Top-5 EUR Corporate Bonds - obligatiecategorie met de hoogste succes ratio over 10 jaar

Actieve fondsen doen het gemiddeld genomen minder goed (na kosten) dan hun passieve concullega’s. Maar de kans op outperformance tussen activaklassen en categorieën verschilt sterk.

Thomas De Fauw 20 november, 2023 | 7:55
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar’s European Active/Passive Barometer is een halfjaarlijks rapport dat de prestaties meet van in Europa beschikbare actieve fondsen tegenover passieve sectorgenoten in hun respectievelijke Morningstar categorie. Het evalueert actieve fondsen tegen een mandje van passieve fondsen binnen een categorie.

Op deze manier worden de prestaties van actieve fondsen afgezet tegenover een belegbaar passief alternatief in plaats van een index die bijvoorbeeld geen kosten kent. Deze barometer is een handig hulpmiddel dat beleggers kan helpen de kansen op outperformance van een actief beheerd fonds binnen de betreffende categorie te evalueren.

Actieve beheerders binnen vastrentende waarden deden het de voorbije 12 maanden tot juni 2023 beter dan hun aandelentegenhangers. Zo presteerden 63% van de actieve obligatiefondsen beter dan passieve opties, ten opzichte van ongeveer 37% voor actieve aandelenfondsen. Deze goede prestaties voor vastrentende waarden zijn deels toe te schrijven aan beleggers die zich positioneerden voor verdere renteverhogingen door bijvoorbeeld de duratie binnen de obligatieportefeuille te verlagen.

 

Relatieve prestaties verbleken op lange termijn

Hoewel de succespercentages op korte termijn bemoedigend zijn, blijft het lange termijn beeld duidelijk in het voordeel van passieve fondsen. Gemiddeld slaagden slechts 23% van de actieve obligatie fondsbeheerders erin hun passieve alternatief te verslaan over een periode van 10 jaar tot en met eind juni 2023.

Een laag succespercentage en het voortbestaan van een fonds zijn nauw met elkaar verbonden. Fondsen met een korte levensduur zijn vaak degenen die ondermaats gepresteerd hebben, veelal door een combinatie van zwakke effectenselectie en hoge fondsvergoedingen vergeleken met goedkopere passieve opties. Bij vastrentende fondsen vierde 52% van de actief beheerde fondsen hun tiende verjaardag, terwijl dat bij de passieve fondsen bijna 61% was.

 

Grote categorieverschillen

Hoewel actieve beheerders in de categorie euro staatsobligaties hun slagingspercentage over een jaar tijd zagen stijgen van 38% tot 66%, ligt dit over 10 jaar relatief laag op iets minder dan 23%. Voor dollar staatobligaties was dat slechts 2,5% en voor wereldwijde en euro inflatie-gerelateerde obligaties respectievelijk 11% en 9,5%. Maar bedrijfsobligatiemanagers doen het veel beter. Over de afgelopen 10 jaar hadden de EUR High Yield Bond en EUR Corporate Bond Morningstar categorieën immers een slagingspercentage van respectievelijk 40% en 44%.Deze verschillen zijn groot maar wellicht niet verrassend te noemen.

Bedrijfsobligatiemarkten worden vaak als minder efficiënt beschouwd doordat er een breder scala aan emittenten en effecten is met uiteenlopende kredietratings en rentegevoeligheid. Sommige actieve beheerders kunnen hiervan profiteren en we zien dat uitgebreid kredietonderzoek hierbij vaak van cruciaal belang is.

 

De Top-5

De top-5 wordt samengesteld op basis van de beleggingsfondsen in de Morningstar categorie EUR Corporate Bonds waarvan een recente volledige portefeuille beschikbaar is. Zoals aangegeven hebben actieve beheerders binnen deze categorie laten zien de hoogste kans te bieden om de passieve alternatieven te verslaan. De fondsen worden gerangschikt op basis van hun 10-jaars rendement.

Zoals duidelijk wordt zijn deze geannualiseerde absolute rendementen aan de lage kant na de krach in 2022. Het geannualiseerde categorie gemiddelde bedroeg slecht 0,7 procent terwijl passieve beleggingsfondsen zoals de iShares Core Euro Corporate Bond ETF (0,6 procent) dus ook teleurstelden.

Op de eerste plaats staat het Schroder ISF Euro Corporate Bond Fund dat van Morningstar analisten een Above Average People en Process pillar rating krijgt. De ervaren Patrick Vogel nam deze strategie in 2012 over en leidt het Europese kredietteam bij Schroders. Hoewel er wat verloop was in 2018 werd het team voortdurend uitgebreid met een mix van jonge talenten en meer ervaren analisten. Het fonds belegt voornamelijk in Europese investment-grade bedrijfsobligaties en streeft naar minimaal 100 basispunten bruto outperformance ten opzichte van de ICE BofAML Euro Corporate Index.

Het beleggingsproces begint met Schroders’ ‘strategic roadmap’, die managers top-down begeleiding biedt, maar het belangrijkste aspect bij deze kredietportefeuille is de themagerichte aanpak. De beheerders houden wekelijkse bijeenkomsten om toekomstgerichte thema’s te identificeren. Vervolgens worden deze doorgegeven aan de kredietanalisten, die ze in hun analyse opnemen en op zoek gaan naar effecten die van deze thema’s kunnen profiteren. De portefeuille is behoorlijk gediversifieerd en zal vaak 200 tot 300 individuele emittenten bevatten, met over-en onderwegingen van doorgaans maximaal 2%. Het fonds werd ‘softclosed’ nadat de strategie een omvang van 10 miljard euro had bereikt. Dit is naar onze mening positief, omdat het blijk geeft van inzet voor het behoud van de kwaliteit van de bottom-up-aanpak.

Op de tweede trede staat nog een fonds die door Morningstar analisten wordt gevolgd en eveneens Above Average ratings krijgt. Morgan Stanley Euro Corporate Bond profiteert van de ervaring van de beheerstaf en een gedisciplineerd beleggingsproces. Manager Richard Ford en Leon Grenyer vormen een stabiel team en werken al meer dan 20 jaar samen bij Morgan Stanley. De twee kunnen steunen op een sterk kredietteam van ongeveer 50 medewerkers waaronder zes professionals gespecialiseerd in euro investment-grade obligaties.

De beheerders hanteren een waardegerichte aanpak, waarbij ze gebruik maken van de expertise van het bredere vastrentende team. De macro-economische vooruitzichten van het team bepalen het gewenste rente- en kredietrisiconiveau van de strategie, evenals de sectorblootstelling, terwijl de analisten gedetailleerde analyses op emittentniveau maken. Gezien de focus op waarderingen, kunnen de prestaties van deze strategie soms aanzienlijk afwijken van die van sectorgenoten en hun Bloomberg Euro Aggregate Corporate Bond benchmark.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Thomas De Fauw  Is fondsanalist multi-asset fondsen bij Morningstar in Amsterdam.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten