De impact van valutaschommelingen op uw rendement

RISICO - Veel beleggers vragen zich af wat de gevolgen zijn van de forse koersdaling van de euro voor het rendement van hun internationale beleggingen.

Maarten van der Pas 08 september, 2011 | 14:14
Facebook Twitter LinkedIn

De zorgen over de Europese economie hebben de koers van de euro voor het eerst sinds medio lager dan 1,40 dollar gezet.  Veel beleggers vagen zich af welke gevolgen deze ontwikkeling heeft voor het rendement van hun internationale beleggingen? Morningstar geeft antwoordt

Nederlanders die naar het buitenland reizen (buiten de eurozone) weten dat ze euro’s moeten inwisselen voor andere valuta's voordat zij in een taxi kunnen stappen of een kop koffie kunnen afrekenen. Datzelfde geldt voor het kopen van aandelen op een buitenlandse beurs, of het indirect aankopen daarvan via een buitenlands beleggingsfonds of exchange-traded fund (ETF). Voordat Nederlandse beleggers buitenlandse aandelen kunnen kopen, moeten zij hun euro’s eerst inwisselen voor de buitenlandse valuta waarin de effecten genoteerd staan. En als zij de aandelen verkopen, ontvangen ze de opbrengsten ervan in de buitenlandse valuta, die ze weer moeten omruilen voor euro’s. Waardestijgingen of waardedalingen van deze buitenlandse valuta gedurende de tijd dat zij de aandelen in bezit hadden, kunnen een gunstige of ongunstige invloed hebben op hun rendement.

Wisselkoersschommelingen
De waarde van een munt ten opzichte van die van een andere kan om verschillende redenen schommelen: de wisselwerking tussen de handelsbalans, het monetaire en begrotingsbeleid, het tempo van de economische groei en de inflatie in verschillende landen. Een blootstelling aan buitenlandse valuta’s kan gunstig uitpakken voor een goed gespreide portefeuille, omdat het extra-diversificatie toevoegt, net als bijvoorbeeld een diversificatie over aandelen in verschillende omvang (large-, mid- of small-cap) en stijlen (waarde of groei).

Tegelijkertijd kan een blootstelling aan buitenlandse valuta’s ook van invloed zijn op de portefeuilleresultaten, soms in positieve en soms in negatieve zin, vooral tijdens kortere tijdsperioden.

Stel, u bent een Nederlandse belegger en u koopt het Amerikaanse aandeel Apple rechtstreeks op de beurs van New York. Het rendement dat u boekt, wordt zowel beïnvloed door de koersontwikkeling van het aandeel als door de verandering in waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro gedurende de tijd dat u het in bezit heeft. Als de aandelenkoers van Apple met 10 procent stijgt, maar de dollar daalt met 10 procent ten opzichte van de euro, boekt u geen winst. Maar als de aandelenkoers van Apple met 10 procent stijgt en de dollar ook 10 procent meer waard wordt tegenover de euro, dan maakt u een winst van 20 procent - de 10 procent stijging van de aandelenkoers en de 10 procent stijging van de valutakoers.

Beheersing van valutarisico’s
Wisselkoersschommelingen zijn vaak in het nieuws en er zijn ook steeds meer instrumenten om te profiteren van verschillende wisselkoersontwikkelingen. Niettemin is het actief beheren van de valutablootstelling van uw portefeuille nog best lastig. Veranderingen in wisselkoersverhoudingen worden veroorzaakt door verschillende en moeilijk voorspelbare zaken zoals economische groei, begrotingstekorten en rentetarieven, niet alleen in de Europese Unie maar ook in andere landen. Factoren die erop wijzen dat de waardeontwikkeling van een valuta een bepaalde richting uitgaat, kunnen snel omslaan. In plaats van te proberen valutaontwikkelingen te voorspellen, is het beter voor de lange termijn te beleggen en kortetermijnontwikkelingen buiten beschouwing te laten.

Beleggers in actief beheerde fondsen van buitenlandse aandelen moeten er ook rekening mee houden dat de beheerders ervan de valutablootstelling misschien aanpassen via een proces dat hedgen heet. Een beheerder kan bijvoorbeeld aandelen Apple kopen, maar het valutarisico indekken door Amerikaanse dollars te verkopen en euro’s te kopen. Als het aandeel Apple dan met 10 procent stijgt en de dollar met 10 procent daalt ten opzichte van de euro, dan boekt het fonds in dit geval de winst van 10 procent en heeft de wisselkoersverandering geen gevolgen.

Sommige beleggingsfondsen dekken hun valutablootstelling ook in door te beleggen in verschillende valuta’s om zo te proberen de valutarisico’s te compenseren. Een wereldwijd beleggingsfonds kan bijvoorbeeld effecten in bezit hebben uit de VS, Europa en Azië. De stijging van één valuta wordt gewoonlijk gecompenseerd door de daling van een andere en dit wordt een natuurlijke indekking genoemd.

Inzicht
Beleggers moeten het fondsprospectus goed doorlezen om inzicht te krijgen in het valutahedgingbeleid van de beheerders. Als u zich bewust bent van de potentiële gevolgen van valutakoersschommelingen en weet hoe het fonds deze probeert te beperken, heft dit de effecten ervan niet op, maar bent u als belegger wel beter voorbereid wanneer een fonds hetzij profiteert van of te lijden heeft onder valutakoersontwikkelingen.

Het is ook de moeite waard om te vermelden dat het helemaal niet hebben van een blootstelling aan buitenlandse valuta op zich ook al een risico vormt. Als de dollar bijvoorbeeld sterk in waarde stijgt, dan helpt de blootstelling aan effecten in dollar van een portefeuille beleggers om de hogere prijzen te compenseren die consumenten betalen voor goederen uit of om te reizen in de Verenigde Staten.

Volgende week verschijnt een vervolgartikel over hoe het hedgen van valutarisico’s werkt.

Met dank aan Esther Pak.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten