Nieuwe Europese taxonomie definieert duurzaamheid

De EU Taxonomy Regulation zet de standaard voor begrippen en definities op het gebied van duurzaamheid. Dat creëert eenduidigheid voor alle betrokken partijen en maakt valsspelen lastiger.

Andy Pettit 19 oktober, 2021 | 11:22
Facebook Twitter LinkedIn

neon windfarms

De Europese taxonomie voor duurzaam beleggen is een belangrijk onderdeel van het bredere EU Sustainable Finance Action Plan dat erop gericht is om kapitaal zijn weg te laten vinden naar duurzame beleggingen terwijl tegelijk de financiéle risico's goed in de gaten gehouden worden. Deze taxonomy draagt bij aan de transparantie omtrent duurzaam beleggen.

De EU Taxonomy Regulation is een classificatie tool om te bepalen of een economische activiteit 'groen' is en blijft. Dat helpt beleggers, bedrijven en beleidsmakers om beter geïnformeerde beslissingen te nemen door méér kennis van activiteiten die naar verwachting een substantiële bijdrage leveren aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen en daardoor meehelpen aan de overgang naar een duurzamere economie.

De Europese taxonomie creëert een eenduidige set aan definities en begrippen zodat er een standaard ontstaat voor terminologie zoals 'groen' en 'duurzaam'. Dat helpt om onwenselijke zaken zoals greenwashing te voorkomen. Daartoe worden er drempelwaarden aan de prestaties gesteld die worden beschreven in de “Technical Screening Criteria”. Die criteria helpen mee om activiteiten te ontdekken die goed scoren op duurzaamheid.

De EU Taxonomy is een ambitieus project en zal instrumenteel zijn bij het verstrekken van nieuwe, doelgerichte en consistente inzichten aan adviseurs en beleggers over de duurzame eigenschappen en ambities van bedrijven en uitgevers van schuldpapier.

Doelen van de taxonomie

De EU Taxonomy Regulation stelt zes doelen op het gebied van milieu: het tegengaan van klimaatverandering; het aanpassen aan klimaatverandering; beschikbaarheid van water; circulaire economie; preventie en controle op vervuiling; biodiversiteit en ecosystemen.

Economische activiteiten die in aanmerking komen voor screening op deze doelstellingen worden omschreven in de Technical Screening Criteria en worden beoordeeld aan de hand van drie uitgangspunten. Om het predikaat duurzaam te krijgen, moet een activiteit:

Substantieel bijdragen aan ten minste een van de zes milieudoelen die hierboven zijn genoemd.

Geen significante schade toebrengen aan een van de andere milieudoelen (de DNSH criteria).

Voldoen aan minimum borging om te voorkomen dat maatschappelijke stakeholders een negatieve impact ondervinden.

Zowel financiële als niet-financiële bedrijven zullen de invloed van de taxonomie gaan merken. Financiële bedrijven die financiële producten aanbieden in de EU (waaronder pensioenaanbieders) en bedrijven die nu al onder de Non-Financial Reporting Directive (NFRD) vallen, zullen moeten voldoen aan het nieuwe classificatiesysteem.

Wanneer gaat het in?

Precieze data over de inwerkingtreding van de taxanomie zijn er nog niet, maar we hebben wel een idee van het tijdspad. Financiële instituten en non-financial bedrijven binnen de scope van de NFDR moeten begin 2022 rapporteren over hun activiteiten die in aanmerking komen voor de taxonomie. Het gaat dan om twee van de zes genoemde doelen: het tegengaan van klimaatverandering; het aanpassen aan klimaatverandering.

Vanaf 2023 moeten dan de non-financial NFRD bedrijven gaan rapporteren hoe ze de taxonomie toepassen. Voor financiële instituten geldt dat de rapportage in 2024 start, zodat ze de relevante data over het jaar 2023 voor hun niet-financiéle activiteiten kunnen meenemen in hun verslaglegging. 

De criteria voor de resterende vier taxonomie doelen, te weten beschikbaarheid van water; circulaire economie; preventie en controle op vervuiling; biodiversiteit en ecosystemen, komen vanaf januari 2023 in het spel.

Voorbereiden op veranderingen

Tijdens zo'n belangrijke overgangsperiode voor de hele beleggingswereld is begrip van de veranderingen en voorop blijven lopen in de transitie essentieel. Morningstar blijft de ontwikkelingen van de EU Taxonomy Regulation volgen als de componenten zoals geschetst in werking treden.

Samen met partner Sustainalytics zal Morningstar financial services professionals ondersteunen tijdens deze transitieperiode met industry-leading oplossingen waaronder een EU Taxonomy Data Solution en Managed Portfolio Service.

 

 

 

 

 

Morningstar's Gids voor de EU Taxonomy

Klik hier voor uw exemplaar

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Andy Pettit  Director, Policy Research (EMEA), Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten