Succesvol beleggen in grondstoffen – Deel 1

AMSTERDAM - Als belegger kan het u niet ontgaan zijn dat de prijzen van grondstoffen (ook wel commodities genoemd) al geruime tijd in de lift zitten.

Morningstar Europe Editor 07 november, 2011 | 11:52
Facebook Twitter LinkedIn

Teleurgesteld door de vaak tegenvallende rendementen op de aandelenmarkt en de lage rente op de kapitaalmarkt zoeken steeds meer beleggers hun heil in grondstoffen.

Echter, wat houdt beleggen in grondstoffen in? Hoe kunt u als particuliere belegger profiteren van deze aparte beleggingscategorie? En welke voor- en nadelen biedt het beleggen in grondstoffen? Op al deze vragen zal ik een antwoord proberen te geven zodat u als belegger ook een graantje mee kunt pikken van de grondstoffenmarkt.

Waarom beleggen in grondstoffen?

Als belegger weet u misschien dat wanneer u aandelen koopt van een onderneming, u voor een stukje eigenaar van deze onderneming bent. Als aandeelhouder profiteert u van het eventuele succes van ‘ uw’ onderneming wanneer de aandelen in waarde stijgen. En keert de onderneming winst uit, dan incasseert u het dividend. Koopt u een obligatie van een onderneming, dan leent u in feite geld uit en krijgt u geen dividend maar juist een rentevergoeding, de coupon. Afhankelijk van de financiële gezondheid van de onderneming en de hoogte van de kapitaalrente kan uw obligatie in waarde fluctueren. En een belegger in grondstoffen dan? Een dergelijke belegger krijgt geen dividend of rentevergoeding, maar profiteert alleen wanneer zijn grondstoffen in prijs stijgen.
Net als kunst, uw eigen woning of een kostbare sieradenverzameling genereren grondstoffen namelijk geen inkomen (deze keren immers geen dividend of rente uit), waardoor deze in de beleggingswereld als een aparte beleggingscategorie worden gezien. Desondanks is er ruim 400 miljard (!) Amerikaanse dollar geïnvesteerd in deze aparte beleggingscategorie. Waarom doen beleggers dit? Er zijn vier redenen waarom beleggers in grondstoffen beleggen:

1: Vraag & aanbod

Net zoals de prijs van uw koophuis of de prijs van een bijzondere Picasso, komt ook de prijs van alle grondstoffen tot stand door het mechanisme van vraag en aanbod. Is er bijvoorbeeld langdurige droogte in het midden van de Verenigde Staten en gaat een gedeelte van de oogst verloren, dan stijgt de prijs van tarwe en maïs door een daling van het aanbod. Groeit de economie van een opkomend land (zoals bijvoorbeeld China) sneller dan verwacht? Dan zorgt de stijgende vraag naar bouwmaterialen al snel voor een oplopende prijs van het basismateriaal koper. Kijken we vanuit een breder perspectief naar de grondstoffenmarkt, dan zijn er twee grote thema’s die de prijsvorming bepalen: een tekort aan investeringen aan de aanbodzijde en een stijgende vraag naar grondstoffen vanuit de opkomende landen (emerging markets).
Als voorbeeld voor deze ontwikkeling nemen we het basismateriaal koper. Koper wordt veel toegepast bij de bouw van huizen en kantoren (denk aan leidingen). Deze koper wordt als kopererts gewonnen in mijnen die onder andere zijn terug te vinden in Midden- en Zuid-Amerika. Als gevolg van een overcapaciteit daalde de prijs van kopererts in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw. Door deze prijsdaling was het voor mijnbouwproducenten commercieel niet interessant om nieuwe mijnbouw projecten op te starten.
Dit had tot gevolg dat er in deze periode geen nieuwe mijnen werden geopend en de productie aan de aanbodzijde amper groeide. Tegelijkertijd ontwikkelden de opkomende landen als China, Rusland, India en Brazilië zich in een steeds hoger tempo, waardoor de vraag vanuit deze landen naar koper snel toenam. Vanwege het uitblijven van – tijdige – nieuwe investeringen is er de afgelopen jaren een tekort ontstaan op de markt voor koper. Een stijgende vraag bij een nagenoeg gelijkblijvend aanbod heeft er dan ook voor gezorgd dat beleggers in koper een mooi rendement hebben geboekt.
De bovenstaande situatie is niet alleen uniek voor de markt voor basismaterialen (koper, aluminium, zink en lood). Ook de oplopende olieprijs is het resultaat van een toenemende consumptie in de opkomende landen en het uitblijven van nieuwe grote oliebronnen. Zetten de opkomende economieën hun stijgende consumptiepatronen voort en worden er geen nieuwe reusachtige olievelden gevonden, dan lijkt het haast onvermijdelijk dat de olieprijs in de toekomst verder zal oplopen.
Veel investeerders in grondstoffen zijn zich bewust van de opwaartse prijsdruk die ontstaat als gevolg van deze stijgende vraag en het gelijkblijvende of dalende aanbod. Door te investeren in grondstoffen profiteren deze beleggers van de mogelijke prijsstijgingen.

 

Olie

2: Inflatiebescherming

De tweede reden waarom beleggers kiezen voor grondstoffen is terug te voeren op het waardevaste karakter van deze beleggingscategorie. Grondstoffen kunnen een veilige haven zijn in tijden van hoge inflatie. Door geldontwaarding (inflatie) daalt niet alleen de koopkracht van consumenten, maar ook die van ondernemingen. Immers, ondernemingen worden geconfronteerd met stijgende arbeids- en inputkosten. Is een onderneming niet in staat (bijvoorbeeld door hevige concurrentie) om haar prijzen te verhogen, dan daalt de winst.
Als gevolg van deze winstdaling staat de waardering van haar aandelen ook onder druk, de koers van de onderneming daalt. Een hoge inflatie heeft ook gevolgen voor bezitters van obligaties. Door inflatie stijgen de rente tarieven en dalen de obligatiekoersen. De contante waarde van de toekomstige couponuitkeringen daalt namelijk bij een stijging van de inflatie. Vanzelfsprekend krijgt de belegger in obligaties wel zijn coupons en hoofdsom uitbetaald, maar door de inflatie daalt de koopkracht van deze inkomsten.
Grondstoffen keren zoals u inmiddels weet geen rente of dividend uit, maar de koers van een mandje van verschillende grondstoffen houdt doorgaans wel de inflatie bij. Grote institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen en verzekeraars) zien grondstoffen dan ook als een mogelijkheid om zich te beschermen tegen deze geldontwaarding. Wellicht kijkt u er van op, maar zo zijn er pensioenfondsen die op grote schaal investeren in bosbouw, omdat in het verleden is gebleken dat de opbrengsten uit en de waarde van bosbouw erg goed bestand zijn tegen de koopkrachtdaling die we inflatie noemen. Niet alleen bosbouw vormt een goede ‘hedge’ (bescherming) tegen inflatie. Tijdens de periode van grote inflatie (zoals in de jaren zeventig van de vorige eeuw) realiseerden vrijwel alle grondstoffen positieve rendementen na aftrek van inflatie.

Inflatie

 

3: Betere diversificatie

Vrijwel elke belegger weet dat zij (of hij) niet al haar eieren in een mandje moet stoppen. Een beleggingsportefeuille die goed gespreid is over de verschillende beleggingscategorieën (aandelen, obligaties en vastgoed) zorgt voor een verlaging van het totale risico van de beleggingsportefeuille. Door spreiding aan te brengen in uw portefeuille bent u beter bestand tegen een schok op de aandelen- obligatie- of vastgoedmarkt. Het afgelopen decennium is er veel onderzoek verricht naar de effecten van het toevoegen van beleggingen in grondstoffen aan een goed gespreide beleggingsportefeuille. Wat blijkt? Wanneer een belegger grondstoffen toevoegt aan haar portefeuille, treedt er een verdere verlaging van het risico van het totale risico van de portefeuille op, zonder dat er veel rendement moet worden ingeleverd.
De reden hiervoor is eenvoudig. Zoals eerder verteld presteren grondstoffen goed in tijden van hoge inflatie, terwijl juist aandelen en obligaties minder goed presteren in dergelijke periodes. Door nu grondstoffen aan de portefeuille toe te voegen, voorkomt u dat uw gehele portefeuille blootgesteld wordt aan inflatie, hetgeen het totale rendement ten goede komt.

4: Kuddegedrag

Iedereen houdt van winnaars. Zo ook beleggers. Sinds mensenheugenis ontstaan er op de financiële markten trends omdat beleggers graag de ‘ winnaars’ kopen en afscheid nemen van de ‘ verliezers’. Grondstoffen behoren overduidelijk tot de groep van winnaars. Het afgelopen decennium was een zwaar jaar voor beleggers in aandelen. Beleggers die echter rondom de millenniumwisseling voor grondstoffen kozen, kunnen terugkijken op een fantastisch decennium. Dit succes trekt andere beleggers aan die in de huidige tijd op zoek zijn naar zekerheid in de vorm van een ‘ vaste’ grondstofbelegging.


  Jan Disclaimer  
- Deze rubriek bevat artikelen geschreven door externe 
partijen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud . 

   

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Europe Editor  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten