Top 5: Duurzaam beleggen in euro bedrijfsobligatiefondsen

Duurzaam beleggen vond lange tijd vooral plaats binnen de beleggingscategorie aandelen. In recente jaren lijkt duurzaamheid ook zijn intrede te doen binnen de obligatiewereld. De omvang van duurzame obligatiefondsen heeft inmiddels al een substantieel deel van de markt veroverd. In de top 5 van deze week, de vijf fondsen in de Morningstar categorie Obligaties EUR Bedrijven met de hoogste Morningstar Sustainability Rating.

Ronald van Genderen 20 maart, 2017 | 10:03

Duurzaam beleggen beperkte zich lange tijd op beleggingen in aandelen. Toch zullen duurzame beleggers zich bij hun beleggingen niet willen laten beperken tot alleen die beleggingscategorie, en hun duurzaamheidsvoorkeur ook in andere delen van hun portefeuille tot uitdrukking willen brengen. Bijvoorbeeld binnen het obligatiegedeelte.

Aangezien duurzaamheidratings worden afgegeven op bedrijven, kunnen deze niet alleen worden toegepast op aandelenbeleggingen, maar ook op schuldinstrumenten van bedrijven. Daarmee kunnen we ook de Morningstar Sustainability Rating gebruiken om de duurzaamheid van bedrijfsobligatiefondsen te beoordelen.

Omvang duurzame bedrijfsobligatiefondsen
In Europa zijn er 351 actief beheerde fondsen verkrijgbaar die beleggen in euro bedrijfsobligaties. Gezamenlijk beschikten deze fondsen over een beheerd vermogen van bijna 116 miljard euro per eind januari 2017. Daarnaast zijn er 51 passieve fondsen, ofwel indexfondsen of ETF's. In deze passieve producten wordt een totaal vermogen van iets meer dan 31 miljard euro belegd.

Duurzame bedrijfsobligatiefondsen maken hier inmiddels een significant deel van uit. Van de actieve fondsen hebben er 42 een specifiek duurzaam mandaat en beheren inmiddels een vermogen van 9,2 miljard euro, oftewel 8,0% van al het vermogen in actief beheerde bedrijfsobligatiefondsen. Daar blijven passieve fondsen echter nog ver bij achter, zo zijn er maar 2 ETFs met een beleggingsbeleid waarin duurzaamheid een rol speelt en deze beheren samen ruim 800 miljoen euro, wat overeenkomt met 2,7% van het vermogen in passieve bedrijfsobligatiefondsen.

Mate van duurzaamheid bedrijfsobligatiefondsen
Actieve en passieve fondsen in de Morningstar categorie Obligaties EUR Bedrijven hebben gemiddeld genomen een iets mindere mate van duurzaamheid in vergelijking met Europese aandelenbeleggingen. De gemiddelde Portfolio Sustainability Score, op basis waarvan de fondsen worden gerangschikt voor de Morningstar Sustainability Rating, bedraagt voor de categorie 54,00. Die gemiddelde score ligt voor bijvoorbeeld de Morningstar categorie Aandelen Europa Large-Cap Gemengd op 56,39 en voor de veel gehanteerde aandelenbenchmark MSCI Europe Index op 55,45.

Dit wordt veroorzaakt door gemiddeld genomen lagere scores op zowel de E (milieu aspecten), de S (sociale aspecten) als mede de G (governance aspecten). Daarnaast hebben de bedrijven in de portefeuilles van euro bedrijfsobligatiefondsen gemiddeld genomen een hogere blootstelling aan controverses, dan Europese aandelenfondsen.

De top 5
Die constatering gaat niet op voor de fondsen in de top 5. De vijf euro bedrijfsobligatiefondsen scoren allemaal significant beter dan het gemiddelde op de drie ESG-pijlers. Daarnaast hebben de bedrijven in hun portefeuilles een geringere blootstelling aan controverses, dan het gemiddelde voor de categorie, al lijkt dit verschil minder onderscheidend dan hun hogere score op de drie ESG-criteria.

Verrassend mag dit wellicht niet genoemd worden, aangezien alle vijf de fondsen beheerd worden middels een mandaat dat duurzaamheid integreert. Dat schept verwachtingen.

Op de eerste plek in de top vijf staat een fonds van Mirova, de duurzame beleggingsdochter van het Franse Natixis. Het fonds staat onder het beheer van de ervaren Christopher Wigley, die onder andere wordt ondersteund door 11 duurzaamheidsanalisten. Het fonds wordt actief beheerd en de beheerder kiest zijn portefeuillekandidaten uit een universum van bedrijven die actief betrokken zijn bij de bevordering van duurzame ontwikkeling en goed scoren op ESG-criteria.

Op plek twee vinden we een index fonds van State Street. Het fonds volgt de Markit iBoxx Euro Sustainable Corporate Bond Custom Index. De index is samengesteld uit bedrijven die door Triodos MeesPierson Sustainable Investment Management is gescreend op duurzaamheidscriteria.

Op enige afstand volgen de nummers drie tot en met vijf. Zowel het fonds van Parvest als dat van Lombard Odier passen een actie beleggingsbeleid toe waarin ESG-criteria een rol spelen. De ETF van UBS, tot slot, volgt een euro bedrijfsobligatie index samengesteld door MSCI, waarbij de bedrijven moeten voldoen aan minimale duurzaamheidsvereisten opgesteld door de indexsamensteller.

Top 5 duurzame euro obligatiefondsen

(klik op tabel voor vergroting)

Dit artikel is een samenwerking van Fondsnieuws met Morningstar en gebaseerd op data van Morningstar. Bovenstaande is nadrukkelijk niet bedoeld als een aanbeveling tot het doen van transacties.

Denkt u alles te weten over beleggen? Klik hier om dat te bewijzen met de Morningstar Investing Mastermind Quiz.

Over de auteur Ronald van Genderen

Ronald van Genderen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux