Voormalig groeiwonder Adyen verlaagt verwachtingen

Het groeiwonder van Adyen is tanende, zo luidt de onvermijdelijke conclusie na de trading update van de Nederlandse betalingsverwerker. Vanwege zijn beleggersdag kwam Adyen woensdag nabeurs met de update over het derde kwartaal die duidelijk maakt dat beleggers rekening moeten houden met een lager groeipad.

Robert van den Oever 09 november, 2023 | 9:05
Facebook Twitter LinkedIn

De beleggersdag die op verzoek van aandeelhouders met enige haast werd belegd vanwege hun toenemende zorgen, ging vergezeld van een al even ongebruikelijke trading update over het derde kwartaal. Daaruit blijkt dat de netto-omzet van Adyen (ADYEN) in het derde kwartaal is gestegen met 22% op jaarbasis naar €413 miljoen. Op basis van constante wisselkoersen zou de omzet nog eens 4% extra zijn gegroeid, dus 26%. Het transactievolume aan verwerkte betalingen steeg 21% op jaarbasis. 

Adyen stelt ook nieuwe doelen, namelijk een netto-omzetgroei van "lage 20's tot hoge 20's" gemiddeld per jaar tot en met 2026 en een EBITDA-marge van boven de 50% in 2026.

Die cijfers liggen beduidend lager dan de eerdere verwachtingen, want eerder sprak Adyen van een verwachte omzetgroei tussen de "mid 20's en lage 30's" en een EBITA-marge van boven de 65%. Een duidelijk verschil tussen oud en nieuw dus.

Het aandeel Adyen krijgt bij de opening van de handel op de Amsterdamse beurs op donderdagochtend niet meteen een openingskoers. Ruim een halfuur blijft het slot van woensdag staan en iets na 9.30 uur verschijnt een plus van 35% op de borden. Na enkele minuten noteert het aandeel +30% op €910.

 

Lager maar wel duidelijker

Morningstar-analist Niklas Kammer stelt dat de overall trends in lijn zijn met wat het bedrijf heeft laten zien over de eerste helft van 2023. Het volume van de divisie Digital steeg in het derde kwartaal met 21% op jaarbasis, waarbij de Verenigde Staten een stabiele trend liet zien ten opzichte van het eerste halfjaar. Belangrijk is volgens Kammer dat Adyen in de VS een groei boekte die boven het marktgemiddelde ligt. Ook belangrijk is volgens hem dat uit de stabiele take rate van 17% blijkt dat Adyen zich niet heeft laten verleiden tot meegaan in prijsconcurrentie. 

De nieuwe verwachtingen bieden een duidelijker gespecificeerd tijdspad dan de eerder gehanteerde term 'middellange termijn' en liggen significant lager dan voorheen, aldus de analist. Wel is de guidance die Adyen in de update geeft in lijn met de calculaties en aannames die de analist al had, dus hij ziet geen reden om zijn Fair Value van €1.660 per aandeel te verlagen. De verlaagde verwachting en het duidelijkere tijdspad zijn volgens de analist een antwoord op een deel van de communicatieve tekortkomingen van Adyen's management, stelt de analist.

De sterke koerswinst van ruim 30% op donderdagochtend laat zien dat beleggers gerustgesteld lijken te zijn door de nieuwe duidelijkheid die Adyen geeft.

 

Verwend met hoge groei

Beleggers waren verwend geraakt door de torenhoge groeicijfers die Adyen in de afgelopen jaren boekte. In de VS was dat 52%, dus toen over de eerste helft van 2023 een cijfer van 23% uit de bus kwam, was dat een fikse tegenvaller die beleggers in een nieuwe werkelijkheid deed belanden. De VS was tot dan toe de grootste groeimarkt voor Adyen, nadat het in de eerste jaren van zijn bestaan al Europa veroverd had.

Ter vergelijking, als we terugkijken in de geschiedenis, dan zien we bijvoorbeeld over de tweede helft van 2021 een groei van 70% in het transactievolume. Dat was in de tijd at de corona-pandemie nog woedde en consumenten veel online bestelden.

Niet alleen Adyen, maar ook concurrenten in de markt voor betalingsverwerking hebben het lastig. De concurrentie neemt toe, de marges komen onder druk en het gevecht om marktaandeel is in volle gang. Dat voelde ook het Franse Worldline (WLN), dat eind oktober een winstwaarschuwing moest geven vanwege problemen in Duitsland.

Bij de cijfers over het eerste halfjaar afgelopen augustus schrokken beleggers flink van de veel lagere groei die Adyen liet zien in vergelijking met hun verwachtingen. Zoals onderstaande koersgrafiek laat zien, maakte de aandelenkoers toen een forse duikeling:

Adyen price graph 2

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Robert van den Oever  Robert van den Oever is research editor bij Morningstar in Amsterdam

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten