Fidelity Funds Asian Special Situations - Winnaar FD Morningstar Award 2009

De in Amerika en Canada gestudeerd hebbende Joseph Tse kwam in 1990 bij Fidelity in dienst en is sinds 1996 portefeuillebeheerder.

Freddy van Mulligen 11 maart, 2009 | 13:16
Facebook Twitter LinkedIn

Net als veel andere Fidelity-beheerders begon hij als analist en mocht hij na zich daar bewezen te hebben de overstap maken naar het beheren van een fonds. Het Asian Special Situations fund kreeg hij onder beheer in mei 2001. Tse werkt vanuit de Hongkongse vestiging van Fidelity International.

Natuurlijk was 2008 voor het fonds met een verlies van mee dan 40% een rampjaar. In vergelijking met andere fondsen die wel Azië maar niet in Japan beleggen, mogen de prestaties er over de laatste kalenderjaren er echter zijn terwijl de risico’s beheerst bleven. Over de laatste vijf jaar heeft het fonds gemiddeld een rendement behaald van 4,5% per jaar.

Tse hanteert een bottom-up aandelenselectie wat wil zeggen dat hij zich niet te veel bekommert over landen en sectoren, maar zich concentreert op de vooruitzichten van individuele bedrijven. In de portefeuille is momenteel plaats voor 123 aandelen. Hij verkiest ondernemingen met een hoge vrije cash flow in combinatie met hoge dividenden. Het business model van een onderneming moet zich al hebben bewezen, evenals de aandacht voor het creëren van aandeelhouderswaarde. Voorkeuren voor marktkapitalisatie zegt de beheerder niet te hebben, momenteel is wel bijna 90% van de portefeuille in large caps belegd.

Conform zijn naam heeft het fonds extra aandacht voor “speciale situaties” waaronder wordt verstaan een onderneming die voor een ommekeer staat of welke een lage waardering heeft omdat het in de problemen is geraakt maar nu de potentie heeft om de weg uit het dal te vinden. Een lage waardering is geen voldoende reden voor een belegging, er moet meer potentie zijn. Ook speciale thema-beleggingen behoren tot de mogelijkheden.

Momenteel zijn nutsbedrijven en industriële ondernemingen onderwogen omdat deze laatste de grootste gevolgen ondervinden van de wereldwijd inkrimpende exportsector en ook te lijden hebben van het afnemende aantal projecten dat in aanbouw wordt genomen. Telecombedrijven waren en zijn goed vertegenwoordigd in de portefeuille en (Aziatische) financials zijn verder opgehoogd in gewicht. De meeste belangen zijn te vinden in China. Opvallend is dat er ook in Australië wordt belegd wat geen onderdeel is van de benchmarkindex die het fonds hanteert. Momenteel hebben beleggers 739 miljoen dollar toevertrouwd aan Tso.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Freddy van Mulligen  .

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings