Beleggen vrouwen minder? Dat ligt aan het inkomensniveau

Een van de stereotypen rondom beleggen is dat vrouwen minder beleggen dan mannen. Onderzoek van Morningstar laat zien dat dat niet aan gender als zodanig ligt, maar aan de verschillen in inkomen tussen mannen en vrouwen. Morningstar's behavioural finance experts leggen uit hoe het zit.

Sara Silano 14 maart, 2022 | 14:24
Facebook Twitter LinkedIn

Income Gap

Terwijl demografische trends en maatschappelijke normen verschuiven, verandert ook de manier waarop huishoudens financiële beslissingen nemen. Niet alleen zullen vrouwen in de komende jaren een groot deel van het vermogen van de babyboomers in handen krijgen, ook wijzen steeds meer onderzoeken uit dat vrouwen een grotere rol spelen bij de financiële beslissingen van het huishouden en kostwinner van het gezin worden. Toch blijven veelvoorkomende stereotypen hangen.

In het nieuwste onderzoek van Morningstar op dit gebied onder leiding van van Morningstar's behavioural finance expert Sarah Newcomb, hebben we ons gericht op het achterhalen van wat er achter deze opvattingen over vrouwelijke beleggers zit. Aansluitend hebben we mogelijke manieren vastgesteld waarop financiële professionals hun vrouwelijke klanten beter kunnen bedienen.

 

De financiële sector is er niet klaar voor

Eerder onderzoek suggereert dat vrouwen zich onbegrepen kunnen voelen in de financiële wereld. Dat kan hun gedrag sturen. Ons nieuwe onderzoek leidt tot de volgende conclusies:

  • Vrouwelijke beleggers zijn 18% meer bereid dan mannen om na te denken over een  overstap naar een andere financieel adviseur. En 70% van de vrouwelijke investeerders die weduwe zijn verandert binnen een jaar na het overlijden van hun partner van adviseur;
  • Het was 40% waarschijnlijker dat adviseurs van vrouwelijke beleggers verlangen dat zij hun saldo aan hen overmaakten voordat zij enig specifiek advies gaven in vergelijking met mannelijke investeerders, wat gebaseerd kan zijn op de veronderstelling dat vrouwen goedgeloviger zijn;
  • Vrouwelijke beleggers gaven aan dat hun adviseurs ervan uitgaan dat ze een lage risicotolerantie hebben en geïnteresseerd zijn in duurzame fondsen. Als gevolg hiervan krijgen vrouwen een beperkt aantal beleggingsopties aangeboden.

 

In ons onderzoek hebben we gewerkt aan het wegnemen van enkele misvattingen over hoe vrouwen beleggen en hebben we adviseurs geholpen om het beter te doen.

 

Stimuleert geslacht of inkomen beleggingsgedrag?

We hebben 907 Amerikanen (van wie 437 vrouwen) gevolgd om hun financiële gezondheid, gedrag en houding te meten. In een analyse van de gegevens naar geslacht ontdekten we dat de meeste veronderstelde verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke investeerders met betrekking tot spaar- en beleggingsgedrag verdwenen wanneer aangepast werd voor inkomen. De verschillen die aanhielden waren meestal houdingen (attitudes) en wijzen op nederigheid, kalmte en een vertrouwenskloof.

En als we een beetje dieper graven: op het eerste gezicht lijken mannen en vrouwen een aanzienlijk verschillende financiële houding en gedrag te hebben. Mannen rapporteerden gemiddeld vaker spaar- en investeringsgedrag, ze zagen zichzelf vaker als investeerders, hadden meer vertrouwen in hun kennis van beleggingen, en hadden vaker hun beleggingen gewijzigd in de 12 maanden voorafgaand aan het onderzoek, en ook hadden ze meer vertrouwen in hun vermogen om onverwachte situaties financieel aan te kunnen.

Deze bevindingen zijn echter bedrieglijk. In onze steekproef waren de inkomensscores van vrouwen gemiddeld ongeveer 20% lager dan die van mannen. Maar toen we mannen en vrouwen in dezelfde inkomensgroep vergeleken (in plaats van alle mannen met alle vrouwen te vergelijken), waren deze verschillen in bestedingsgedrag, investeringsgedrag en vertrouwen in het omgaan met het onbekende niet langer significant.

Dit suggereert dat inkomen een sterkere voorspeller is van deze houdingen en gedragingen dan geslacht. Ja, vrouwen in onze steekproef spaarden en investeerden minder vaak dan mannen, maar de onderstaande grafiek laat zien dat de meeste besparingen en investeringen plaatsvonden in de hogere inkomensklassen, waar mannen aanzienlijk in de meerderheid waren ten opzichte van vrouwen.

 

Exhibit 1 

Bron: Morningstar. In de segmenten met lagere inkomens, waar mensen waarscijnlijk minder sparen en beleggen, vertegenwoordigden vrouwen ruim 50% van de populatie. Bij de hogere inkomens, waar meer werd gespaard en belegd, maakten mannen ruim 50% van de populatie uit. Het resultaat is een overall verschil in mate van beleggen per gender, maar dat verschil verdwijnt als wordt gecorrigeerd voor inkomen.

 

Dus, investeren mannen en vrouwen anders?

Een paar van de houdingen en gedragingen die we hebben gemeten, waren echter nog steeds statistisch verschillend wanneer voor inkomen werd gecorrigeerd.

De overmoed waar we zo vaak over lezen in psychologiestudies van beleggers, kan bijvoorbeeld inderdaad worden beïnvloed door gendernormen. In elke inkomensgroep van onze steekproef waren vrouwen minder geneigd zichzelf als investeerders te beschouwen en rapporteerden ze minder vertrouwen in hun beleggingskennis.

Deze resultaten sluiten aan bij bevindingen uit wereldwijde onderzoeken naar financiële geletterdheid. In eerdere onderzoeken naar algemene financiële kennis antwoorden vrouwen eerder "ik weet het niet" dan mannen, zo bleek. Dit suggereert dat vrouwen minder vaak raden, maar dat ze ook lagere scores voor financiële geletterdheid krijgen: dat wil zeggen, je verdient nul punten voor het toegeven van onwetendheid, maar kan soms een paar extra punten verdienen voor correct raden.

De grotere bereidheid om toe te geven dat ze het niet weten, doet vrouwen pijn bij financiële geletterdheidstests, maar het kan hen tot ideale klanten maken. De bereidheid om 'ik weet het niet' te zeggen suggereert nederigheid en openheid om te leren, wat kan bijdragen aan een goede adviseur-cliëntrelatie.

Ironisch genoeg waren vrouwen ook minder vaak geneigd om wijzigingen in hun beleggingen aan te brengen. Dat zou kunnen wijzen op een grotere stabiliteit in de beleggingen. Gebleken is uit eerder onderzoek dat genderverschillen in handelsgedrag het nettorendement van mannen verminderen. Het lijkt erop dat, hoewel vrouwen minder vertrouwen hebben in hun kennis en vaardigheden op het gebied van beleggen, ze ook minder snel de kostbare gevolgen van overmoed zullen ondervinden.

 

Wat moeten we doen?

Ons onderzoek geeft een genuanceerd beeld van de veelvoorkomende stereotypen over vrouwen in de financiële sector. Samen kunnen we een paar tips verzamelen voor zowel financiële professionals als vrouwelijke investeerders.

Voor vrouwelijke beleggers:

  • Helaas blijven sommige adviseurs te veel vertrouwen op algemene stereotypen wanneer ze met vrouwelijke investeerders werken, en u moet bereid zijn dat te erkennen en weg te lopen.
  • Om ervoor te zorgen dat aan uw financiële behoeften wordt voldaan wanneer u met een adviseur samenwerkt, moet u een checklist opstellen met uw verwachtingen van het werken met de adviseur. Check deze na een samenkomst en vraag jezelf af: kwam de adviseur tegemoet aan mijn behoeften? Of heeft de adviseur tijdens het gesprek een aantal onderwerpen doorgespit en gaandeweg enkele aannames gedaan?

 

Voor financiële professionals:

  • Zoals uit ons onderzoek blijkt, zijn er enkele tendensen die vrouwelijke beleggers in het algemeen uniek kunnen maken.
  • Er zijn echter tal van andere misvattingen die niet in de gegevens voorkomen. Leun bij het werken met vrouwelijke beleggers op uw vooraf gedefinieerde processen om ervoor te zorgen dat u op koers blijft.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Sara Silano

Sara Silano  è caporedattore di Morningstar in Italia

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten