Wat is strategic beta en heb ik dat nodig?

De keuze voor het al dan niet toepassen van een strategic beta benadering hangt af van je eigen vertrouwen in de ontwikkeling van bepaalde factoren voor de toekomst. Morningstar legt uit hoe strategic beta werkt. 

Ian Tam, CFA 07 april, 2022 | 15:10
Facebook Twitter LinkedIn

Paths in Forest

Het klinkt lang niet zo exotisch als de termen duurzaam, crypto of themabeleggen, maar de beleggingsaanpak strategic beta, ook wel  "smart beta", "alternative beta" of "enhanced indexes" genoemd, is in de afgelopen jaren sterk in opkomst. Wat houdt deze aanpak precies in?

 

Wat is strategic beta?

Kort gezegd hanteren strategic beta fondsen een aanpak die is gebaseerd op het sturen op factoren. Niet zo sterk als bij factorbeleggen, maar meer in een hybride vorm tussen passief en actief, waarbij een in principe passieve benadering wordt voorzien van een actief element door de inzet van een of meerdere factoren, zoals groei, kwaliteit, momentum, low-volatility en dividend.

Deze benadering biedt een mate van actieve factor exposure, maar dan tegen lagere kosten dan volledig actief beheer. Deze filosofie past bij beleggers die van mening zijn dat een bepaalde factor op een bepaald moment de voorkeur heeft in de markt.

De factor exposure maakt een dusdanig fundamenteel onderdeel uit van de beleggingsbenadering dat een strategic beta fonds niet snel van zijn beleggingsstijl of factorblootstelling zal afdrijven. Bijvoorbeeld, een strategic beta fonds dat zich richt op de waarde-stijl zal nooit een portefeuille met groei-aandelen opbouwen.

De consistentie van de factor exposure kan echter ook tegenwerken. Net zoals het lastig is om de markt te timen, is het heel moeilijk om te voorspellen wanneer een specifieke factor de markt omhoog trekt. Fondsen die zich richten op low volatility aandelen zullen bescherming bieden in neergaande markten, maar in opgaande markten zullen ze een deel van de stijging missen.  

Vóór

  • Biedt een op actief lijkende exposure aan specifieke factoren zoals waarde, groei, momentum, dividend
  • Lagere kosten dan actief beheer
  • Consistente factor exposure, los van marktomstandigheden

 

Tegen

  • Corrigeert niet, dwz als een specifieke factor uit de gratie is, dan zal de strategie er toch in blijven beleggen
  • Duurder dan puur passieve indexproducten

 

 

Wat is beta eigenlijk?

Het begrip beta gaat terug tot het financiële kernconcept dat het capital asset pricing model (CAPM) heet. Dit concept behelst dat het rendement op een belegging toegekend kan worden aan de beweging van een bepaalde factor (bijvoorbeeld het rendement van de markt), vermenigvuldigd met een maatstaf voor gevoeligheid, en die kennen we als beta.

Met beta in generieke zin wordt meestal een relatieve prestatie bedoeld, dus het rendement van bijvoorbeeld een aandeel ten opzichte van een aandelenindex. Een aandeel met een beta van 0,9 is met 90 cent opgelopen voor elke dollar die de index heeft gewonnen. Andersom is het net zo: voor elke dollar die de index is gedaald, is het aandeel met maar 90 cent gezakt. Een aandeel met een beta van 1 heeft in lijn met de markt bewogen.

Latere versies van het CAPM concept huldigen het idee dat het rendement van een aandeel toegekend kan worden aan zijn gevoeligheid voor onderscheidende factoren zoals waarde/groei, momentum, kwaliteit, volatiliteit, etcetera.  De term strategic beta verwijst dan naar doelbewuste exposure aan een specifieke factor.

Heb je het nodig?

Beleggingsstijlen zijn over de jaren heen dan weer wel en dan weer niet in trek, dus een factor zal dan weer mee- en dan weer tegenwerken. Kijken we naar de afgelopen tien jaar dan lijkt de Amerikaanse markt een voorkeur te hebben gehad voor factoren die samenhangen met de groei-stijl, gezien de koersontwikkeling van techreuzen zoals Facebook/Meta, Amazon, Apple en Google. Inmiddels is die trend aan het keren, zo laat onderstaande tabel duidelijk zien:

Value Vs Growth

Het is lastig te voorspellen wanneer een factor wel en niet favoriet is in de markt en voor hoelang. Het gaat erom of je als belegger vertrouwen hebt in een factor en of de ontwikkelingen in de economie en op de beurzen positief zijn voor die factor. Dan is het zaak om daar op in te zetten. Maar garanties zijn er uiteraard niet. Het gaat om je eigen vertrouwen dat je eigen keus bepaalt.

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Ian Tam, CFA  Iam Tam, CFA is Director of Investment Research bij Morningstar Canada.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten