We voeren onderhoud aan de website uit en daardoor kunt u eventueel kleine haperingen ervaren. We vragen uw geduld tijdens deze werkzaamheden.

Voorkeur voor Amerikaanse bedrijfsobligaties

Morningstar’s vooruitzicht voor de kredietmarkt: we blijven Amerikaanse bedrijfsobligaties prefereren boven andere vastrentende effecten.

Dave Sekera, CFA 11 juli, 2012 | 8:00 Maarten van der Pas
Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar nam op 9 april van dit jaar een neutraal standpunt in over de blootstelling aan het risico van bedrijfskrediet. Sindsdien is de gemiddelde spread in zowel de Morningstar Corporate Bond Index als de Morningstar Eurobond Corporate Index 27 basispunten toegenomen tot respectievelijk +217 en +241. Onze kredietanalisten blijven stabiele tot enigszins verbeterende bedrijfswinsten en kredietfundamentals voorspellen. Toch hebben wij onze opinie teruggeschroefd van overwogen, aangezien de staatsschuldencrisis en de bankencrisis in Europa weer lijkt aan te wakkeren.


Een neutraal standpunt ten aanzien van bedrijfsobligaties is volgens ons gerechtvaardigd. Wij zullen dit standpunt waarschijnlijk handhaven tot wij voldoende duidelijkheid hebben over het vermogen van de EU om het hoofd te bieden aan de financiële eisen van Spanje en de impact op het bedrijfsrisico als gevolg van de recessies in tal van Europese landen en de groeivertraging in opkomende markten.

Als de situatie in Europa slechter wordt, de opkomende markten een harde landing maken of de groei in de Verenigde Staten afneemt, zal de besmetting door het hogere kredietrisico schadelijk zijn voor de markten voor bedrijfsobligaties en zullen de spreads voor alle looptijden breder worden.

Als het voor ons echter duidelijker wordt dat deze problemen worden verzacht, dan zullen de spreads voor bedrijfskrediet hun kleiner wordende trend volgens ons voortzetten, aangezien stabiele bedrijfsfundamentals en positieve technische factoren zorgen voor een grotere vraag naar bedrijfsobligaties.


Goede gezondheid

In mei 2010 raadden we beleggers aan om de voorkeur te geven aan bedrijfsobligaties van Amerikaanse emittenten boven die van Europese emittenten. Sindsdien heeft de Morningstar Corporate Bond Index een rendement behaald van bijna 14 procent meer dan dat van de Morningstar Eurobond Corporate Bond Index. Onze voorkeur blijft uitgaan naar bedrijfsobligaties boven andere vastrentende effecten, omdat wij over het algemeen van oordeel zijn dat de bedrijven in goede gezondheid verkeren, dat de kredietcijfers stabiel zijn en wegens onze positieve vooruitzichten voor het kredietrisico.

Het systeemrisico lijkt in Europa echter weer toe te nemen en de liquiditeit wordt opnieuw schaarser. Loopt de Europese staatsschuldencrisis uit de hand, dan zullen Amerikaanse bedrijfsobligaties hun waarde volgens ons beter behouden dan hun Europese tegenhangers. Als Europa geconfronteerd wordt met een diepe recessie, zal dit een invloed hebben op de Amerikaanse economie, maar in veel mindere mate. De Amerikaanse economie hangt immers niet in grote mate af van de export naar Europa.
Nu de Spaanse rente meer dan 7 procent bedraagt en de Italiaanse meer dan 6 procent, zijn we weer bijna op het punt gekomen waarop de Europese regeringen actie zullen moeten ondernemen voordat de staatsschuldencrisis de markten onder de voet loopt. Om deze cyclus te doorbreken, moeten de beleidsmakers een plan opstellen dat niet alleen een oplossing biedt voor de verliezen in het Spaanse banksysteem, maar ook voor de structurele problemen op het vlak van werk en regelgeving in de EU.

Tot beleggers overtuigd kunnen worden dat de Spaanse banken solvabel zijn en voldoende kapitaal hebben om de verliezen op hun balansen te absorberen en de structurele onbalans  in de perifere landen zullen worden gecorrigeerd, zal deze cyclus blijven duren.

Beleggingsfondsen
Vindt beleggingsfondsen die investeren in Amerikaanse bedrijfsobligaties met de Fonds Screener. Hier volgen de zoekresultaten voor de Morningstar-categorieën 'obligaties USD bedrijven' en 'obligaties USD high yield'.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Dave Sekera, CFA  Dave Sekera, CFA, is a senior securities analyst with Morningstar.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings