Is de fut uit het aandeel Tesla?

De verwachtingen zijn nog altijd torenhoog rond Tesla, net als de waardering van het aandeel. Dat laat weinig ruimte voor iets anders dan perfectie en daar is volgens Morningstar zeker geen sprake van.

Seth Goldstein, CFA 10 april, 2024 | 16:24
Facebook Twitter LinkedIn

Tesla UK Main

Tesla (TSLA) heeft het moeilijk. Op vrijdag 5 april daalde de aandelenkoers met zo'n 6% in de loop van de dag na nieuws over aanstaande annulering van een al langere tijd gepland betaalbaar Tesla-model. In plaats daarvan zou platform voor dit kleine voertuig gebruikt gaan worden om robotaxi's te bouwen.

Tijdens Tesla's cijferrapportage zei het management dat het betaalbare voertuig eind 2025 in productie moest gaan en werd het geprezen als de aanjager van de volgende groeifase. Minder dan een uur nadat het nieuws via Reuters op vrijdag naar buiten kwam, betwistte Tesla-topman Elon Musk de bewering van Reuters in een bericht op het sociale mediaplatform X, waarvan hij privé-eigenaar is.

Na het bericht van Musk steeg de Tesla-koers weer, maar de aandelen van de pionier in elektrische auto's zijn met meer dan 32% gedaald in de afgelopen zes maanden en met 28,8% year-to-date. De neerwaartse trend is deels te wijten aan een recente aankondiging dat de kwartaalleveringen voor het eerst sinds 2020 zijn gedaald op jaarbasis.

Dit is een behoorlijke ommekeer ten opzichte van de situatie een paar jaar geleden, toen aandelen Tesla in portefeuille veel rendement opleverden voor fondsbeheerders. In november 2021 bereikte de koers een recordhoogte van $400. De aandelen werden verhandeld tegen een vooruitkijkende koers/winst verhouding van 98, wat ruwweg 80% boven de door Morningstar toegekende Fair Value Estimate lag.

 

Tesla van pionier naar marktleider in EV's

Tesa is intussen uitgegroeid tot een van de grootste producenten van elektrische auto's ter wereld. In minder dan een decennium ontwikkelde het bedrijf zich van een startup tot een wereldwijd erkende luxe automaker met onder meer de Model S, Model 3 en Model X.  Tesla verkoopt ook de Cybertruck en is van plan om in de toekomst een betaalbare SUV en een luxe sportwagen te lanceren.

Tesla wil zijn status als marktleider behouden naarmate EV van een nichemarkt uitgroeit tot een massale adoptie door consumenten. We voorspellen dat EV in 2030 zo'n 40% van de wereldwijde autoverkoop zullen uitmaken. Om aan de groeiende vraag te voldoen heeft Tesla in 2022 twee nieuwe fabrieken geopend, waardoor de productiecapaciteit is toegenomen. Tesla investeert ook ongeveer 4% van zijn omzet in onderzoek en ontwikkeling, gericht op het verbeteren van zijn marktleidende technologie en het verlagen van zijn productiekosten.

 

Morningstar statistieken voor aandeel Tesla

• Fair Value Estimate: $195 
• Morningstar Rating: 3 sterren
• Economic Moat Rating: Narrow
• Uncertainty Rating: Very High

Om EV's op grote schaal geaccepteerd te krijgen, moeten ze qua kosten en functionaliteit gelijkwaardig zijn aan auto's met verbrandingsmotoren. Om de kosten te verlagen richt Tesla zich op automatisering en efficiëntie in het productieproces, zoals het verminderen van het aantal onderdelen dat in een voertuig moet worden geassembleerd. Het bedrijf is ook begonnen met het ontwerpen van zijn eigen batterijen. Het doel van Tesla is om de kosten met meer dan 50% te verlagen.

Om functionele gelijkheid te bereiken, moeten EV's voldoende actieradius hebben, de oplaadtijd verkorten en een oplaadinfrastructuur beschikbaar hebben. Tesla's EV's met groter bereik hebben al hetzelfde bereik als brandstofauto's. Het bedrijf blijft ook zijn superlaadnetwerk uitbreiden, dat bestaat uit snelladers langs snelwegen en in steden in de VS, de EU en China. De actieradius en Tesla's eigen netwerk van superladers helpen de angst voor een lege accu onderweg (range anxiety) weg te nemen, oftewel de functionele barrière voor de adoptie van EV's op de massamarkt.

Tesla probeert ook een groter deel van de autogerelateerde uitgaven van zijn klanten naar zich toe te trekken, onder meer door verzekeringen te verkopen en betaalde diensten aan te bieden, zoals software voor autonoom rijden. Tesla verkoopt ook zonnepanelen en batterijen voor energieopslag aan consumenten en nutsbedrijven. Naarmate de markt voor de opwekking van zonne-energie en de opslag van batterijen zich uitbreidt, is Tesla goed gepositioneerd om dienovereenkomstig te groeien. 

 

Is aandeel Tesla een risicovolle aankoop?

We kennen Tesla een zeer hoge Morningstar Uncertainty Rating toe, omdat we een breed scala aan mogelijke uitkomsten voor het bedrijf zien. De automarkt is namelijk zeer cyclisch en onderhevig aan scherpe dalingen van de vraag op basis van economische omstandigheden. Als marktleider in elektrische auto's heeft Tesla te maken met toenemende concurrentie van traditionele autofabrikanten en nieuwkomers. Naarmate er nieuwe, goedkopere EV's op de markt komen, kan Tesla gedwongen worden om de prijzen te blijven verlagen, waardoor zijn nu nog ruime marges zouden dalen. Met meer keuze in elektrische modellen van verschillende autofabrikanten zouden consumenten Tesla wel eens minder gunstig kunnen gaan beoordelen dan tot nu toe.

Het bedrijf investeert ook zwaar in capaciteitsuitbreidingen die het risico van productievertragingen en kostenoverschrijdingen met zich meebrengen. Ook de inspanningen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling zijn een poging om de technologische voorsprong te behouden en op software gebaseerde inkomsten te genereren. Er is echter weinig garantie dat deze investeringen vruchten zullen afwerpen. Tesla's topman Elon Musk bezit nu iets minder dan 15% van de aandelen in Tesla en gebruikt deze als onderpand voor persoonlijke leningen.

Tesla heeft ook te maken met risico's op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). Als autofabrikant is Tesla onderhevig aan mogelijke productdefecten die kunnen leiden tot terugroepacties, waaronder de software voor autonoom rijden. Wij zien een matige impact mochten er dergelijke zaken op het gebied van aansprakelijkheid gebeuren.

Maar een ander risico betreft het behoud van werknemers. Als Tesla niet in staat is om belangrijke werknemers, zoals Musk, te behouden, kan zijn gunstige merkimago afnemen. Als het bedrijf er ook niet in slaagt om werknemers aan de productielijn te behouden, kan het vertragingen oplopen. We zien voor beide risico's een lage waarschijnlijkheid maar een matige materialiteit.

Andere ESG-risico's zijn mogelijke rechtszaken over patenten, omdat het bedrijf afhankelijk is van nieuwe technologie om zijn EV's en energieopslagsystemen te verbeteren. We zien een lage waarschijnlijkheid, maar een matige materialiteit mocht dit zich voordoen. Tesla kan ook te maken krijgen met problemen op het gebied van regelgeving in sommige Amerikaanse staten door wetten die vereisen dat autofabrikanten en dealers gescheiden zijn. Ook hier zien we een gematigde waarschijnlijkheid, maar een lage materialiteit.

 

Tesla's aandelenkoes versus Morningstar's Fair Value 

Is aandeel Tesla goedkoop nu de koers gedaald is?

Onze schatting van de reële waarde van Tesla is $195 per aandeel. We voorspellen dat de leveringen van Tesla in 2024 ongeveer gelijk zullen blijven, ten opzichte van 1,8 miljoen auto's in 2023. We voorspellen lagere gemiddelde verkoopprijzen omdat Tesla de prijzen in belangrijke markten, zoals China, waarschijnlijk zal moeten verlagen om mee te kunnen met prijsvechtende concurrenten. We voorspellen ook dat de brutomarges voor auto's in 2024 18% zullen bedragen, in lijn met de resultaten van 2023.

Op de langere termijn gaan we ervan uit dat Tesla in 2030 iets meer dan vijf miljoen voertuigen per jaar levert. Dit is inclusief verkopen aan leasemaatschappijen en wagenparkbeheerders, die een groeiende kans vormen voor het bedrijf. Onze prognose ligt ver onder het ambitieuze doel van het management om tegen het einde van dit decennium 20 miljoen voertuigen te verkopen. Het is echter bijna drie keer zo hoog als de 1,8 miljoen voertuigen die in 2023 werden geleverd.

Onze prognose gaat ervan uit dat Tesla zijn Model 3- en Model Y-leveringen licht verhoogt en de volumes van de Cybertruck opvoert tot ongeveer 100.000 leveringen per jaar - ver onder de doelstelling van het management van 250.000. We verwachten dat Tesla zijn betaalbare SUV op de markt zal brengen met de eerste leveringen eind 2025 en een groei in 2026 met een tempo dat vergelijkbaar is met de Model 3 in 2018, diens eerste volledige verkoopjaar. Wij denken dat de leveringen van de betaalbare SUV die van de Model Y en Model 3 zullen overtreffen, omdat de lagere catalogusprijs een grotere klantengroep zou moeten aantrekken.

Wij denken dat Tesla erin zal slagen om de productiekosten per voertuig te blijven verlagen. We voorspellen dat de brutomarges van het segment tegen het einde van het decennium zullen herstellen tot midden 20%, ruim boven het niveau van 19% dat in 2023 werd behaald, maar onder de marge van 29% die in 2022 werd behaald.

Daarnaast gaan we uit van omzetgroei en margeverhoging door autonome software die op abonnementsbasis wordt verkocht. We gaan er ook van uit dat de succesvolle groei van de verzekeringsactiviteiten en hogere winsten uit de oplaadactiviteiten resulteren in winstgroei op lange termijn en margeverhoging in het segment diensten en overige.

Voor energieopwekking en -opslag gaan we uit van een gemiddelde jaarlijkse groei van meer dan 20% gedurende onze prognose van 10 jaar, voornamelijk dankzij de toenemende vraag naar energieopslagsystemen. Hoewel we voorspellen dat de ESS-prijzen zullen dalen, zal de daling grotendeels gedreven worden door goedkopere batterijkosten, wat geen invloed zou moeten hebben op de winstgevendheid. Naarmate het volume toeneemt, zouden de kosten per eenheid moeten dalen. In combinatie met terugkerende inkomsten uit langlopende stroomafname-overeenkomsten en AI-software, verwachten wij dat het bedrijf winstgevend zal worden en brutomarges zal genereren die in lijn zijn met die van collega's zoals Enphase en SolarEdge.

Daarnaast gaan we ervan uit dat de overheadkosten van Tesla als percentage van de omzet blijven dalen omdat het bedrijf profiteert van het operationele hefboomeffect naarmate de leveringen toenemen. Als gevolg hiervan voorspellen we dat de bedrijfsmarges aan het eind van het decennium weer in het midden van de tien zullen liggen, in lijn met de 17% die in 2022 werd behaald, en ruim boven de 9% marge in 2023.

Om deze groei te financieren, gaan we ervan uit dat Tesla de komende tien jaar meer dan $ 100 miljard aan investeringen zal moeten doen. Ons basisscenario voegt ook de contante waarde toe van Tesla's autonome ride-hailing (robotaxi) activiteiten, die goed zijn voor ongeveer 7% van onze totale waardering. Dit cijfer gaat ervan uit dat Tesla een marktaandeel van 2,5% verovert op de gecombineerde markten van de VS, de Europese Unie en China, en $0,75 per mijl rekent. Tot slot voegen we de contante waarde toe van Dojo's diensten op het gebied van kunstmatige intelligentietraining en de contante waarde van de verkoop van humanoïde robots, samen goed voor minder dan 1% van onze totale waardering. 

 

Tesla: wat kan er nog meer gebeuren?

Gezien het brede scala aan uitkomsten voor Tesla, hebben we ook aanvullende scenario's gemodelleerd. Onze schatting van de reële waarde in een neerwaarts scenario is $90 per aandeel. In een neerwaarts scenario gaan we ervan uit dat Tesla in 2030 minder dan vier miljoen voertuigen aflevert. We gaan er ook vanuit dat de kostenbesparingen dan niet volgens plan worden gerealiseerd en Tesla gedwongen wordt om de prijzen te verlagen te midden van toenemende concurrentie.

Hierdoor blijft de brutowinstmarge tussen de 15 en 20%, in lijn met de 19% die in 2023 werd gegenereerd. We gaan er ook van uit dat Tesla geen voordeel haalt uit autonoom rijdende software en een tragere groei ziet in de verzekeringsactiviteiten. Tot slot kennen we in dit negatieve scenario geen waarde toe aan de nevenactiviteiten van het bedrijf, waaronder robotaxi, Dojo's AI-trainingsdiensten en humanoïde robots.

Onze schatting van de reële waarde in het opwaartse scenario is $400 per aandeel. In een opwaarts scenario gaan we ervan uit dat Tesla tegen 2030 meer dan 9 miljoen voertuigen per jaar aflevert en dat het bedrijf verder profiteert van kostenbesparingen die onze basisscenario's overtreffen. We gaan ook uit van een grotere adoptie van autonoom rijdende software en een snellere groei in de verzekeringssector. 

Facebook Twitter LinkedIn

Effecten genoemd in dit artikel

Naam effectPrijsChange (%)Morningstar Rating
Tesla Inc179,24 USD3,17Rating

Over de auteur

Seth Goldstein, CFA  is aandelenanalist bij Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten