SFDR: golf van downgrades Artikel 9 fondsen eind 2022

De laatste drie maanden van 2022 hebben een fikse verschuiving laten zien in het landschap van Artikel 8 en 9 fondsen. Veel Artikel 9 fondsen werden gedowngrade als gevolg van de tweede fase van publicatieregels omtrent SFDR. Die aanscherping heeft grote gevolgen gehad voor de "groenste" beleggingsfondsen.

Hortense Bioy, CFA 30 januari, 2023 | 16:13
Facebook Twitter LinkedIn

Sinds de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de Europese Unie in maart 2021 van kracht is geworden, zijn vermogensbeheerders verplicht om fondsen die ze in de Europese Unie op de markt brengen, te classificeren als Artikel 6, 8 of 9, afhankelijk van hun duurzaamheidsdoelstellingen. We zijn nu bijna twee jaar verder en we zien dat het landschap van fondsen die zijn geclassificeerd als "lichtgroen" (Artikel 8) of "donkergroen" (Artikel 9) enkele radicale veranderingen heeft ondergaan.

In de afgelopen maanden hebben vermogensbeheerders zich voorbereid op de implementatie van de technische reguleringsnormen van de SFDR Level 2, of RTS, die in januari 2023 van kracht werden en die beheerders verplichten om méér informatie te geven over ESG-strategieën, duurzaamheidsrisico's en impact van hun fondsen in documenten en rapportages.

Vooruitlopend op dit verbeterde pakket aan regelgeving en na een verduidelijking dat fondsen die zich als Artikel 9 afficheren, alleen mogen beleggen in duurzame beleggingen, hebben veel fondsbeheerders de classificatie van hun fondsen herzien. Als gevolg daarvan zijn veel Artikel 9 fondsen een stap verlaagd in de rangschikking naar Artikel 8.

Ongeveer 420 fondsen zijn sinds september 2022 van SFDR-status veranderd. Daaronder zijn er 307 die zijn gedegradeerd van Artikel 9 naar Artikel 8. Dat komt neer op 175 miljard euro aan beheerd vermogen, ofwel 40% van de Artikel 9-categorie. We verwachten dat deze cijfers in de komende maanden zullen stijgen, naarmate meer nieuwe of bijgewerkte fondsprospectussen worden uitgegeven door de fondshuizen.

 

Veel fondsen gedegradeerd

Als gevolg van deze neerwaartse bijstellingen daalde het aandeel van Artikel 9 fondsen in de totale Europese fondsenmarkt tot 3,3% eind december tegen 5,2% drie maanden eerder, terwijl het marktaandeel van Artikel 8 fondsen steeg van 48,3% naar 52,2%.

sfdr 22 1

Na de herclassificatie van omvangrijke indexfondsen en exchange-traded funds (ETF's) die Europese klimaatbenchmarks volgen (die afgestemd zijn op de Overeenkomst van Parijs of op klimaattransitie), kromp het marktaandeel van passieve Artikel 9 fondsen van 24% tot 5%.

sfdr 22 2

De duidelijk geringere vertegenwoordiging van passieve fondsen in de Artikel 9-categorie roept vragen op over de haalbaarheid of verdiensten van een goedkope, op een vast set regels gebaseerde benadering voor beleggers die pure blootstelling aan duurzame beleggingen zoeken.

 

Instroom in Artikel 8 weer positief

Ondertussen belandden Artikel 8 fondsen, na drie kwartalen achtereen van uitstroom, weer in de zwarte cijfers; ze haalden in het laatste kwartaal van vorig jaar 10,7 miljard euro aan nieuw geld op. Artikel 9 fondsen haalden de laagste instroom van nieuw vermogen tot dusver: 5,1 miljard euro, deels als gevolg van de recente golf aan downgrades.

De netto-instroom in Artikel 8 of 9 fondsen in het vierde kwartaal staan in schril contrast met de uitstroom van 3,3 miljard euro uit Artikel 6 fondsen, die meer te lijden hadden onder het aanhoudend lastige macro-economische klimaat met inflatiedruk, renteverhogingen en angst voor een recessie.

sfdr 22 3

De activa van artikel 8- en artikel 9-fondsen stegen in het vierde kwartaal van 2022 met 7,3% tot 4,6 biljoen EUR eind december, gedreven door nieuw gelanceerde fondsen, producten die hun SFDR-status opwaardeerden van artikel 6 naar artikel 8 of 9, en in mindere mate marktwaardering. Ter vergelijking: het vermogen van het artikel 6-fonds daalde tijdens de periode met 1,1%.

Als gevolg hiervan waren de artikel 8- en artikel 9-fondsen samen goed voor een groter aandeel van 55,5% in het EU-universum, vergeleken met 53,5% drie maanden eerder.

 

Fondslanceringen blijven op tempo

Productontwikkeling bleef sterk, met naar schatting 165 nieuwe Artikel 8 fondsen en 49 Artikel 9 fondsen die in de laatste drie maanden van 2022 op de markt kwamen. Nieuw gelanceerde Artikel 8 en 9 fondsen waren goed voor 57% van alle nieuwe fondslanceringen in de EU.

sfdr 22 4

Vermogensbeheerders bleven het scala aan opties voor beleggers uitbreiden op het gebied van vermogenscategorie, marktblootstelling, beleggingsstijl en thema's. Terwijl het op ESG en duurzaamheid gerichte aanbod het grootste deel van de productontwikkelingsactiviteiten uitmaakte, bleef klimaat het populairste thema bij de lancering van nieuwe producten. Er kwamen meer dan 30 nieuwe klimaat-gerichte fondsen op de markt, die allemaal expliciete  klimaatbeleggingsstrategieën omvatten.

Fondsen met een klimaatthema stellen beleggers in staat het klimaatrisico in portefeuilles te verminderen of blootstelling te krijgen aan bedrijven die gaan profiteren van de overgang naar een koolstofarme economie, of bijdragen aan die transitie.

Andere nieuwe duurzame producten richten zich op een verscheidenheid aan milieu- en sociale kwesties, waaronder biodiversiteit, een gezond ecosysteem, voedselzekerheid en gezondheidszorg.

Meer weten over de fund flows naar SFDR fondsen?

Klik hier voor het volledige rapport

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Hortense Bioy, CFA

Hortense Bioy, CFA  is director of passive fund research in Europe.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten