Bedrijfobligatie-ETF's nader bekeken: Markit iBoxx EUR Liquid Corporate Bond

De markt voor bedrijfsobligaties groeit sterk, en al helemaal sinds de Europese Centrale Bank ze ook opkoopt. Het klimaat van lage rente en groeiende obligatieuitgifte vanwege de beperkte kredietverlening zal voorlopig nog wel even blijven. Morningstar neemt een bedrijfsobligatie-index van Markit onder de loep.

Valerio Baselli 14 juni, 2016 | 16:59

De belangstelling van beleggers op de markt voor bedrijfsobligaties is aanzienlijk gegroeid sinds 2008. Obligatierendementen zijn gedaald over het hele credit spectrum, waardoor de spreads ten opzichte van staatsobligaties aanzienlijk kleiner werden. De door financiële ondernemingen uitgegeven obligaties hebben meestal hogere credit spreads, gevolgd door industriële obligaties en de nutssector.

De sterke belangstelling voor bedrijfsobligaties ging gepaard met een omgeving van verhoogde uitgifte in de markt, aanvankelijk aangespoord door afname van de traditionele bancaire kredietverlening in de eurozone na de crisis van 2008. Ook vandaag de dag benutten bedrijven dat klimaat van lage rentes nog steeds en tegelijk profiteren ook belangrijke beleggingsfondsen door hun obligatie-uitgiften.

Vraag zal sterk blijven
De vraag naar bedrijfsobligaties zal in de nabije toekomst sterk blijven, aangezien het beleid van de Europese Centrale Bank de zoektocht naar rendement van beleggers ondersteunt. Afgelopen maart kondigde de ECB de uitbreiding van haar maandelijkse obligatie-opkoopprogramma aan, zowel in termen van kwantiteit (van 60 miljard euro naar 80 miljard euro per maand) en kwaliteit (ook investment grade bedrijfsobligaties, behalve die uit de bancaire sector kwamen in aanmerking).

Dit ondersteunde de gehele bedrijfsobligatiemarkt, in alle sectoren. Bovendien zal het klimaat van lage rente waarschijnlijk voorlopig voortduren. Dat moedigt herstructurering van schulden en doorrollen naar langere looptijden aan.

ECB-liquiditeit voor bancaire sector
In de markt voor bedrijfsobligaties is de financiële sector relatief sterk vertegenwoordigd, met zowat de helft van het aanbod. De ECB blijft liquiditeiten aan de bancaire sector in het eurogebied verstrekken tegen zeer gunstige voorwaarden om de kredietverlening te stimuleren.

Door deze ontwikkelingen zal de verdere uitgifte van bedrijfsobligaties in de eurozone mogelijk voor een langere tijd op een hoger dan gemiddeld niveau blijven. Maar op lange termijn moeten beleggers rekening houden met normalisering van bancaire kredietverlening en een versterking van de Europese economie. In dat geval, en als de ECB zijn monetaire beleid, zou veranderen, kan de uitgifte van obligaties weer gaan teruglopen.

De index
De Markit iBoxx EUR Liquid Corporate Bond Index meet de prestaties van de meest liquide investment grade bedrijfsobligaties in euro, ongeacht het land van uitgifte. Om in aanmerking te komen voor opname in de index, moet een obligatie een minimale resterende looptijd van 18 maanden en een minimum uitstaand bedrag van 750 miljoen euro hebben. Het maximum aantal obligaties in de index is 40, en die moeten van verschillende emittenten zijn. Statistisch gezien bestaat zo’n 40% van de benchmarkportefeuille uit obligaties uit de financiële sector. De verdeling van de looptijd in de index neigt in de richting van de korte tot middellange termijn. Geografisch gezien is 75% van de uitgevende instellingen afkomstig uit de eurozone. De index wordt gewogen op basis van marktkapitalisatie. De vrijkomende coupons worden aan het einde van elke maand herbelegd op de geldmarkt. De index wordt elk kwartaal opnieuw gebalanceerd.

(klik op tabel voor vergroting)

Hieronder lichten we de drie ETF's uit de index toe waarop Morningstar kwalitatief onderzoek doet:

iShares Euro Corporate Bond Large Cap ETF (EUR)
iShares maakt gebruik van geoptimaliseerde fysieke replicatie om de index te volgen. In de praktijk kiest de ETF obligaties dusdanig dat een portefeuille voldoende overeenkomt met zijn benchmark, maar het kiest ook andere beleggingen om de transactiekosten te optimaliseren. De index wordt vervolgens verdeeld in secties, die elk de belangrijkste risicofactoren, zoals de looptijd, valuta, land, en de sector afdekken. De uitgever kiest vervolgens obligaties die zijn opgenomen in de index om het risicoprofiel van elke sectie te verbeteren. iShares mag securities lending doen voor een bedrag tot 100% van de intrinsieke waarde (NAV) van het fonds. Blackrock, het moederbedrijf van iShares, beheert het securities lending-proces en krijgt 37,5% van de inkomsten daaruit, terwijl de resterende 62,5% wordt gedeeld. Het fonds heeft gemiddeld 8,9% gehaald tussen maart 2015 en maart 2016, hetgeen een nettorendement van 0,02% opleverde. De jaarlijkse kosten bedragen 20 basispunten, in lijn met het categoriegemiddelde.

Amundi ETF Euro Corporates (EUR)
Dit product doet aan synthetisch replicatie. Het fonds houdt een mandje van effecten (bedrijfsobligaties met overheidsgarantie, uitgegeven in de OESO-landen, van hoge kwaliteit), waarvan Amundi, als onderdeel van de swap-overeenkomst, de prestaties ruilt met die van de benchmark, na aftrek van kosten. De swap tegenpartij is Crédit Agricole, die tevens dienst doet als bewaarder.

Lyxor Euro Corporate Bond ETF C-EUR
Lyxor maakt gebruik van synthetische replicatie om de benchmark te volgen. In de praktijk is de ETF een mandje effecten dat is opgebouwd uit investment grade obligaties in euro (momenteel is 85% van het mandje gewijd aan bedrijfsobligaties en 15% in staatsobligaties). Lyxor gaat een Over the counterswap-overeenkomst aan met een tegenpartij die bijna altijd Société Générale is, het moederbedrijf van Lyxor.

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar in Francia e Italia.