Nog één renteverhoging en dan stopt de Fed, denkt Morningstar

Hoewel de Federal Reserve nog steeds zegt dat verdere renteverhogingen in het verschiet liggen, is Morningstar sceptisch. Morningstar's macro-expert Preston Caldwell denkt dat de Fed de reeks renteverhogingen na de vergadering van februari zal beëindigen. De markt denkt dat er zelfs al renteverlagingen zullen komen in 2023.

Robert van den Oever 02 februari, 2023 | 9:15
Facebook Twitter LinkedIn

powell

Data die een voortdurende daling van de inflatie laten zien, samen met een vertragende economische groei, zullen voor de Fed redenen zijn om uiteindelijk de rentetarieven te gaan verlagen. Caldwell verwacht dat de Fed zelfs vóór eind 2023 zal beginnen met het verlagen van de rente.

De Fed verhoogde woensdag de rente met 0,25 procentpunt naar een bandbreedte van 4,5-4,75%, een lager tempo vergeleken met de verhoging met 0,5 procentpunt tijdens de vergadering in december en de verhogingen met 0,75 procentpunt tijdens de vier vergaderingen daarvoor. Al met al heeft de Fed de rente sinds maart 2022 met 4,5 procentpunt verhoogd. Dat is de grootste stijging in één jaar sinds de verhogingscyclus van 1980-81, toen de Fed probeerde de hoge inflatie die in de jaren zeventig woedde te temmen. .

Het afbouwen van het tempo van renteverhogingen tijdens de laatste twee bijeenkomsten was breed uitgemeten, maar nu zijn beleggers veel onzekerder over wat de Fed hierna gaat doen. Officieel zegt de Fed dat "voortdurende verhogingen gepast zullen zijn." Fed-voorzitter Jerome Powell voegde eraan toe dat hij de Fed dit jaar de rente niet ziet verlagen.

Zowel de marktverwachtingen als Morningstar's eigen prognoses houden echter rekening met een lager pad voor de rente dan de projecties van de Fed zelf, en ook met renteverlagingen vóór eind 2023. De Fed zelf voorspelt voor eind 2023 een bandbreedte van 5%-5,25%, terwijl de marktverwachting op 4,25%-4,5% ligt. Morningstar's voorspelling is nog lager, namelijk 3,75%-4%.

fed 1

 

Markt rekent op lagere bandbreedte

Fed-voorzitter Powell zei woensdagmiddag in zijn persconferentie dat de rentetarieven "nog niet in een voldoende restrictief beleid zijn" en dat de Fed verwacht dat "aanhoudende verhogingen" - let op het meervoud - passend zijn.

Maar de opmerkingen van Powell konden de markt niet van de meer gematigde standpunten afbrengen die in brede zin leven. De obligatierendementen daalden inderdaad gematigd, waarbij de tweejaars Treasuries op woensdag ongeveer 0,10 procentpunt daalden. Markten richten zich waarschijnlijk op de verklaringen van Powell dat de besluitvorming van de Fed sterk "afhankelijk van nieuwe data" zal zijn en zal worden uitgevoerd op basis van "vergadering tot vergadering".

Concreet betekent dit dat als nieuwe data uitwijzen dat de inflatie sneller daalt dan de Fed verwacht, de Fed haar verwachte monetaire verkrapping neerwaarts zal bijstellen. Hoewel de Fed nog steeds een kerninflatie van 3,5% verwacht tegen eind 2023 (in termen van jaar-op-jaar groei in de Personal Consumption Expenditures Price Index), verwacht Morningstar dat de kerninflatie veel sneller zal dalen en ongeveer de 2% zal bereiken tegen eind 2023.

 

Obligatierendementen

De obligatierendementen over de gehele curve liggen nog steeds ver boven het niveau van vóór de pandemie, en dit begint de economische groei af te remmen. Desalniettemin wil de Fed graag voorkomen dat de obligatierendemensen te snel te veel dalen, omdat de economie dan weer zou kunnen verhitten, voordat de strijd tegen de inflatie volledig is gewonnen. Die wens verklaart mede de voortdurende havik-achtige uitspraken van de Fed, ook al denken we dat de Fed uiteindelijk voor het einde van dit jaar zal overgaan tot renteverlagingen. 

fed 2

 

Zodra de hoge inflatie de kop is ingedrukt, zal de Fed de focus verleggen naar het verhogen van het tempo van de economische activiteit tot het maximaal houdbare niveau. Uiteindelijk zal dit volgens Morningstar een substantiële versoepeling van het monetaire beleid met zich meebrengen ten opzichte van de huidige niveaus.

Morningstar verwacht dat de Fed de rente tegen 2025 tot iets onder de 2% zal verlagen. Het rendement op 10-jaars Treasuries zal in 2024 dalen tot onder de 2,5%, voordat het in 2026 en daarna Morningstar's lange-termijnprojectie van 2,75% zal bereiken.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten