Vindt de juiste balans tussen aandelen en obligaties

PORTEFEUILLEBEHEER - Vermogensallocatie is de bepalende factor voor het gedrag van uw portefeuille.

Christine Benz 07 augustus, 2012 | 0:01
Facebook Twitter LinkedIn

Bent u een aandeel of een obligatie?
U bent waarschijnlijk niet gewend zich met een financieel waardepapier te vergelijken, maar dat kan wel zinvol zijn als u op zoek bent naar de optimale balans in uw portefeuille tussen aandelen en obligaties.

Het idee is als volgt: als uw eigen winstpotentieel erg stabiel en voorspelbaar is, dan bent u een obligatie. Denk aan een hoogleraar met een vaste aanstelling aan een universiteit, wiens inkomen zeker is voor de rest van zijn loopbaan, of een gepensioneerde met een pensioen van een financieel stabiel bedrijf. Omdat dergelijke mensen een voorspelbaar inkomen hebben, kunnen zij een groter deel van hun portefeuille in aandelen houden dan personen met een minder stabiel “menselijk kapitaal”. Zij zijn obligaties.

Aan de andere kant van het spectrum vinden we een effectenmakelaar. Zijn inkomen is volledig afhankelijk van de aandelenmarkt. Als de markt stijgt en de klanten in de rij staan om te beleggen, zijn zijn provisies hoog en kan hij ook een bonus verdienen. Maar als de markt daalt, daalt ook zijn inkomen en is er van een bonus misschien ook geen sprake. Deze persoon is een aandeel. Hij zal veel meer obligaties dan aandelen willen bezitten, omdat zijn inkomen zo afhankelijk is van de aandelenmarkt.

Net zoals onze loopbaan ons menselijk kapitaal beïnvloedt, geldt dat ook voor onze leeftijd. Als u jong bent en zich in de opbouwfase van uw leven bevindt, beschikt u over veel menselijk kapitaal en weinig financieel kapitaal. Dit betekent dat u veel werkzame jaren voor de boeg heeft, maar nog niet veel financiële activa heeft vergaard. Omdat werk zorgt voor een vaste bron van inkomsten, kunt u meer risico nemen door aandelen in bezit te hebben. Naarmate uw pensioen nadert, moet u echter manieren vinden om het inkomen te vervangen dat u verdiende toen u werkte. Zodoende zult u aandelen willen verruilen voor activa die inkomsten opleveren, zoals obligaties of lijfrenten.

Garanties
Er zijn natuurlijk geen garanties dat aandelen beter zullen renderen dan obligaties, hoewel dit gedurende zeer lange perioden wel het geval geweest is. In de tien jaar van augustus 1999 tot en met augustus 2009 leverden aandelen gemiddeld per jaar een minimale winst op, terwijl obligatiehouders gemiddeld 6 procent per jaar verdienden. Tegen deze achtergrond is het verleidelijk aandelen helemaal links te laten liggen.

Tegelijkertijd lijkt het logisch dat over zeer lange perioden de verschillende vermogensklassen rendementen zullen opleveren die beleggers compenseren voor hun risico’s. Omdat beleggers in aandelen meer risico lopen dan obligatiehouders en obligatiehouders meer risico lopen dan beleggers in een ultraveilige belegging als een depositocertificaat, kunt u redelijkerwijs verwachten dat aandelen over de lange termijn obligaties verslaan en obligaties depositocertificaten en andere ‘cash-achtige’ beleggingen.

Dat lijkt er ook op te wijzen dat jongere beleggers met een langere horizon het grootste deel van hun beleggingen in aandelen moeten hebben. Diegenen die hun geld eerder nodig hebben, moeten het grootste deel van hun vermogen in veiligere beleggingen aanhouden, zoals obligaties en ‘cash-achtige’ beleggingen.

Waar ik tot nu toe over gesproken heb, heet strategische vermogensallocatie. Dit betekent dat u een verstandige mix van aandelen/obligaties/cash kiest en vervolgens meer van uw portefeuille in obligaties en cash belegt naarmate u ouder wordt. Natuurlijk zou het ideaal zijn als we onze portefeuilles zo konden inrichten dat we meedelen in de stijging van aandelenkoersen en vervolgens overstappen op veiligere beleggingen net voordat de aandelen weer beginnen te dalen. In werkelijkheid is het niet mogelijk de markt nauwkeurig te timen. Dit is zelfs zo moeilijk dat de meeste professionele beleggers het niet eens proberen.

Een vrij stabiele vermogensallocatie heeft een aantal andere grote voordelen: Hierdoor blijft uw portefeuille gespreid en worden sterke uitslagen naar boven of onder vermeden. U vermijdt ook dat u telkens getroffen wordt door de dagelijkse marktschommelingen. Een vermogensallocatieplan zorgt ervoor dat uw portefeuille zijn eigen kompas krijgt. Alleen als uw portefeuilleallocatie aanzienlijk afwijkt van uw doelstellingen, moet u grote wijzigingen aanbrengen.

Om de goede mix van aandelen en obligaties te vinden, heeft u het volgende nodig:

-- Een lijst van uw huidige beleggingen
-- Een idee van het jaar wanneer u van plan bent met pensioen te gaan
-- Morningstar's Instant X-Ray tool.

Van start
Stap 1
Voordat u een beoogde vermogensallocatie vaststelt, begint u met kijken waar u nu staat. Meld u aan bij Morningstar's X-Ray tool. Geef uw portefeuilleposities aan en het bedrag dat u in elk daarvan aanhoudt. (Vermeld geen activa die u op korte termijn nodig heeft, zoals uw spaargeld voor onvoorziene uitgaven.) Klik vervolgens op ‘Toon X-Ray’. U kunt nu al uw allocatie zien aan aandelen (zowel binnen- als buitenlandse), obligaties, cash en ‘overige’ (gewoonlijk effecten als converteerbare obligaties en preferente aandelen), evenals uw sector- en beleggingsstijlpositionering.

Stap 2
De volgende stap is om informatie te verkrijgen over waar u zou moeten staan. Dit document kan daarbij een leidraad zijn en koppelt de vermogensallocatie aan de geplande pensioendatum. Houd er rekening mee dat deze allocatie overeenkomt met uw doelen op lange termijn (bijvoorbeeld pensioenaanvulling), het gaat niet om uw spaargeld voor onvoorziene uitgaven of voor aankopen die u binnenkort wilt doen. (Dit document is oorspronkelijk bedoeld door beleggers in de VS, vervang dus ‘Aandelen VS’ door Europese, Amerikaanse en wereldwijde aandelenm)

Stap 3
De allocaties in het bovenvermelde document zijn een goed beginpunt, maar u kunt uw vermogensallocatie verfijnen door zichzelf de volgende vragen te stellen:

Verwacht u nog andere inkomstenbronnen zoals een pensioen?
Ja: Meer aandelen
Nee: Minder aandelen

Bereiken de mensen in uw familie gewoonlijk een hoge leeftijd?
Ja: Meer aandelen
Nee: Minder aandelen

Verwacht u een vrij hoog inkomen nodig te hebben als u met pensioen bent?
Ja: Meer aandelen
Nee: Minder aandelen

Hebt u al een vrij grote geldreserve opgebouwd?
Ja: Minder aandelen
Nee: Meer aandelen

Spaart u een groot deel van uw inkomen?
Ja: Minder aandelen
Nee: Meer aandelen

Bestaat de kans dat u uw vermogen voor uw pensioen voor iets anders nodig hebt?
Ja: Minder aandelen
Nee: Meer aandelen

Wilt u vermogen nalaten voor uw kinderen of andere begunstigden?
Ja: Meer aandelen
Nee: Minder aandelen

Als u nog werkt, heeft u een stabiele loopbaan met weinig kans op een daling aan inkomen? Ja: Meer aandelen
Nee: Minder aandelen

Volgende stap
Internet biedt een overvloed aan nuttige tools om u te helpen een passende vermogensallocatie te vinden. Als u uw portefeuille opslaat op Morningstar.nl kan Morningstar's Portfolio Manager u helpen om uw portefeuille te volgen en te analyseren en u op kansen en bedreigingen (overlappingen) te wijzen. De Retirement Income Calculator van T. Rowe Price is een andere manier om te zien of u op de juiste weg bent om uw pensioendoelstelling te behalen.


Lees ook de andere artikelen over beheer van uw beleggingsportefeuille:
Een check-up van uw beleggingsportefeuille in 5 stappen
Zorg ervoor dat uw beleggingsportefeuille goed is voorbereid op de toekomst.

Herbalancering van beleggingsportefeuille eenvoudig uitgelegd
Een stapsgewijze gids om de spreiding in uw beleggingsportefeuille weer in evenwicht te brengen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Christine Benz  is Morningstar's director of personal finance and author of 30-Minute Money Solutions: A Step-by-Step Guide to Managing Your Finances and the Morningstar Guide to Mutual Funds: 5-Star Strategies for Success. Follow Christine on Twitter: @christine_benz and on Facebook.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten