven medewerkers in 2018 en 2019, ondanks het instellen van een lange-termijn incentiveplan dat tot in 2021 reikt.

Amundi's fondsenassortiment is competitief en bevat een reeks recentelijk gelanceerde proposities die een kostenniveau van 0,05% per jaar hebben. Een combinatie van sterke en zwakke punten leidt voor de Parent Pillar tot een Average score.

Proces
Om de prestaties van de onderliggende benchmark te repliceren belegt het portefeuille-beheerteam fysiek in alle onderliggende bestanddelen van de S&P 500 ESG Index. Dat blijft naar verwachting het geval in het dagelijks beheer van de portefeuille, maar kan op termijn wel aan verandering onderhevig zijn, in het bijzonder op momenten van herbalancering wanneer posities tijdelijk kunnen afwijken.

Deze ETF sluit de laagst scorende 25% van de S&P 500 uit, zoals gedefinieerd door S&P's eigen ESG scoringssysteem. De eerste uitsluiting betreft bedrijven met een lage VN Global Compact score en bedrijven die meer dan 10% van hun omzet halen uit wapens of tabak. Vervolgens worden de overgebleven bedrijven gerangschikt aan de hand van hun S&P DJI ESG Scores binnen hun respectievelijke sectoren. Voor elke sector komen de bovenste 75% van de overblijvende aandelen in aanmerking voor opname in de portefeuille. Ze worden gewogen op basis van marktkapitalisatie, aangepast voor handelsvolume.

Daaruit vloeit een portefeuille van zo'n 315 bedrijven voort. De uitsluitingen zijn goed verdeeld, niet alleen komende vanuit de 30 bovenste aandelen, maar ook uit het staartje van de index. Sectorwegingen wijken in slechts geringe mate af van de index.

Prestaties
De S&P 500 ESG Index heeft over het gehele trackrecord positieve rendementen opgeleverd, waarbij het voortschrijdende jaarlijkse gemiddelde overrendement ongeveer 2,0% ten opzichte van het categoriegemiddelde bedraagt. Overrendement ten opzichte van de bovenliggende index, de S&P 500, verschilt echter niet significant over een langer tijdsbestek. Op de lange termijn hebben de actieve posities die zijn ingenomen door het fonds waarde toegevoeg. Omdat aandelen met slechtere ESG-statistieken systematisch worden uitgesloten, zou het algehele risicoprofiel van de portefeuille lager moeten zijn, wat potentieel biedt voor superieure, voor risico gecorrigeerde rendementen.

De ESG-overlay zal naar verwachting een minimale impact hebben op de de prestaties van de portefeuille ten opzichte van een standaard S&P 500-index. Beleggers die op zoek zijn naar meer betekenisvolle blootstellingen naar ESG-factoren kunnen hun heil beter elders zoeken. Het fonds heeft een gemiddelde Morningstar Sustainability Rating van drie globes, en dat ondersteunt de duurzaamheidsverdienste van de strategie. Die rating is een maatstaf voor hoe goed de bedrijven in portefeuille omgaan met hun ESG risico's en kansen in vergelijking met vergelijkbare fondsen, ook fondsen zonder expliciet duurzaamheidsmandaat.

Beleggers moeten er rekening mee houden dat deze strategie niet noodzakelijkerwijs betere resultaten zal behalen dan het niet-ESG gerichte equivalent van de strategie, de S&P 500, waarvan de strategieën doorgaans een gemiddelde Morningstar Sustainability Rating van drie globes ontvangen.

Kosten
Een evaluatie van de kosten is van cruciaal belang aangezien deze direct ten laste gaan van het rendement. De kosten voor deze fondsklasse laten het fonds uitkomen in het goedkoopste kwintiel van de Morningstar-categorie. Op basis van onze beoordeling van de People-, Process- en Parent Pillars bezien tegen het licht van deze kosten, denken we dat deze aandelenklasse in staat zal zijn een positieve alpha te leveren ten opzichte van de benchmark en van concurrenten die onder het categoriegemiddelde presteren. De Morningstar Analyst Rating is Silver.

 

Lees meer 

Bekijk voor meer informatie de overzichtspagina van Amundi S&P 500 ESG ETF RE-C. Daar vindt u onder andere het fondsrapport over dit fonds.

Bekijk ook deze ETF's in de Morningstar categorie Aandelen VS Large-Cap Gemengd, afgezet tegen het categoriegemiddelde en de categorie benchmark:

FvdW Amundi ETF table

 

Lees ook eerdere Fondsen van de Week:

- iShares Green Bond Index Fund

Allianz Dynamic Multi Asset Strategy

Pimco Emerging Markets ESG Bond Fund

- Dodge & Cox Worldwide Global Stock Fund

 

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings