Top-5 EUR Corporate Bond: L&G aan kop

Euro bedrijfsobligaties zijn tegenwoordig in trek en dat heeft alles te maken met de verbeterde aanvangsrendementen en de neiging van investment-grade obligaties om het in tijden van economische recessie beter te doen dan bijvoorbeeld hoogrentende obligaties.

Thomas De Fauw 12 juni, 2023 | 8:17
Facebook Twitter LinkedIn

Het jaar 2022 was een annus horribilis voor Europese bedrijfsobligatiefondsen met een verlies van 13,4 procent voor de EUR Corporate Bond Morningstar categorie. Europese beleggers onttrokken over de eerste jaarhelft van vorig jaar 11,8 miljard euro uit deze categorie. Euro hoogrentende obligatiefondsen daarentegen, die minder rentegevoelig zijn en een hogere coupon uitbetalen, deden het net iets beter met een daling van 10,3 procent.

Maar beleggers kijken vooruit en zijn duidelijk positiever nu de aanvangsrendementen van investment-grade kredieten vaak 4% of meer bedragen. Europese beleggers kochten de voorbije 12 maanden voor zo’n 23,4 miljard euro aan obligatiefondsen binnen de EUR Corporate Bond Morningstar categorie terwijl ze ongeveer 855 miljoen euro uit EUR hoogrentende obligatiefondsen trokken over diezelfde periode. Bij de dollargenomineerde categorieën is eenzelfde beeld te zien.

Deze geldstromen hoeven niet te verwonderen. In tegenstelling tot high yield bieden bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit meer bescherming tijdens recessies. De kans op wanbetaling voor IG-obligaties is laag en hun kleinere coupons maken deze effecten gevoeliger voor bewegingen in de rendementen op staatsobligaties, die de neiging hebben te dalen tijdens economische recessies, waardoor de obligatieprijs stijgt.

 

Competitie van staatsobligaties

Sommige beleggers zoeken vandaag de dag dan ook hun toevlucht in die staatsobligaties, veelal Amerikaanse die momenteel aanvangsrendementen van rond de 4,5% (2-jaars) 3,9% (5-jaars) en 3,8% (10-jaars) aanbieden. De obligaties met een langere looptijd zouden moeten appreciëren wanneer de Federal Reserve de renteverhogingen stopt, terwijl beleggers die twijfelen over de richting van het monetaire beleid kunnen opteren voor kortlopend staatspapier met een lager renterisico. De voorbije 12 maanden genoten fondsen binnen de EUR en USD government bond categorieën een instroom van respectievelijk 20,2 en 11,5 miljard euro van Europese beleggers.

 

Een andere wereld

Nog niet zo lang geleden kochten beleggers obligaties niet voor de coupon maar voor de verwachte prijsappreciatie als gevolg van het obligatie-opkoopprogramma van de Europese Centrale Bank (ECB). Het was een heel andere wereld waar epidemiologen de media domineerden en in september 2020 de brede Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index nog voor 61% uit obligaties met een negatief rendement bestond terwijl de rente van meer dan 90% van alle effecten onder de 1% lag.

Obligatiebeleggers wereldwijd zijn maar al te blij dat die periode voorbij is en ze nu een aantrekkelijk rendement kunnen krijgen. Volgens Morningstar data vloeide er over de eerste vier maanden van dit jaar wereldwijd meer dan 180 miljard dollar naar vastrentende fondsen (75 miljard euro in Europa). Capital Group voorspelt zelfs dat er in de komende jaren 1 biljoen dollar naar de obligatiemarkten kan vloeien, aangezien veel beleggers de huidige rendementen willen vastleggen.

 

Top-5

In de top-5 van deze week kijken we naar de best presterende beleggingsfondsen in de Morningstar categorie EUR Corporate Bond over de eerste vijf maanden van 2023. Het gemiddelde fonds binnen de categorie liet een positief year to date rendement van 2,3 procent zien.

Op de eerste plaats staat het L&G Euro Corporate Bond fonds dat actief beheerd wordt en ernaar streeft de Markit iBoxx Euro Corporates Total Return index met 0,75 procentpunten per jaar te verslaan. Daarvoor kan het tot 10% van de activa in schuldpapier met een lagere kredietrating beleggen. Het wil deze doelstelling verwezenlijken met een lagere gewogen gemiddelde koolstofintensiteit dan de benchmark. Per eind april 2023 was de portefeuille overwogen in staatsobligaties, mede door een 6,9% off-benchmark positie in Duitse bunds. Het heeft ook een grotere allocatie aan banken dan de benchmark, inclusief UBS, Jyske Bank en Societe Generale, maar is onderwogen in consumentengoederen. De modified duration lag eind april met 4,78 jaar iets onder die van de benchmark.

Deze strategie wordt beheerd door Marc Rovers en Lan Wu. Rovers is hoofd van het Euro Credit Portfolio Management-team. Hij trad in mei 2012 in dienst bij LGIM als fondsbeheerder en werkte daarvoor 12 jaar bij BlackRock. Hij begon zijn carrière in 1995 bij ABP Investments (nu APG) en nam in september 2019 de fakkel voor dit fonds over van Colin Reedie. Hij wordt bijgestaan door Lan Wu die sinds september 2010 actief is bij LGIM.

Op plaats twee vinden we Liontrust GF Sustainable Future European Corporate Bond Fund dat sinds de lancering in mei 2018 beheerd wordt door het sustainable investment team van Liontrust. Deze groep wordt geleid door Stuart Steven die sinds 1994 betrokken is bij het beheer van vastrentende portefeuilles onder meer bij LGIM en Britannic Asset Management. Steven en de rest van het team kwamen in april 2017 bij Liontrust als onderdeel van de overname van Alliance Trust Investments (ATI). De medebeheerders zijn Kenny Watson (voorheen 15 jaar bij Ignis Asset Management), Aitken Ross en Jack Willis die beide hun carrière begonnen bij ATI.

Het beleggingsproces start met de top-down vooruitzichten van het team, waarna de managers focussen op emittenten van hoge kwaliteit. Het onderzoek combineert traditionele kredietanalyse met duurzaamheidsbeoordelingen. De portefeuille bestaat net als bij LGIM voor 6,3% uit Duits staatspapier terwijl core financials kredieten waaronder die van HSBC, BNP Paribas, Banco Santander en Standard Chartered maar liefst 42,6% van de totale activa voor hun rekening nemen. De overwogen positionering in achtergestelde financiële waarden, waaronder AT1’s had een negatief effect op de prestaties van dit fonds in het eerste kwartaal.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Thomas De Fauw  Is fondsanalist multi-asset fondsen bij Morningstar in Amsterdam.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten