Valutarisico en wat het met u doet

RISICO - Wat is dit valutarisico? Hoe belangrijk is het? Welke maatregelen treffen fondsbeheerders om ermee om te gaan en wat betekent het voor de belegger?

Maarten van der Pas 13 september, 2011 | 11:09
Facebook Twitter LinkedIn

In het eerste deel van deze tweedelige serie over valutarisico is uiteengezet hoe valutaschommelingen het rendement van een beleggingsportefeuille kunnen beïnvloeden. In dit tweede deel wordt dieper ingegaan op wat valutarisico nu precies is, hoe belangrijk het is, welke maatregelen fondsbeheerders treffen om ermee om te gaan en hoe individuele beleggers worden geacht erover te denken.

Valutabewegingen en hun invloed op rendementen
Valutastrategieën kunnen complex zijn. Valutarisico is echter heel simpel: het komt erop neer dat valuta’s in de loop van de tijd stijgen en dalen. Bent u in het bezit van effecten die in vreemde valuta's luiden? In dat geval krijgt u bij een waardedaling van die valuta's ten opzichte van de euro een lager rendement voorgeschoteld dan wanneer de valutawaarden stabiel waren gebleven of gestegen waren. Zo kunnen aandeelhouders van een aandelenfonds zonder valutahedging geld verliezen, zelfs als de aandelen in de portefeuille van het fonds in de lokale markt stijgen.

Ook het tegenovergestelde is mogelijk. Als vreemde valuta's sterk staan ten opzichte van de euro dan ontvangen aandeelhouders van fondsen zonder hedging een extra bonus.

Hoe fondsen met valutarisico omgaan
De meeste aanbieders van beleggingsfondsen hebben geen twee producten in de aanbieding met nagenoeg identieke kenmerken, behalve wat valutablootstelling betreft. In feite zijn erg weinig aandelenfondsen in euro gehedged. Het is veel gebruikelijker voor internationale aandelenfondsen om volstrekt ongehedged te zijn.

De reden daarvoor is dat beheerders doorgaans zeggen liever op aandelenselectie te focussen of sector- of regionale thema's te onderzoeken in plaats van uit te vissen welke richting valuta's uitgaan. Tal van fondsaanbieders vermelden ook dat hun beleggers internationale fondsen aanhouden is, dat blootstelling aan vreemde valuta’s voor onder meer spreidingsdoeleinden. Deze beleggers willen geen hedging.

Desalniettemin is occasionele hedging de laatste jaren wel gebruikelijker geworden. Zo kan een fondsbeheerder op een bepaald moment bijvoorbeeld denken dat het Britse pond te sterk staat in het licht van de heersende economische teneur en de historische bandbreedte van de valuta. De beheerder zal die blootstelling dan indekken totdat het pond opnieuw een redelijk niveau heeft bereikt (of dat hoopt hij althans). Op dat ogenblik laat hij de hedging vallen.

Andere beheerders hebben mogelijk een voorkeur voor de aandelen van een bepaald land, deels omdat zij ervan uitgaan dat de valuta zal dalen, wat voordelig is voor de export. Ze kopen dus de aandelen maar hedgen de valutablootstelling. Eigenlijk kunnen beheerders zonder welomlijnd idee van de richting die een valuta uit zal gaan, een gedeelte van hun blootstelling daaraan hedgen indien ze een aanzienlijke overweging hebben in aandelen van dat land. Dat doen ze alleen om zich ervan te verzekeren dat ze inzetten op de aandelen waar ze vertrouwen in hebben, en niet op de valuta, omdat ze die laatste niet tot hun expertisedomein rekenen.

Vanuit het standpunt van de individuele belegger
Het is voor beleggers dus van belang de impact van vreemde valuta's te begrijpen. Op bepaalde momenten kom je bij het korte eind van de rendementscurve terecht. Het zou echter verkeerd zijn om blind te staren op die kant van de vergelijking. Er zijn vele jaren waarin stijgende vreemde valuta's het rendement een meerwaarde opleveren en dat uitsluitend via buitenlandse aandelen of obligaties.

In dat opzicht loont het de moeite in overweging te nemen, dat een totaal gebrek aan vreemde valuta's een heel eigen risico vormt. Als gevolg van de staatsschuldencrisis in de eurozone is de euro dit jaar gedaald ten opzichte van de dollar en andere valuta’s. Stel dat de neerwaartse trend zich voortzet op lange termijn, bijvoorbeeld als Griekenland uit de euro gaat. Door de rendementen van internationale beleggingen op te drijven, kan blootstelling aan de stijgende waarden van vreemde valuta's (als die trend de duurzaamste blijkt) van pas komen om de hogere kosten te compenseren die een dergelijke tendens met zich zou meebrengen voor Europeanen in de eurozone die geïmporteerde goederen kopen en in het buitenland (buiten de eurozone) op vakantie gaan.

Hoewel beleggers in fondsen met buitenlandse aandelen of obligaties waarschijnlijk al blootstelling hebben aan vreemde valuta's, is aanvullende valutablootstelling voor sommigen onder hen wenselijk, maar dan zonder de bijkomende variabele van de aandelen- en obligatiebewegingen. Als u denkt dat vreemde valuta's zullen stijgen en u het bij het rechte eind blijkt te hebben, kan het wel eens frustrerend zijn om dat voordeel te zien verwateren door dalende aandelenkoersen. Deze beleggers kunnen opteren voor forwards of buitenlandse bankrekeningen, maar die oplossingen zijn complex wat oprichting en onderhoud betreft. Een minder hinderlijk alternatief bestaat erin een keuze te maken uit het grote aanbod van valuta-ETFs die de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond zijn gerezen.

Voorzichtigheid is echter geboden als u dergelijke beleggingen beoogt. Proberen om valutabewegingen te timen is een gevaarlijk spel waar zelfs de meest toegewijde specialisten zich de tanden op stukbijten. Het is geen toeval dat zoveel intelligente internationale beheerders zich niet eens (of in heel geringe mate) aan valutavoorspellingen durven te wagen.

Terreinkennis
Als u zich bewust bent van de effecten van valutafactoren en weet hoe uw fondsen die kwestie benaderen, dan bespaart u zich alvast de verwarring of verbazing wanneer een ongehedged fonds verliezen of winsten laat optekenen ten gevolge van valutabewegingen. U zal zich niet afvragen waarom de prestaties van uw fonds zo verschillen van het rendement van de lokale aandelenindices.

Bovendien controleert u dankzij die kennis in zekere mate een beleggingsaspect dat anders een mysterieuze en machtige kracht is waaraan u zich alleen maar kunt onderwerpen. Bij het aankopen van internationale fondsen kunt u specifiek opteren voor de al dan niet gehedgede fondsen. Die beslissingen kunnen ook aan de fondsbeheerder worden overgelaten. U kunt ook beleggen in fondsen met vreemde valuta's en zelfs bepaalde valuta's selecteren en andere vermijden indien dat uw overtuiging is.
Terreinkennis en weloverwogen keuzes zijn weliswaar nog geen garantie voor positieve resultaten. Het kan u wél angst en frustratie besparen op een gebied waarin die gevoelens zich maar al te vaak manifesteren.


Lees ook deel 1
De impact van valutaschommelingen op uw rendement


Met dank aan Gregg Wolper.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Maarten van der Pas

Maarten van der Pas  is Financial Markets Editor bij Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten