Chinese consument blijft geloven in vastgoed

Recent onderzoek naar het Chinese consumentenvertrouwen levert trends waar beleggers rekening mee moeten houden.

Maarten van der Pas 21 december, 2010 | 11:50
Facebook Twitter LinkedIn

De resultaten van een onderzoek van de Chinese centrale bank naar het sentiment onder de Chinese consument zijn niet bepaald bemoedigend: 74 procent van de ondervraagden vindt de prijzen ‘te hoog en onacceptabel’. Het onderzoek is uitgevoerd in 50 Chinese steden en is volgens Morningstar representatief voor hoe de Chinese consument de huidige inflatie beleeft.

Het is onnodig om te zeggen, dat de Chinese huishoudens ontevreden zijn met de hoge prijzen. En erger nog, ze verwachten dat de prijzen verder zullen stijgen. Morningstar onderschrijft deze mening. In onze optiek wordt de inflatie in China voor een groot deel gedreven door speculatie met agrarische producten wat heeft geleid tot fors hogere prijzen van voedingsmiddelen. Dat is een belangrijke component in de Chinese consumentenprijsindex (CPI). Daar komt nog bij, dat producenten hogere grondstofprijzen naar verwachting doorberekenen wat de komende maanden zal leiden tot hogere verkoopprijzen van hun producten.

Ondanks beloftes om de inflatie tegen te gaan en dreigementen van controle op de prijzen is de Chinese overheid aarzelend om de inflatie krachtig te bestrijden door rente te verhogen en kredietverlening te beperken. Dit uit angst om de totale economie te schaden.
Met bovenstaande in gedachten blijft Morningstar bij zijn opvatting, dat inflatie in China in de nabije toekomst zal blijven aanhouden. Het Chinese economische planbureau, de Nationale Ontwikkelings en Hervormings Commissie, lijkt het daar mee eens te zijn. De inflatie voor 2011 is door het bureau vastgesteld op 4 procent, waar dat in 2010 nog 3 procent was.

Inkomensgroei
Het onderzoek wijst ook op een sterk vertrouwen in banen en inkomensgroei. Dat zou de consumentenuitgaven nog verder kunnen aanwakkeren. Ondanks eeuwenoude Chinese tradities van spaarzaamheid, verwacht Morningstar dat consumenten ervoor kiezen om geld uit te geven in plaats van te sparen, omdat hun koopkracht erodeert met negatieve rentetarieven. Winkelverkopen zijn in 2010 in China met dubbele cijfers gegroeid en we verwachten dat dit tempo zal aanhouden in 2011 als consumenten meer bereid zijn om hun portemonnee te trekken. Dat is overigens goed nieuws voor zowel lokale als internationale producenten van consumentengoederen en retailers.

Voor het eerst werd er dit jaar door Chinezen meer belegd dan gespaard. Gezien de beperkte beleggingsmogelijkheden die Chinezen momenteel hebben verwacht Morningstar, dat er de komende kwartalen een aanzienlijk bedrag naar vastgoed en aandelen zal vloeien. Wat de prijzen in beide markten opdrijft. We denken Chinese consumenten in het bijzonder enthousiast blijven over de vastgoedmarkt vanwege de goede prestaties over de afgelopen jaren. Vooral na de achtbaanrit van de aandelenmarkt sinds 2007 waaraan veel mensen zich hebben gebrand en hen afkerig  heeft gemaakt van aandelen.
De Shanghai-index is tegenwoordig nog steeds nog maar de helft van zijn piek in 2007 terwijl investeringen in vastgoed in dezelfde tijd behoorlijke –op zijn minst dubbelcijferige- rendementen bracht in de meeste steden.

Ironisch
De interesse van beleggers in vastgoed heeft zich sterk hersteld van het dieptepunt halverwege dit jaar. Hoewel drie van de vier participanten aan het onderzoek oordeelt dat huizenprijzen excessief zijn, geeft 40 procent ook aan dat ze verwachten dat de prijzen nog verder zullen stijgen. Dat is op hetzelfde niveau als de uitzinnige huizenprijzen eind 2009.

Deze conclusie is ironisch, omdat China sinds april van dit jaar twee rondes van harde maatregelen heeft gelanceerd om prijsstijgingen te beperken. Naar ons idee is het van groot belang dat de centrale overheid het systeem grondverkoop, wat voor lokale overheden de belangrijkste inkomstenbron is, grondig herziet.
Zolang dat niet gebeurt, zullen administratieve maatregelen om huizenprijzen tijdelijk te drukken zowel door ontwikkelaars als beleggers als halfslachtig worden gezien. En zal dat de vastgoedprijzen op langer termijn alleen maar opstuwen.


Het tweede deel van dit artikel bevat grafieken en tabellen uit het onderzoek.

Lees alle
artikelen over China en andere  opkomende markten.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten