Er zijn technische problemen met het inschrijven van gebruikers. We proberen dit zo snel mogelijk op te lossen en intussen vragen we om uw geduld.

Wat is factorbeleggen?

Bij aandelenbeleggen gaat het om meer dan de stijlen waarde en groei. Factoren bieden een veel fijnmaziger inzicht in de bronnen van rendement in een aandelenportefeuille.

Fernando Luque 15 oktober, 2021 | 10:04
Facebook Twitter LinkedIn

Coloured pencils in a row

Het concept van factorbeleggen is tamelijk nieuw. De opkomst van dit type hangt nauw samen met het verschijnen van exchange traded funds (ETF's) met een actief randje, beter bekend als strategic beta of smart beta. Hoewel strategic beta ETF's passieve fondsproducten zijn, hebben ze tot doel om traditionele indexen te verslaan in rendement, of om het risico van de indices te verkleinen door het gebruik van factoren.

Bronnen van rendement

Wat betekent factorbeleggen precies? Factorbeleggen is beleggen door je volledig te richten op een of enkele bronnen van rendement. Met enkele bedoelen we dat factorbeleggen niet per se één, maar ook meerdere factoren kan gebruiken, het zogeheten multi-factor beleggen.

Wat zijn nu die bronnen van rendement? Algemeen beschouwd zijn er zes factoren gedefinieerd: waarde, momentum, omvang, volatiliteit, kwaliteit en dividend.

Net zoals je kan beleggen op basis van specifieke regio's, landen of sectoren kunnen beheerders ook kiezen voor fundamenteel ondergewaardeerde bedrijven (waarde), in bedrijven die betere korte-termijn prestaties laten zien (momentum), in bedrijven met een lage marktkapitalisatie (omvang), in bedrijven met een lage volatiliteit of in bedrijven met een hoog dividendrendement.

Welke resultaten hebben deze factoren mettertijd laten zien? Onderstaande tabel laat zien dat die sterk afhangen van de gekozen periode en of je risico in ogenschouw neemt.

Exhibit 1

 

Welke factoren zijn er?

Morningstar heeft de Style Box geïntroduceerd om aandelenfondsen te classificeren in negen segmenten aan de hand van hun omvang en hun beleggingsstijl. Deze Style Box heeft inzichtelijk gemaakt hoe de diverse factoren van invloed zijn op aandelenrendementen.

Maar omvang en beleggingsstijl (waarde of groei) zeggen lang niet alles over de rendementen van een beleggingsfonds op lange termijn. Daarom heeft Morningstar een nieuwe tool ontwikkeld: Morningstar's Factor Profile. Die vult de Style Box aan door additionele factoren te incorporeren die de blootstelling van een fonds aan goed gedocumenteerde bronnen van rendement op lange termijn inzichtelijk maken.

Morningstar's Factor Profile biedt een snapshot van de blootstelling van een fonds aan zeven verschillende factoren. Dat zijn de zes bovengenoemde factoren, plus liquiditeit. Deze factoren zijn bekende karakteristieken van aandelen die inzicht geven in de lange-termijn rendementen in vergelijking met de markt. Elk van deze factoren is goed gedocumenteerd en onderzocht in de academische wereld en toegepast door beleggingsprofessionals.

Exhibit 2

 

Hoe kan je het Factor Profile gebruiken?

Het Morningstar Factor Profile helpt beleggers om de diverse bronnen van rendement te begrijpen die aandelenfondsen in zich hebben en hoe effectief die zijn.

Bij het onderzoeken van een individueel fonds kan het Factor Profile dienen als een controle tool. Komen de factor blootstellingen van een fonds overeen met de beleggingsaanpak die de fondsbeheerder zegt te volgen? Richt een strategic beta fonds zich wel echt op de factor die het zegt centraal te stellen?

Ook bij het vergelijken van beleggingsfondsen kan het Factor Profile zijn nut bewijzen. Zo blijkt dat aandelenbeleggen veel meer kanten heeft dan alleen de tweedeling in beleggingsstijl waarde of groei. Er kan aan de hand van factoren een veel fijnmaziger inzicht in de bron van rendement worden verkregen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Fernando Luque

Fernando Luque  es el Senior Financial Editor de www.morningstar.es

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings