De dollar en uw beleggingsportefeuille I

RISICO - De dure dollar speelt de Nederlandse belegger parten. Zowel veel obligatiefondsen als veel aandelenfondsen hebben effecten in portefeuille die in dollars noteren. Als de dollar daalt, daalt de waarde van deze effecten voor degene die in euro’s rekent. Hoe werken deze effecten en wat kan u of uw fondsbeheerder doen om de effecten van de vrije val van de dollar tegen te gaan?

Freddy van Mulligen 21 mei, 2003 | 15:16
Facebook Twitter LinkedIn

Alhoewel de media tot een jaar geleden zorgelijke berichtten over de zwakke positie van de euro, was het wegzakken van de koers van de euro na introductie in 1999 voor internationale beleggers uit Europa helemaal geen vervelende kwestie.

Inmiddels is de euro aan een opmars begonnen, of beter gezegd: de dollar is fors verzwakt. Op 1 januari 2003 kon men met een euro 1,05 dollars kopen, inmiddels krijgt men voor de euro meer dan 1,16 dollars.

Voor beleggers die in euro’s rekenen zijn de effecten merkbaar. Terwijl de Amerikaanse beurzen dit jaar in dollars gemeten (zoals u de standen van Wall Street ’s avonds in het tien uur journaal hoort) een bescheiden plus laten zien volgens de meeste indices, zorgt de daling van de dollar ervoor dat u als belegger hiervan niet profiteert

De MSCI Wereldindex is dit jaar (tot en met 20 mei) in dollars gemeten 10,2% gestegen, maar in euro’s is er sprake van een daling van 5,5%. Valuta-effecten kunnen dus een zeer forse invloed hebben op uw resultaten als belegger, zo blijkt dit jaar.

Toch valt hier een kanttekening te maken, op lange termijn hebben valuta-effecten (zeker als het gaat om valuta van ontwikkelde landen) een veel minder groot effect en zijn ze niet voorspelbaar. Nu is de dollar zwak en wordt een verdere verzwakking niet uitgesloten, maar hoe zal het over een jaar, of over 10 jaar zijn?

Valutabeslissingen als onderdeel van het beleggingsproces verschillen daarmee van de selectie van aandelen of obligaties. Van de laatste mag je op lange termijn gemiddeld een positief rendement verwachten, bij valuta is dat niet zo. Wel zijn er op de korte en middellange termijn winsten te behalen door valuta aan te kopen of valutarisico’s af te dekken. Maar ook op korte termijn blijkt het zeer moeilijk om valutabewegingen te voorspellen. Wie speculeert in valuta, neemt hoge risico’s. Voor het nemen van valutarisico kent de markt geen beloning, hoogstens kan een juiste visie leiden tot winst.

Aandelen

Valuta kunnen dus op korte termijn een groot effect hebben op rendementen. Wie als belegger denkt slim te zijn door enkel in alleen aandelen uit eigen land of uit de eurozone te beleggen, komt bedrogen uit. Ook ondernemingen uit Europa behalen een groot deel van hun omzet in de VS en of hebben daar dochterondernemingen. Als winsten en omzetten gemaakt in dollars teruggerekend worden, dan blijven er bij een dalende dollar simpelweg minder euro’s over. Zelfs bedrijven die geen zaken doen in de VS kunnen last hebben een lagere dollar doordat zij hun prijzen in dollars stellen of moeten concurreren met Amerikaanse ondernemingen. Een zekere mate van valutarisico lijkt dus inherent te zijn aan aandelenbeleggingen.

Veel van de grootste Nederlandse bedrijven behalen een groot deel van hun omzet in de VS en de Nederlandse beurs staat bekend als zeer dollargevoelig. Binnen de AEX-index is het (ongewogen) gemiddelde deel van de omzet dat in de VS wordt behaald ruim 36%. Ondernemingen als Van der Moolen, Ahold, Reed Elsevier, VNU, Aegon, ING en Numico behalen meer dan de helft van hun omzet in de VS. TPG, Heineken en DSM daarentegen zijn de minst dollargevoelige bedrijven uit de AEX-index.

Obligaties

Bij obligaties loont het meer om valutarisico’s te vermijden. Obligaties vormen de zekere basis onder veel portefeuilles. Als u niet veel risico wil lopen omdat u een korte beleggingshorizon heeft, doet u er beter aan om valutarisico’s te mijden.

Goed nieuws is dat bij obligatiebeleggingen het wel goed mogelijk om valutarisico’s vrijwel uit te bannen door enkel in obligaties genoteerd in de euro te beleggen. Dat bespaart op de korte termijn een hoop volatiliteit (beweeglijkheid van de koers), wel beperkt u dan uw horizon en laat u grote groepen beleggingsmogelijkheden buiten beschouwing, wat op de lange termijn tegen u kan werken. Maar wie kiest voor veiligheid door middel van een belegging in obligaties, is een forse positie in euro (staats)obligaties een voor de hand liggende keuze.

Er zijn ook geldmarktfondsen die in het dollargebied beleggen (en in dollars noteren). Deze fondsen zijn zelden een goed idee voor de Nederlandse belegger, tenzij u vele uitgaven in dollars heeft doordat u bijvoorbeeld een groot deel van het jaar in de VS verblijft.

Tenslotte nog een waarschuwing. Het koersverloop van fondsen die in dollars noteren ziet er een stuk aantrekkelijker uit dan de soortgenoten die wel in euro’s noteren. Niets is minder waar. Voor een zinnige vergelijking moet u -als belegger uit het eurogebied- alle rendementen omrekenen naar de euro (zoals wij ook op onze website doen). U zult zien dat de verschillen dan wegvallen.

Dit is een eerste artikel over valutarisico’s. In een volgend artikel zullen we stilstaan bij hoe beleggingsfondsen omgaan met valutarisico’s en hoe u om kunt gaan met fondsen met valutarisico.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Freddy van Mulligen  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten