Beleggen in obligaties - Morningstar Style Box voor obligaties

In een serie artikelen over obligaties en obligatiefondsen bespreekt Morningstar de beginselen van beleggen in schuldpapier. Deel 6: in één oogopslag de kredietkwaliteit en duration van een obligatiefonds.

Maarten van der Pas 11 december, 2014 | 1:41
Facebook Twitter LinkedIn

De Morningstar Style Box voor vastrentende waarden is een rooster met negen vakjes dat u in een oogopslag één momentopname biedt van de kredietkwaliteit en de duration van een obligatiefonds. De Style Box stelt beleggers in staat om snel de risicoblootstelling van hun obligatiefonds te schatten.

De horizontale as van de Style Box voor obligaties geeft de gevoeligheid van een fonds voor rentetarieven weer, gemeten via de gemiddelde duration van alle obligaties in zijn portefeuille. Morningstar verdeelt de gevoeligheid voor rentetarieven onder in drie waarderingen: laag, gemiddeld en hoog. In vorige delen van deze serie over beleggen in obligaties werd al uitgelegd dat obligatiefondsen op korte termijn de geringste impact ondervinden van bewegingen in de rentestand en dus het minst volatiel zijn. Op lange termijn vertonen obligatiefondsen de hoogste volatiliteit.

De verticale as van de Style Box meet de kredietkwaliteit en is eveneens onderverdeeld in drie waardes: hoog, medium en laag. De plek van een obligatiefonds op deze as wordt bepaald op basis van de gemiddelde kredietkwaliteit van alle obligaties in zijn portefeuille. Fondsen met hoge kredietkwaliteit bezitten doorgaans (Amerikaans) schatkistpapier of bedrijfsobligaties met een kredietkwaliteit die nipt onder die van het schatkistpapier ligt. Fondsen met een lage kredietkwaliteit houden dan weer veel hoogrentende of speculatieve obligaties aan. Fondsen van gemiddelde kwaliteit houden het midden tussen de twee uitersten.

De Style Box kan het beleggers veel makkelijker maken om gepaste fondsen te vinden. Stel dat u een fonds nodig heeft dat maar iets meer risico draagt dan een geldmarktfonds. Dan kijkt u gewoon naar fondsen die zich in het hokje van de korte termijn en de hoge kwaliteit van de Style Box bevinden (linksboven). Misschien wenst u echter een grote inkomstenstroom maar vindt u speculatieve obligaties te gewaagd. Een fonds dat zich in het hokje van de lange termijn en de gemiddelde kredietkwaliteit bevindt, zou wel eens het antwoord kunnen zijn (rechtsmidden). In de analistenrapporten van Morningstar vindt u voor elk obligatiefonds zijn Style Box terug.

Morningstar's advies voor obligatiefondsen: zoek naar lage kosten
Een Aldi-mentaliteit is een must bij het evalueren van beleggingsfondsen. Helemaal bij obligatiefondsen, omdat obligaties traditioneel over de tijd minder winstgevend zijn dan aandelen. Hun kosten worden daardoor een zwaardere last. Kosten zijn zonder enige twijfel de belangrijkste factor bij het evalueren van obligatiefondsen.

Merk op dat dure obligatiefondsen dikwijls meer risico dragen dan goedkope en dàt bovenop hun kosten. Kosten worden in mindering gebracht op de winst die het fonds aan zijn aandeelhouders uitkeert. Om de rendementen concurrend te houden, doen fondsmanagers soms de gekste dingen, zoals het aankopen van obligaties met langere duration of van lagere kwaliteit, of de aankoop van complexe derivaten. Op die manier verhogen ze het fondsrisico.

Beheerders die met een lage kostendrempel werken,daarentegen, kunnen dezelfde opbrengsten en rendementen aanbieden zonder extra risico hoeven te lopen. Tal van uitstekende fondsen hebben een kostenratio van 0,75 procent of lager.

Streef naar spreiding
Als uw eerste aandelenfonds zou u geen fonds kiezen dat alleen maar belegt in ondernemingen in de gezondheidssector. Waarom zou uw eerste (en misschien wel enige) obligatiefonds dan wel een sterk geconcentreerd fonds zijn? Toch zijn veel beleggers in het bezit van obligatiefondsen die uitsluitend staatssobligaties kopen, of schatkistpapier of hypotheken.

Voor uw eerste (en misschien wel enige) obligatiefonds neemt u beter de middellannge, breed gespreide obligatiefondsen van hoge kwaliteit die zowel staats- als bedrijfsobligaties aanhouden.


Lees ook de voorgaande artikelen in deze serie over beleggen in obligaties:
Beleggen in obligaties - wat is een obligatie? 
Als eerste deel in een serie over beleggen in obligaties en obligatiefondsen de beginselen van beleggen in schuldbewijzen.

Beleggen in obligaties - renterisico
In een serie artikelen over obligaties en obligatiefondsen bespreekt Morningstar de beginselen van beleggen in schuldpapier. Deel 2 en 3: renterisico.

Beleggen in obligaties - kredietrisico
In een serie artikelen over obligaties en obligatiefondsen bespreekt Morningstar de beginselen van beleggen in schuldpapier. Deel 4: kredietrisico.

Beleggen in obligaties - obligatiefondsen
In een serie artikelen over obligaties en obligatiefondsen bespreekt Morningstar de beginselen van beleggen in schuldpapier. Deel 5: obligatiefondsen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings