Het punt van maximaal pessimisme = positief koopadvies voor Europa

Morningstar-analist Alastair Kellett legt uit hoe u van een mogelijk herstel van de Europese aandelenmarkten kunt profiteren.

Alastair Kellett 24 mei, 2012 | 13:46
Facebook Twitter LinkedIn

Iedereen weet het ondertussen wel: Europa draait momenteel vierkant. Sommige landen bevinden zich opnieuw in een recessie, andere hebben schuld/bbp-niveaus van meer dan 100 procent. Ierland en Portugal moesten door Europa en het IMF worden gered en Griekenland is geconfronteerd met een volledige herstructurering van zijn schuld.

In dit klimaat worden vele Europese banken neerwaarts meegesleurd ten gevolge van blootstelling aan deze landen en sommige dreigen zelfs volledig ten onder te gaan. De vrees dat Spanje, Italië of Frankrijk verstrikt zouden raken is duidelijk aanwezig: besmetting kan onherstelbare schade aanrichten. Tegen deze achtergrond lijkt Europa natuurlijk een afschuwelijke beleggingszone te zijn.

Het is echter belangrijk op te merken dat iedereen al weet dat de situatie verschrikkelijk is. Marktcommentatoren hebben het er dagelijks over, net zoals de mensen op straat. Meer nog, het is moeilijk om over Europa te praten met een minder negatief sentiment.


Het punt van maximaal pessimisme: positief koopadvies voor Europa?

Is dit -om het met de gevleugelde woorden van waardebelegger Sir John Templeton te zeggen- het "punt van maximaal pessimisme"? Templeton was ervan overtuigd dat tegendraadse beleggers precies van dit soort afgrijselijke situaties gebruik kunnen maken om de grootste opbrengsten in de wacht te slepen.


De recente geschiedenis geeft ons een mooi voorbeeld. Na de wereldwijde financiële crisis zetten de aandelenmarkten vanuit het diepste dal een krachtig herstel in. Zo steeg de MSCI World Index bijvoorbeeld meer dan 70 procent over de twee daarop volgende jaren. De wijsheid achteraf leert ons nu, dat het beste koopmoment voor aandelen sinds februari 2009 overeenstemde met de periode waarin de uitzichtloosheid het grootst was, specialisten elkaar de loef wilden afsteken met hun voorspellingen over de verslechtering der dingen en iedereen je voor gek had verklaard bij het aanhoren van je beleggingsplannen.


Voorlopig blijft de onzekerheid, en dus het risico, in Europa op een hoog niveau. De Europese Centrale bank (ECB) heeft wel enige bereidheid getoond om alles in het werk te stellen om de markten van liquiditeit te voorzien.  Het plan van de ECB voor herfinancieringsoperaties op lange termijn heeft grote geldbedragen tegen extreem lage rentetarieven beschikbaar gemaakt voor Europese banken. De zogeheten 'Sarkozy trade', waarbij banken een gedeelte van die liquiditeit gebruikten om hoogrentende overheidsobligaties te kopen, heeft enerzijds de kwetsbaarheid van de bankbalansen vergroot, maar heeft hen anderzijds een sterke carry trade opgeleverd om de inkomsten te laten stijgen.


Hoe somber het macro-economische plaatje er binnen de eurozone ook mag uitzien, we moeten ook vaststellen dat vele multinationals in Europa een toenemend gedeelte van hun omzet en winsten buiten het continent behalen. Een groot aandeel van hun groei zal meer afhangen van de ontluikende rijkdom in ontwikkelende landen dan van de economische malaise dichter bij huis. 


Tegen de huidige waardering ziet de blootstelling er verleidelijk uit. De koers/winst-ratio van de EURO STOXX 50 Index is 10,7 tegenover 15,3 voor de S&P 500. Daar lijkt overigens nog een diversificatievoordeel aan vast te hangen: over de afgelopen 10 jaar zien we een correlatie met de lokale valutarendementen van de S&P 500 en de MSCI Emerging Markets Index van respectievelijk 88 procent en 77 procent.


Over de laatste 12 maanden tot en met april heeft de EURO STOXX 50 een verlies van 19,30 procent geleden. Over de afgelopen vijf jaar werd een gecumuleerd verlies van 34,59 procent opgetekend en zelfs over een periode van 10 jaar komt het verlies nog steeds op 6,69 procent uit.

Nu spreekt het voor zich dat het vangen van vallende messen niet altijd de gepaste strategie blijkt. Een klassiek voorbeeld van een waardeval zijn Japanse aandelen die al 25 jaar lang wegkwijnen. Deze markt doet de hoop op een omslagscenario voor waardebeleggers voortdurend in rook opgaan.


Vang het rendement van de EURO STOXX 50 met een ETF 

Toch kunnen beleggers die een blootstelling aan Europese aandelen nastreven dat doel effectief bereiken via het db x-trackers EURO STOXX 50 ETF (DBXE). Het ETF werd in januari 2007 geïntroduceerd en heeft een beheerd vermogen van om en nabij EUR 1,4 miljard. De total expense ratio (TER, totale kostenratio) werd kwijtgescholden en dat gebeurt slechts zeer zelden. Neem nog een kijkje naar Morningstar’s rapport van dit ETF, de TER bedraagt 0,00 procent. Dat zie je niet elke dag (en wordt verder in dit artikel in detail besproken).


Inzetbaarheid van het db x-trackers EURO STOXX 50 ETF

Het db x-trackers EURO STOXX 50 ETF is het meest geschikt als kernpositie in een portefeuille, aangezien het een brede blootstelling biedt aan vele van de grootste bedrijven in de Europese Economische en Monetaire Unie (EMU). De index is goed gediversifieerd per sector. Op geografisch gebied helt de voorkeur nochtans sterk over naar Frankrijk en Duitsland. Dat is belangrijk om in gedachten te houden voor beleggers die hun globale portefeuillemix wensen te controleren.


Over de achterliggende periode van 10 jaar vertoonde de EURO STOXX 50 Index een jaarlijkse volatiliteit van meer dan 20 procent. Daaruit volgt dat deze index meer gepast zou zijn voor wie een lange tijdshorizon heeft om de voor deze blootstelling kenmerkende ups en downs te verteren. Het fonds keert op jaarbasis dividenden uit van de onderliggende aandelen, momenteel met een rendementsniveau van 3,95 procent. Er is ook een versie beschikbaar die alle dividenden herbelegt (DXET).


Portefeuillesamenstelling van het db x-trackers EURO STOXX 50 ETF

Het fonds hanteert een synthetische replicatie om blootstelling aan de onderliggende benchmark te verlenen. Daartoe wordt met Deutsche Bank AG een ongedekte swap afgesloten. Het fonds maakt gebruik van beleggerscontanten om een mandje van effecten aan te kopen dat vervolgens als onderpand wordt ingezet bij de swap. Deutsche Bank ziet erop toe dat het vervangende mandje, dat integraal uit aandelen bestaat, volledig transparant is.

Op het moment van schrijven bedroeg de waarde van het vervangende mandje 99,42 procent van de intrinsieke waarde van het fonds, waaruit volgt dat het fonds met een minimaal tegenpartijrisico gepaard ging.

In overeenstemming met de voorwaarden van de swap gaat de tegenpartij ermee akkoord om het fonds in ruil voor het rendement op het vervangende mandje te voorzien van blootstelling aan het totaalrendement van de onderliggende index, exclusief kosten of vergoedingen die met de verlening van de blootstelling gepaard gaan.


Ondertussen mag zeker niet vergeten worden dat db x-trackers afziet van de TER voor dit fonds. De bank kan via effectenleningen inkomsten genereren uit dit ETF, en belastingoptimalisatie voor dividenden behoort tot de mogelijkheden. Dit specifieke ETF onderscheidt zich dus door de laagste expliciete kosten te dragen in vergelijking met zijn directe concurrenten, die hieronder worden vermeld.


Alternatieven voor het db x-trackers EURO STOXX 50 ETF

Er bestaan vele andere producten die zeer gelijkwaardige blootstelling bieden als het db x-trackers EURO STOXX 50 ETF. Enkele alternatieven:


- UBS-ETF EURO STOXX 50 (UIM1)

- Source EURO STOXX 50 ETF (SC0D)

- Lyxor ETF EURO STOXX 50 TR(MSET)

- iShares EURO STOXX 50 (EUEA)

- HSBC EURO STOXX 50 ETF (50E)

- ETFlab EURO STOXX 50 (EL4B)

- EasyETF EURO STOXX 50 (ETD)

- CS ETF(IE) on EURO STOXX 50 (CSSX5E)

- ComStage ETF EURO STOXX 50 (C050)

- Amundi ETF EURO STOXX 50 (C50) 


Onder deze ETFs is het product van iShares met een vermogen van EUR 3,2 miljard het grootste. Alternatieven voor blootstelling volgens marktkapitalisatie zijn het Ossiam ETF EURO STOXX 50 Equal Weight (OSX5) en het PowerShares FTSE RAFI Europe Fund (6PSC).
TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Alastair Kellett  Al Kellett is an ETF analyst with Morningstar Europe.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten