De best en slechtst presterende SFDR Artikel 8 en 9 fondsen

Voorzichtigheid bij fondsbeleggers raakt ook de groei van beleggingsfondsen die volgens de SFDR regels de groenste zijn, ofwel de Artikel 8 en 9 fondsen. Morningstar kijkt deze keer naar de best en slechtst presterende SFDR-fondsen en naar het aantal nieuwkomers.

Robert van den Oever 16 mei, 2022 | 14:19
Facebook Twitter LinkedIn

green money

De fund flows van de Artikel 8 en 9 beleggingsfondsen volgens de criteria van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) over het eerste kwartaal geven een wisselend beeld.  SFDR is een pakket regels van de europese Unie dat fondshuizen verplicht om informatie te geven over de risico's omtrent Environmental (milieu), Social (sociaal beleid) en Governance (goed ondernemingsbestuur) ofwel ESG, en over de impact die ze op mens en maatschappij hebben.

De fund flow data van Morningstar laten zien dat de Artikel 8 fondsen in het eerste kwartaal te kampen hadden met uitstroom, terwijl de strengere Artikel 9 fondsen goed standhielden. Daarover hebben we onlangs dit artikel geschreven:

 

Deze keer kijken we meer in detail naar de fund flow data. Om te beginnen zoomen we in op de fondsen en fondshuizen die het goed en zij die het slecht deden. In onderstaande weergave ziet u de individuele beleggingsfondsen in de Artikel 8 categorie die het best en die het slechtst gepresteerd hebben in termen van in- en uitstroom van beleggersvermogen:

sfdr q1 22 3

 

In- en uitstroom bij Artikel 9
Voor de fondsen in de Artikel 9 categorie maakt deze weergave inzichtelijk wie er goed en wie er slecht presteerden in termen van in- en uitstroom. Opvallend is dat de Artikel 9 fondsen die uitstroom hadden, een veel geringer bedrag verloren dan de Artikel 8 fondsen die met uitstroom kampten. De meeste minder dan 550 miljoen euro, behalve iShares dat een uitschieter heeft met bijna 1,8 miljard euro.

sfdr q1 22 5

 

Nieuwe fondsen
Fondsbeleggers zijn voorzichtig geworden door de onzeker geopolitieke situatie, zo bleek ook al uit de algemene fund flow data van Morningstar. Dat leidt ertoe dat ook fondshuizen een pas op de plaats maken met bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe beleggingsproducten. Dat komt tot uitdrukking in het aantal nieuwe fondsen dat in het eerste kwartaal op de markt werd gebracht. Dat waren er voor Artikel 8 en 9 samen 138, en dat betekent een daling van 46%.

In alledrie de SFDR-categorieën daalde het aantal nieuwe fondsen, tot het laagste niveau in de vier volle kwartalen dat SFDR van kracht is, zo laat onderstaande grafiek zien:

sfdr q1 22 11

 

De meeste van deze nieuwe fondsen richten zich op ESG en duurzaamheid in brede zin. Daarbinnen blijft klimaat een populair thema, dus ook afgelopen kwartaal kwamen er weer nieuwe klimaatfondsen bij.

Een voorbeeld van zo'n nieuwkomer is HSBC GIF Global Green Bond, dat zich richt op groene obligaties, sustainability-linked obligaties en transitie-obligaties die ruim de helft van hun opbrengst steken in klimaat- en milieu-gerelateerde projecten.

 

Herziene fondsen
Behalve volledig nieuwe fondsen lanceren kunnen fondshuizen er ook voor kiezen om bestaande fondsen om te vormen naar een groene focus. Een voorbeeld daarvan is de Amundi Stoxx Europe 600 ESG ETF, die nu een ESG-focus heeft, maar voorheen generiek was en toen 'gewoon' Amundi Stoxx Europe 600 ETF heette. Naast dit Europa-brede passieve product heeft Amundi ook een ETF op de Franse CAC 40 index die nu groen is en voortaan Amundi CAC 40 ESG ETF heet.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings