De risico's van excessief dividend

Waar moet je als belegger op letten als je in dividendaandelen of dividendfondsen stapt? Niet alleen op de hoogte van het dividendrendement, maar misschien nog wel meer op de zekerheid ervan, en op de mogelijke toekomstige groei van het dividend. Morningstar over de risico's van (te) hoge dividenden.

Robert van den Oever 16 mei, 2023 | 14:17
Facebook Twitter LinkedIn

binoculars

Dividendbeleggen is een prima manier om een regulier inkomen te genereren uit je beleggingen: niet sturen op koerswinsten, maar op winstuitkering door de bedrijven. Daarbij is niet alleen de hoogte van het dividend van belang, ofwel het dividendrendement, maar ook de zekerheid en de houdbaarheid ervan. Een hoog dividendrendement gaat niet zelden gepaard met een hoog risico.

Een dividendrendement van 10 procent lijkt erg aantrekkelijk, maar tegelijk kan het ook een rode vlag zijn. Zeker in tijden van recessie of als er economische afkoeling dreigt, zoals nu vanwege de stijgende rente. Want dan is nog maar de vraag of dat theoretische dividendrendement wel daadwerkelijk wordt uitbetaald. De grondslag onder een hoog dividendrendement is ofwel een hoog dividend ofwel een lage aandelenkoers. Dat laatste komt in het spel als het economisch minder gaat en de omzetten en winsten van bedrijven een neerwaartse lijn inzetten. Bij een dalende aandelenkoers stijgt het dividendrendement, maar om de verkeerde reden.

Er zijn genoeg voorbeelden van ondernemingen die op papier een hoog dividendrendement boden, maar uiteindelijk aankondigden het dividend te gaan verlagen of zelfs helemaal te schrappen, al dan niet tijdelijk. De telecomsector heeft daar in het verleden last van gehad. Meer recent waren het de banken en zelfs de oliereuzen bleven niet gespaard; Shell zag zich in 2020 genoodzaakt het dividend te verlagen, destijds een schok in de wereld van dividendbeleggen, aangezien Shell altijd als de hoeksteen van de dividendportefeuille werd gezien.

De analisten van Morningstar hanteren als vuistregel dat een dividendrendement van 5 á 6% een gezonde bovengrens is voor een stabiel dividend. Daarboven neemt het risico omtrent de houdbaarheid sterk toe. Sommige dividendfondsen hanteren 3 à 3,5% als ondergrens om aandelen op te nemen in hun dividendstrategie.

 

Gebrek aan investeringen

Er is nog een ander argument tegen een heel hoog dividend. Daarvoor kijken we naar de pay-out ratio, het deel van de winst per aandeel dat uitgekeerd wordt als dividend. Stel dat er niets mis is met het bedrijf of de sector waarin het opereert, dan nog hoeft een hoge pay-out niet alleen maar goed nieuws te betekenen voor een belegger. Critici stellen dat bedrijven dit doen omdat ze geen andere interessante mogelijkheden hebben om het geld te investeren. Om toch nog waarde te creëren voor aandeelhouders keren ze overtollig kasgeld dan maar uit als dividend. Dat remt de toekomstige groei van een bedrijf, aangezien er minder investeringsruimte is op het moment dat zich wel groeikansen aandienen. Deze kritiek viel Ahold Delhaize in het verleden ten deel.

Het kan zelfs nog erger, als een bedrijf per se zijn dividend wil handhaven, terwijl de resultaten en de kasstroom onvoldoende zijn om de dividenduitkering te dekken. In het ergste geval moet een bedrijf dit financieren, en ik elk geval teert het in op zijn middelen. Dat is hoe dan ook een ongezonde situatie voor de financiële huishouding.

 

Kans op dividendgroei

Voor dividendbeleggen op de lange termijn is niet alleen het huidige dividendbeleid van en bedrijf van belang, maar ook de vraag of er uitzicht is op dividendgroei in de komende jaren, meegroeiend met stijgende bedrijfswinsten. Er is een selecte groep van bedrijven, vooral te vinden in de Verenigde Staten en deel uitmakend van de S&P 500 Index, die jaar op jaar hun dividend weten te verhogen ongeacht de stand van de economie en het sentiment op de financiële markten: de Dividend Aristocrats.

Dat zijn doorgaans bedrijven in defensieve sectoren, zoals nutssector, defensieve consumentengoederen en de telecomsector. Denk aan bijvoorbeeld Coca-Cola, Procter & Gamble en PPG Industries Zij zijn het minst gevoelig voor de cyclische bewegingen van de economie en hebben sterke marktposities en solide balansen die dividenduitkering zeker stellen en ruimte bieden voor verhoging bij stijgende winsten.

Een hoog dividendrendement en een hoge pay-out kennen dus substantiële risico’s. Het is aan de dividendbelegger om te bepalen of hij die risico’s wil nemen of dat hij liever kiest voor iets lager percentage en meer zekerheid over de toekomst.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten