Moet je iemand helpen met schulden aflossen?

Schuld kan een behoorlijke belemmering zijn, dus iemand anders helpen om die af te lossen lijkt een goed idee. Maar stel wel duidelijke regels op voordat je hulp aanbiedt.

James Gard 23 september, 2021 | 11:58
Facebook Twitter LinkedIn

Man with a large gold coin

Sommige mensen hebben er geen enkele moeite mee en andere vinden het een knellende last die ze zoveel mogelijk proberen te vermijden. Tot welke van die twee je ook behoort, de meeste mensen zijn het eens dat te veel schuld slecht is voor je financiële situatie. Het kan je credit card score ruïneren, maar soms ook persoonlijke relaties en zelfs vriendschappen. Dus als je iemand die je kent kan he;lpen om diens schuld ter verlichten, dan lijkt dat een goede zaak. 

Morningstar kijkt naar de voor en tegens om dit te doen; waar moet je op letten als je zoiets aanbiedt en wat kan daarna gebeuren.

Redenen om te helpen

1) Noem dit een noodscenario; iemand die je goed kent, een familielid, goede vriend of zelfs je partner, verkeert in een nijpende financiële situatie en die moet snel opgelost worden. Bijvoorbeeld iemand kan de huur niet betalen en dreigt het huis uitgezet te worden. Een eenmalige storting kan zo iemand uit de brand helpen en zorgen dat diegene in het huis kan blijven wonen.

2) Verder vooruit kijken brengt ons bij een voorbeeld als dit; als je partner hoge credit card schulden heeft, dan kan het afbetalen daarvan veel lucht geven in de financiële situatie van jullie samen. Daardoor zou je samen een hypotheek of een andere lening kunnen krijgen, hetgeen niet mogelijk is zolang de credit card schulden drukkend aanwezig zijn. Want een hypotheekverstrekker kijkt naar jullie samen. Als één van de twee schuldenvrij is maar de ander niet, dan heeft dat grote invloed op de gezamenlijke financiële mogelijkheden van partners.

3) Sommige mensen met matige credit scores of laag begrip van financiën kunnen leningen zijn aangegaan met hoge rentes, niet zelden van dubieuze aanbieders. Een injectie met cash kan de stress daarover verlichten, deurwaarders weghouden en de cyclus van steeds nieuwe schulden doorbreken. Iedereen maakt weleens een financiële fout en daar zijn lessen uit te trekken.

Redenen om te weigeren

1) De corona-pandemie bewees maar weer eens hoe moeilijk het is om ver in de toekomst te kijken. Het kan zijn dat je financiële situatie nu heel sterk is, en dat je ruimte hebt om iemand te helpen, maar misschien heb je over een paar jaar je geld ineens heel hard nodig.

2) Een eenmalige injectie met cash kan iemand echt helpen om een groot probleem op de korte termijn op te lossen, maar daardoor kan diegene op de lange termijn opnieuw in de problemen komen, als de structurele misstanden niet worden weggewerkt. Dat kan al na een paar maanden zijn. Door iemand uit de brand te helpen mist diegene de noodzaak om zelf tot een structurele oplossing te komen. En die is nodig voor een gezonde financiële toekomst.

3) Alvorens geld uit te lenen moet je jezelf de vraag stellen; wat als ik het niet terugbetaald krijg en wat betekent dat voor de relatie die ik met diegene heb? Vele vriendschappen zijn gesneuveld op zulke financiële kwesties. Zelfs partners kunnen erdoor uit elkaar gaan. En wat als je je partner geld geleend hebt en je gaat later scheiden? 

Leg afspraken vast

Als je het besluit hebt genomen om iemand financieel te helpen dan kun je deze regels in acht nemen:

1) In samenhang met het laatstgenoemde punt is het belangrijk om vast te leggen hoe je met elkaar omgaat na de transactie. Dat lijkt vreemd als het gaat om een goede vriend, je kinderen of je partner, maar je weet nooit vantevoren hoe het loopt, zelfs met naasten. Daarom is het goed om regels daarvoor op te stellen. Dan weten alle partijen waar ze aan toe zijn omdat de afspraken vastliggen en je altijd kan terugvallen op die objectieve weergave.

2) Let op het belastingregime omtrent leningen. Soms kan het fiscaal voordeliger zijn om zo'n lening als een gift te bestempelen, maar dat heeft weer consequenties voor de afspraken die je met elkaar maakt. Des te meer reden om die afspraken goed vast teleggen, zodat er geen onenigheid ontstaat over of het een lening is of een gft die je niet hoeft terug te betalen.

3) Afhankelijk van de relatie die je met de leningnemer hebt kun je tot op zekere hoogte invoed uitoefenen op de bestemming van het geleende bedrag. Als je een kind geld leent voor zijn of haar studie, en je kind gaat in plaats daarvan op vakantie van het geld, dan kan je beter ooraf afspraken maken over het bestedingsdoel.

Ter overweging

Alles hangt af van de relatie tussen leningverstrekker en leningontvanger en de afspraken die je met elkaar maakt en vastlegt. Maar hoe dan ook is het goed om in gezinsverband of onder vrienden open te spreken over financiële zaken.

Iemand uit de financiële nood helpen als je daar de ruimte voor hebt is nobel, maar zorg ervoor dat je het goed voorbereidt en vastlegt om misverstanden of teleurstellingen te voorkomen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

James Gard  James Gard is editor bij Morningstar.co.uk.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten