Winnaars Morningstar Awards for Investing Excellence 2022

Dit zijn de beleggingsfondsen en fondshuizen die de prestigieuze Morningstar Awards for Investing Excellence 2022 in de wacht slepen.

Jeffrey Schumacher, CFA 29 maart, 2022 | 11:48
Facebook Twitter LinkedIn

Awards logo 2022

De Morningstar Awards for Investing Excellence categorie awards worden uitgereikt aan die beleggingsfondsen die zich niet alleen hebben onderscheiden op basis van hun uitstekende historische, voor risico gecorrigeerde rendement, maar die zich naar de mening van Morningstar’s fondsanalisten ook distingeren van de concurrentie door een uitstekend beheerteam en een bewezen beleggingsproces wat deze strategieën het vermogen geeft om ook in de toekomst superieure rendementen versus hun categoriebenchmark te realiseren. Dit zijn de winnaars van 2022.

 

Beste fonds Aandelen Europa

Comgest Growth Europe

Morningstar Analyst Rating: Gold
People Pillar Score: High
Process Pillar Score: High

Dit fonds wordt beheerd door een stabiel en ervaren team en beschikt over uitstekende expertise in Europese groeiaandelen. Laurent Dobler, Arnaud Cosserat en Franz Weis hebben elk meer dan 25 jaar ervaring en werken respectievelijk 30, 25 en 16 jaar bij Comgest. Dobler, die al sinds 1991 beheerder is van het Franse zusterfonds Comgest Renaissance Europe, nadert zijn pensioen. Maar er is op geduldige wijze een lange-termijn opvolgingsplan opgesteld. Alistair Wittet en Pierre Lamelin werden in 2018 benoemd tot managers van de strategie. Sinds 2018 zijn er drie analisten aangeworven, waarmee de teamgrootte op 10 managers en analisten komt. Elke analist en manager doet diepgaand onderzoek naar slechts een tiental aandelen, en elk bedrijf binnen het universum wordt gevolgd door ten minste twee teamleden.

Het beleggingsproces mikt uitsluitend op kwaliteits-groei aandelen en wordt consistent en op deskundige wijze toegepast. Het team prefereert zeer robuuste bedrijven met dominante marktposities, groeipotentieel en hoge winstgevendheid, ongeacht de economische cyclus. De meeste cyclische aandelen, inclusief financiële waarden, zijn dus over het algemeen uitgesloten van het beleggingsuniversum. De geïdentificeerde bedrijven doorlopen vervolgens een grondig fundamenteel onderzoeksproces, inclusief talrijke ontmoetingen met hun leidinggevenden en andere belanghebbenden. Vervolgens worden ze beoordeeld aan de hand van een rigoureus waarderingsproces op basis van verdisconteerde winst- en dividendmodellen. Hun beleggingshorizon is lang, doorgaans tussen de drie en vijf jaar. Dit fonds bezit slechts 30 tot 35 aandelen en vertoont regelmatig een active share van boven de 75%.

De in Frankrijk gevestigde versie van de strategie, Comgest Renaissance Europe werd gelanceerd in 1991 en heeft een langer trackrecord. Het rendement lag de afgelopen vijf, tien en vijftien jaar ruim boven het categoriegemiddelde en boven dat van de MSCI Europe Growth Index. Het fonds is echter niet ontworpen om in alle marktomgevingen beter te presteren en kan er op korte en middellange termijn slecht uitzien, vooral wanneer de markten de voorkeur geven aan aandelen van lagere kwaliteit. Aandelenselectie is historisch gezien de belangrijkste prestatiefactor geweest.


Beste fonds Aandelen Wereldwijd

Fundsmith Equity

Morningstar Analyst Rating: Gold
People Pillar Score: High
Process Pillar Score: High

Een zeer gestructureerde en gedisciplineerde beleggingsaanpak onder toezicht van een manager met een lange staat van dienst behoren tot Fundsmith Equity's vele sterke punten.

Terry Smith, die ervaring in de beleggingswereld heeft die teruggaat tot 1974, was in 2010 medeoprichter van Fundsmith LLP en lanceerde deze strategie op basis van het succes dat hij behaalde als beleggingsadviseur van het pensioenfonds Tullett Prebon. Hij geeft blijk van een originele kijk op beleggen en hij durft tegen de stroom in te gaan. Smith wordt bijgestaan door Julian Robins, een medeoprichter van het bedrijf die al meer dan twee decennia met hem samenwerkt, en drie analisten, van wie de meest recente in 2020 is aangenomen.

Het beleggingsproces rust op een gedisciplineerde en consistente implementatie van een goed opgebouwde en gestructureerde strategie. De aanpak is bottom-up, met een combinatie van kwantitatieve screenings en diepgaande fundamentele analyse door het team. De beheerder heeft als doel om aandelen in kwaliteitsbedrijven aan te kopen en vast te houden, desnoods voor altijd, om ze geleidelijk en continu in waarde te zien stijgen.

Bedrijven van hoge kwaliteit zijn de bedrijven die een bovengemiddeld cash rendement op het operationeel kapitaal hebben en tevens in staat zijn om duurzaam te groeien met behoud van dat rendementspercentage. Om aan die twee criteria te kunnen voldoen, mikt het fonds op bedrijven met een sterk concurrentievoordeel (doorgaans gebaseerd op significante immateriële activa) en een beperkte financiële leverage. De hieruit resulterende portefeuille van 20-30 aandelen is sterk geconcentreerd, wat ook kan leiden tot sectorconcentratie.

De prestaties die Smith en het team hebben neergezet met deze strategie zijn uitstekend en het fonds behoort dan ook over diverse perioden tot de best presterende fondsen in de Morningstar categorie Aandelen wereldwijd large-cap groei.


Beste EUR Obligatiefonds

Schroder ISF Euro Corporate Bond

Morningstar Analyst Rating: Bronze
People Pillar Score: Above Average
Process Pillar Score: Above Average

Schroder ISF Euro Corporate Bond volgt een gedifferentieerde en thematische benadering van kredietanalyse en kan profiteren van de jaren ervaring van de hoofdbeheerder Patrick Vogel.

Patrick Vogel kwam in 2012 over van Legal & General Investment Managers om het Europese kredietteam van Schroder te leiden. Desondanks het personeelsverloop in 2018 hebben we een gestage groei gezien van het team dat de sleutel is tot het succes van deze strategie.

Een thematische benadering drijft het fundamentele kredietonderzoek aan. Deze eerder unieke aanpak laat analisten toe hun aannames en opvatting vanuit een aantal verschillende invalshoeken te kunnen bevragen tijdens wekelijkse vergaderingen. Dit betekent dat kredietanalisten nauw betrokken zijn bij het beleggingsproces en sterk bijdragen aan investeringsbeslissingen. De portefeuille is behoorlijk gediversifieerd en zal doorgaans 200 tot 300 individuele emittenten bezitten, terwijl de over-en onderweging van individuele emittenten over het algemeen maximaal rond de 2% zal bedragen.

Het fonds werd gesloten voor nieuwe beleggers nadat de strategie, een van de grootste binnen zijn categorie, een omvang van 10 miljard euro had bereikt. Dit is naar onze mening positief omdat het blijk geeft van betrokkenheid bij het handhaven van de kwaliteit van deze bottom-up benadering.

De resultaten zijn indrukwekkend, want het fonds presteerde consequent beter dan zijn ICE BofAML Euro Corporate Index-benchmark en de EUR corporate bond Morningstar categorie, zowel in absolute als voor risico gecorrigeerde termen sinds Patrick Vogel het roer overnam in september 2012. De strategie boekte sterke rendementen tijdens rally’s zoals in 2016, 2017 en 2019, maar lijdt onder de doorgaans hogere credit-bèta positie tijdens marktcorrecties.


Beste Euro-Allocatiefonds

Invesco Balanced-Risk Allocation Fund

Morningstar Analyst Rating: Bronze
People Pillar Score: Above Average
Process Pillar Score: Above Average

Deze risk parity strategie volgt een sterk risico gewogen benadering en wordt beheerd door de ervaren Scott Wolle. Het Global Asset Allocation team die toezicht houdt op assetallocatie alsook op factoren gebaseerde strategieën wordt geleid door Scott Wolle en bestaat uit zes portefeuillebeheerders, twee onderzoekers en negen ondersteunende leden. Vijf managers volgen de strategie sinds het begin in 2009 en die stabiliteit heeft bijgedragen aan een uitstekende onderzoeksomgeving voor het team.

Het proces begint met een blootstelling van ongeveer hetzelfde gewicht (op risicobasis) aan groei-, defensieve en reële rendementsactiva. Die laatste is voornamelijk belegd in grondstoffen, terwijl de groei component bestaat uit aandelen. Het is het defensieve gedeelte waar het team recent verder diversifieerde door putopties en aandelenfactoren te introduceren als aanvulling op obligaties toen bleek dat vastrentende effecten in een laagrentende omgeving minder effectief zijn in het beperken van neerwaarts risico binnen een portefeuille. Eerder sloot het team al negatief renderende obligaties uit.

In tegenstelling tot een traditioneel 50/50 gebalanceerd fonds, waar aandelen een groot deel van de prestaties bepalen, zullen de prestaties bij risk parity strategieën net zo goed afhangen van grondstoffen en vastrentende waarden als aandelen en sinds de start van dit fonds in 2008 is het risico min of meer gelijk verdeeld over de drie activaklassen. Sinds de lancering van de Z EUR Acc fondsklasse in oktober 2009 tot eind december 2021, presteerde het fonds op jaarbasis 3,2 procentpunten beter dan de flexibele EUR allocatie Morningstar categorie, maar bleef het jaarlijks wel 1 procentpunt achter op de Morningstar EU Moderate Global Target Allocation index.


Asset Manager Award

De Morningstar Award for Investing Excellence voor het beste fondshuis wordt uitgereikt aan het fondshuis dat zich niet alleen onderscheidt op basis van uitstekende prestaties van de beheerde beleggingsfondsen, maar dat ook naar de mening van de fondsanalisten van Morningstar beschikt over een uitmuntende beleggingscultuur en de belangen van beleggers voorop stelt. Dit is de winnaar van 2022:

T. Rowe Price

Parent Pillar Score: High

T. Rowe Price blijft goed gepositioneerd in een steeds competitievere industrie en verdient een High Parent-rating van de fondsanalisten van Morningstar. Het heeft de tegenwind voor actieve managers goed doorstaan met zijn rigoureuze onderzoeksproces, sterke prestaties in verschillende activaklassen en voortdurende investeringen in het researchteam. Het aantal medewerkers groeide met 9% in 2019, en de schuldenvrije balans van T. Rowe Price geeft het de flexibiliteit om mensen aan te blijven nemen tijdens een economische vertraging, zoals het deed in eerdere recessies.

Een uitbouw van het multi-asset-team in de afgelopen jaren ondersteunde verbeteringen aan zijn zeer gewaardeerde target-date fondsenrange in 2020, en het bedrijf versterkte zijn kwantitatieve capaciteiten voor intern en extern gebruik. Hoewel T. Rowe Price zijn talent doorgaans intern opleidt en ontwikkelt, heeft de onderneming de laatste tijd ook verschillende ervaren aandelenanalisten aangenomen in een aantal belangrijke sectoren. Het versterkte analistenteam heeft het bedrijf in staat gesteld om de verwachte pensionering van beheerders en het zeldzame onverwachte vertrek van sterbeheerders, zoals Henry Ellenbogen die in 2019 vertrok om zijn eigen bedrijf te beginnen, op te vangen op de karakteristieke vloeiende manier van het fondshuis.

Toch evolueert T. Rowe Price vanuit zakelijk oogpunt. Het verbreedde de distributie buiten de VS, breidde zijn ESG-competenties uit en introduceerde semitransparante exchange-traded funds. Desondanks staat het fondshuis garant voor een weloverwogen, doordachte benadering ten aanzien van strategie-introducties en capaciteitsbeheer, met de belangen van haar fondsbeleggers voorop.


Asset Manager Sustainable-Investing Award

Tot slot introduceerde Morningstar een nieuwe prijs, namelijk die voor beste fondshuis duurzaam beleggen. Deze award wordt uitgereikt aan het fondshuis dat niet alleen goed scoort op basis van de Morningstar Sustainability Rating, maar ook sterk gecommitteerd is aan de integratie van milieu, sociale en bestuurlijke factoren in het fondsaanbod. Deze fondshuizen hebben doorgaans een duidelijk gedefinieerde ESG filosofie, een sterke mate van ESG-integratie in beleggingsprocessen en adequate middelen om duurzaamheidsonderzoek te doen. Daarnaast kenmerken deze fondshuizen zich door hun degelijke engagement en proxy-voting activiteiten. Dit is de winnaar van 2022:

Impax Asset Management

ESG Commitment Level: Leader

Oprechte toewijding is wat Impax's benadering van duurzaam beleggen het beste omschrijft en wordt gekenmerkt door een doordachte benadering van duurzaam beleggen, uitgebreide middelen en sterke actieve eigendomspraktijken. Duurzaamheid staat sinds de oprichting in 1998 centraal in de cultuur van Impax. Dit is niet veranderd na de overname in 2018 van het in de VS gevestigde Pax World, een gelijkgestemde onderneming waarmee het al meer dan tien jaar samenwerkt.

Bij de oprichting was Impax een pionier op het gebied van duurzaam beleggen door zich te concentreren op bedrijven die oplossingen bieden voor grondstoffenschaarste op gebieden als alternatieve energie, water en afval. De huidige line-up van Impax is meer gediversifieerd, onder meer door de overname van Pax World, maar alle strategieën nemen ESG-criteria op een grondige wijze op in hun aanpak. In het hele fondsaanbod worden ESG-overwegingen opgenomen in elke stap van het beleggingsproces en vertrouwen ze op het robuuste eigen ESG-onderzoek en de ESG-hulpmiddelen die beschikbaar zijn binnen het bedrijf. De hoge kwaliteit van ESG-onderzoek wordt verder geïllustreerd door de regelmatige publicatie van inzichtelijke thought leadership stukken.

De toewijding van Impax aan duurzaam beleggen komt ook tot uiting in zijn team. Elk lid van het Listed Equity-team is bijvoorbeeld betrokken bij ESG-bedrijfsonderzoek, stemmen bij volmacht en engagement-inspanningen. Dit team is een goede mix van zeer ervaren ESG-beleggers en meer junior leden. Bij actief eigendom wordt het beleggingsteam ondersteund door een toegewijd active ownerships team dat ondersteuning biedt voor de sterke praktijken van het bedrijf op dit gebied.

 

Lees meer over de nieuwe methodologie

Morningstar heeft voor 2022 de methodologie achter de Morningstar Awards grondig gewijzigd om de beoordeling kwalitatiever van aard te maken. Lees hier meer over hoe die nieuwe methodoologie in elkaar zit:

- Morningstar introduceert Morningstar Awards for Investing Excellence 

 

Awards logo 2022

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten