Fund flows mei: huiver overheerst

Fondsbeleggers stapten in mei massaal uit obligatiefondsen, die daardoor forse uitstroom van vermogen meemaakten. Bij aandelenfondsen was nog wel sprake van netto-instroom. Dit is het overzicht van de fondsstromen over mei.

Valerio Baselli 05 juli, 2022 | 14:31
Facebook Twitter LinkedIn

flows 22-5 1

Het vertrouwen van fondsbeleggers is in de maand mei weer flink gedaald en dat raakte met name de obligatiefondsen. Zorgen over de aanhoudend hoge inflatie en de wereldwijd negatieve effecten van de oorlog in Oekraïne maken beleggers huiverig.

De maand mei laat een scherpe tweedeling zien tussen obligatie- en aandelenfondsen. Obligatiefondsen noteerden een netto-uitstroom van 16,5 miljard euro, terwijl aandelenfondsen juist per saldo 2,9 miljard euro konden bijschrijven.

Rekenen we alle hoofdcategorieën mee, dus ook allocatie, alternatives en dergelijke, dan eindigt de maand mei met een netto-uitstroom van 15,8 miljard euro, de slechtste maand in termen van fund flows sinds maart 2020.

Voor de obligatiefondsen was mei de vijfde maand op rij van netto-uitstroom. Het meeste vermogen werd onttrokken aan de categorieén Chinese obligaties in lokale valuta, Britse staatsobligaties en EUR ultra-kortetermijn obligaties. Aan de andere kant van het obligatiespectrum waren fondsen in staatsobligaties in Amerikaanse dollars juist zeer gevraagd, evenals EUR staatsobligaties. 

Aandelenfondsen kenden een netto-instroom van 2,9 miljard euro, een bescheiden cijfer in het licht van de afgelopen twee jaar, maar wel positief. Global large-cap blend, ecologie- en waterfondsen waren het meest gewild.

Allocatiefondsen bleven eveneens op positief terrein met 987 miljoen euro aan netto-instroom. Het meeste daarvan ging naar de categorie wereldwijde flexibele allocatiefondsen in euro's.

Het beheerd vermogen van de Europese fondsen tezamen daalde als gevolg van de neerwaartse bewegingen op de wereldwijde financiéle markten, van 11.469 miljard ultimo april naar 11.254 miljard euro per eind mei.

flows 22-5 2

 

Actief versus passief
Het verschil tussen actief en passief dat in maart ontstond, was ook te zien in april en ook, maar dan een tandje scherper, in mei; 6,7 miljard euro instroom bij passieve fondsen en 22,6 miljard euro uitstroom bij actieve. Bij actief boekten de allocatiefondsen de grootste instroom. Actieve obligatiefondsen kenden fikse uitstroom, maar hun passieve concurrenten haalden juist nieuw geld op.

Het marktaandeel van passief blijft geleidelijk aan verder stijgen: het staat nu op 23,09%, vergeleken met 21,03% per ultimo mei 2021.

flows 22-5 3

 

Groen in opmars
De regels van de Europese Unie omtrent publicatie van duurzame beleggingen, ook wel SFDR genoemd, zijn sinds 10 maart 2021 van kracht. Fondshuizen moeten informatie geven over de ESG-risico's en de negatieve impact van hun beleggingen op mens en maatschappij. Uit onderzoek van Morningstar blijkt dat SFDR duidelijk invloed heeft op het fondsenlandschap en de keuzes die beleggers én aanbieders maken. Sindsdien hebben fondshuizen veel van hun strategieën geüpgraded en nieuwe fondsen geïntroduceerd die voldoen aan de vereisten van Artikel 8 of 9 volgens het Morningstar ESG Commitment Level.

De 'donkergroene' fondsen van Artikel 9 trokken ook in mei nieuw geld aan, en wel 8,5 miljard euro, fors méér dan de ruim 2 miljard van een maand eerder. De Artikel 8 fondsen kampten wederom met uitstroom: 4,5 miljard euro aan vermogen ging eraf, minder dan de bijna 7 miljard van april.

flows 22-5 4

flows 22-5 5

 

Instroom op fondscategorie-niveau
De categorie die aan kop gaat qua instroom is staatsobligaties in Amerikaanse dollars met een instroom die het hoogst is sinds augustus 2019. Top-seller was Focused SICAV US Treasury Bond USD die 3,25 miljard euro binnentikte. Hierbij past de kanttekeningen dat dit te maken heeft met interne verschuivingen binnen UBS. Dit fondshuis past zijn asset allocatie regelmatig aan en dat leidt tot wijzigingen tussen categorieën die duidelijk naar voren komen in de fund flow data. Het is dan niet zo dat er veel nieuw geld naar UBS komt, want dat vermogen zat al bij UBS, maar in een andere categorie. Dit effect treedt vaker op in de fund flow data.

De categorie water sector aandelenfondsen had met 3,2 miljard euro instroom zijn beste maand ooit. Een andere aandelensctor, ecologie, deed het eveneens goed met 2,9 miljard euro aan netto-instroom. Binnen ecologie was BNP Paribas Global Environment Fund het bestverkochte met 2,8 miljard euro netto-instroom.

flows 22-5 6

Uitstroom op fondscategorie-niveau
De minst populaire categorie in mei was - net als in april - Chinese obligaties in renminbi die nu 5 miljard euro moest prijsgeven, flink méér dan de 3,1 miljard van een maand eerder. Daarmee troefde mei april meteen af als grootste uitstroom ooit gemeten in deze categorie. De iShares China CNY Bond ETF nam met 2,6 miljard euro het grootste deel hiervan voor zijn rekening.

flows 22-5 7

 

Instroom per fondshuis
Op deze lijst prijkt BNP Paribas bovenaan met een flinke afstand tot nummer 2 iShares. Vanaf nummer 3 UBS liggen de getallen wat dichter bij elkaar. Dit is de volledige top-10:

flows 22-5 8

 

Uitstroom per fondshuis
De meeste uitstroom was te noteren bij het Britse Aviva dat 6,4 miljard euro de deur uit zag stromen. Nummer 2 is BlackRock op ruime afstand met 4,7 miljard euro uitstroom. De volledige top-10:

flows 22-5 8b

 

Instroom per fonds
Morningstar's flow data laten zien welke beleggingsfondsen de hoogste instroom en welke de hoogste uitstroom kenden over april. Hierboven stipten we al het Focused obligatiefonds aan en dat is ook meteen het best presterende fonds over mei. De sector water wordt vertegenwoordigd door BNP Paribas Aqua dat maar liefst 3,1 miljard euro ophaalde. Onderstaande tabel toont de top-10:

flows 22-5 9

Uitstroom per fonds
Het fonds met de meeste uitstroom over mei is een Aviva-fonds in Britse staatsobligaties. Een MSCI-ETF van UBS moest het op een na hoogste cijfer over mei prijsgeven.  Onderstaande tabel met de top-10 geeft een zeer divers beeld aan namen van fondshuizen en beleggingscategorieën:

flows 22-5 9b

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten