Het construeren van een portefeuille

PORTEFEUILLEBEHEER - Succesvolle portefeuilles kunnen zowel geconcentreerd als zeer uitgebreid zijn als het gaat om het aantal posities. Beleggers die weten wat ze in portefeuille hebben en hoe de interactie is tussen de afzonderlijke portefeuilleonderdelen hebben meer kans op succes.

Morningstar.co.uk Editors 28 maart, 2002 | 14:35
Facebook Twitter LinkedIn

Een portefeuille is simpelweg een mix van één of meer types assets als aandelen, obligaties, onroerend goed of fondsen. Idealiter is de portefeuille zo samengesteld dat zij gestroomlijnd één doel dient. Door de jaren heen wordt er echter vaak belegt zonder dat er rekening wordt gehouden met wat al in de portefeuille aanwezig is.

De samenstelling van een portefeuille verdient veel aandacht omdat de meeste beleggers een zo hoog mogelijk rendement willen bij een zo laag mogelijke risico. Het spreiden over verschillende assets, sectoren en regio’s reduceert het risico.

Diversificatie betekent dat als bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen dalen, Europese obligaties toch een koersstijging kunnen laten zien. Of als emerging markets het slecht doen, Europese aandelen allicht wel stijgen. Als beleggers weten wat ze in portefeuille hebben, weten ze ook of ze voldoende gediversifieerd zijn of dat er ruimte is voor verbetering.

Fondsgroepen bieden beleggers allerlei soorten fondsen zoals landenfondsen, sectorfondsen of fondsen die nog specifieker beleggen in een klein aantal aandelen. Al deze fondsen hanteren strategieën waarbij ze geloven dat er goede rendementen zullen worden behaald bij een bepaald risico.

Niet alle fondsen zijn even succesvol. De meeste succesvolle fondsen hebben echter een goed inzicht als het gaat om wat er zich afspeelt in de portefeuille. De beheerders weten exact wat de posities zijn, hoe deze posities zich gedragen en hoe ze onderling elkaar beïnvloeden.

Particuliere beleggers moeten dezelfde houding aannemen. Beleggers die naar de supermarkt gaan om de wekelijkse boodschappen doen maar thuis komen met 23 soorten chocolade zijn niet verstandig bezig. Het kopen van een fonds zonder dat men weet waar het in belegt en hoe het past bij en samenhangt met de bestaande portefeuille is onzinnig.

Beleggers kunnen de gereedschappen die Morningstar aanreikt, gebruiken om zich zelf ervan te verzekeren dat ze goedgeïnformeerde en bewuste beslissingen nemen.

Mijn portefeuille

Een minuut van uw tijd om zich aan te melden voor een gratis lidmaatschap is de enige vereiste voor het gebruik van Mijn portefeuille. Dit artikel gaat er van uit dat Mijn portefeuille voor het eerst wordt gebruikt, maar bestaande gebruikers kunnen talloze portefeuilles openen en fondsen toevoegen aan eerder aangemaakte portefeuilles.

Klik op ‘Mijn portefeuille’ links in de navigatiestructuur en voer de gebruikersnaam en paswoord in dat u heeft gekozen bij het aanmelden. Als u het vakje rechts van ‘Onthoud mijn gebruikersnaam’ aankruist, verschijnt de naam de volgende keer automatisch.

U moet de portefeuilles een naam geven, met als enige beperking dat twee portefeuilles niet dezelfde naam kunnen dragen. U kunt kiezen uit een Quick-portefeuille en een Transactie-portefeuille. Beleggers kunnen beide gebruiken. Een Quick-portefeuille kan zelfs worden geconverteerd in een Transactie-portefeuille, andersom is dat niet mogelijk.

Quick-portefeuille

We kijken eerst naar de snellere portefeuilleversie. Klik op het rondje naast de Quick-portefeuille druk op volgende. Nu kunt u de fondsen kiezen die u voor uw portefeuille nodig heeft. Druk op ‘Voeg beleggingsfondsen toe’ en er komt een menuutje naar boven van waaruit u de gewenste fondsen kunt kiezen. U kunt zoeken op Fondsgroep en Morningstar Categorie maar ook zoeken door een gedeelte van een fondsnaam in te typen.

Vervolgens moet u gewichten toekennen aan elk fonds. De totale portefeuille moet optellen tot 100%, u moet de 100% dus verdelen over de gekozen fondsen. Als u vier fondsen hebt geselecteerd kunt u ze allemaal een gewicht van 25% geven, maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk om één fonds 40% toe te kennen en de andere drie 20%. U kunt de gewichten altijd weer veranderen. Als u klaar bent met de gewichten moet u op ‘Portefeuille opslaan’ klikken.

U kunt een overzicht van de portefeuille tezamen met zijn gewicht zien in het tabblad ‘Overzicht’.U kunt ook de andere tabbladen raadplegen met Rendementen, Rating en Risico, Persoonlijk en Portefeuille X-ray om meer inzicht te krijgen in uw portefeuille.

Portefeuille X-ray

De Portefeuille X-Ray is één van de kernonderdelen van Mijn portefeuille. De X-Ray gebruikt de gegevens van de posities van ieder afzonderlijk fonds en biedt geaggregeerde informatie aan. De X-ray laat zeer nauwkeurig zien wat er in de portefeuille van een belegger aanwezig is en hoe de afzonderlijke fondsen op elkaar reageren.

Stel u een portefeuille van vier fondsen voor als vier tassen met boodschappen van verschillende supermarkten die naast elkaar staan. De pakketten boodschappen zijn op vier verschillende plaatsten gekocht zonder rekening te houden met de inhoud. Als de inhoud nu bekeken wordt, blijkt dat de tassen ieder een pak melk en een doos van 12 eieren bevatten. U heeft echter maar één doosje eieren en één pak melk nodig. Bij het inkopen doen, is dus geld verspild dat elders beter besteed had kunnen worden.

Beleggers die maand in maand uit en jaar in jaar uit in een bepaald fonds beleggen –al dan niet via een automatisch programma- weten allicht niet eens meer waarin het fonds belegt. De Portefeuille X-ray licht de portefeuille en de fondsen door en laat geaggregeerde informatie zien.

Beleggers kunnen zien in welke asset-categorieën ze beleggen, in welke regio’s en in welke sectoren en hoeveel ze moeten betalen voor de inspanningen van de fondsmanagers. Ook kunnen de beleggers de overlap zien van de individuele aandelen: beleggen alle fondsen in Koninklijke Olie? Door op de X-ray op de diverse secties te klikken, krijgt u een nog diepgaander inzicht in uw portefeuille.

Er is voor beleggers binnen de X-ray veel informatie binnen handbereik. Door de portefeuille ter herschikken en de percentages te veranderen, kan de belegger zijn belangen in emerging markets verhogen, of de belangen in technologie verlagen. Er kunnen fondsen worden toegevoegd of worden verwijderd. Beleggers kunnen droogzwemmen voordat ze daadwerkelijk hun portefeuille aanpassen. Om de portefeuillesamenstelling te wijzigen, drukt u op het tabblad Wijzig portefeuille.

Transactie-portefeuille

De Transactie-portefeuille biedt alle mogelijkheden van een Quick-portefeuille met daarbij de mogelijkheden om aankopen, verkopen, splitsingen, dividenden en andere transactiegegevens bij te houden.

Kies een naam, klik op ‘Transactie-portefeuille’ en voeg fondsen toe op dezelfde wijze als hierboven werd beschreven. Tijdens de tweede stap, klikt u op een van de gekozen fondsen en kiest vervolgens een Transactie type zoals aankoop of verkoop. Voer het bedrag in, verander de valuta en de transactiedatum indien noodzakelijk.

Mijn portefeuille zoekt automatisch een koers of intrinsieke waarde op bij de gekozen datum en rekent uit hoeveel aandelen u op dat moment kon kopen voor desbetreffend bedrag. De koersen worden iedere avond ingeladen, zodat u bij het invoeren van de dag niet de datum van vandaag kunt kiezen. Ook op zater-, zon- en feestdagen is er geen koers beschikbaar omdat fondsen op die dagen niet worden verhandeld.

In plaats van het bedrag kunt u ook het aantal aandelen dat u heeft gekocht en de koers invoeren op de dag van de transactie. Tevens is het mogelijk om maandelijkse transacties in te voeren. De ‘Maandelijkse transacties’ knop vindt u links in het midden van de pagina. Als u daarvan gebruik maakt, wordt uw portefeuille automatisch maandelijks aangepast.

Nadat u al deze gegevens heeft ingevoerd en bewaard, kunt u uw portefeuille analyseren op dezelfde wijze als met de Transactie-portefeuille.

Wanneer u eenmaal een portefeuille heeft ingevoerd, kunt u door middel van de knop ‘Wijzig portefeuille’, nieuwe portefeuilles aanmaken of bestaande portefeuilles wijzigen.

Het belang van het weten waar uw fonds in belegt, kan niet worden overschat. Het is nuttige kennis die uiteindelijk leidt tot succes. Als u vragen heeft over de portefeuilletool kunt u mailen naar support@morningstar.nl.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar.co.uk Editors  analyse and report on shares, funds, market developments and good investing practice for individual investors and their advisers in the UK.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten