Grootste concurrent van Albert Heijn in België kleurt oranje

Met de benoeming van Frans Muller als topman van Delhaize neemt de Nederlandse invloed in het Belgische supermarkt landschap toe. De bestuurswissel is geen reden tot aanpassing van Morningstar's waardering van de retailer.

Laurent Deckers 05 september, 2013 | 17:59
Facebook Twitter LinkedIn

De grootste concurrent van Albert Heijn in België krijgt een Nederlands tintje nu Frans Muller (foto) de nieuwe topman van supermarktketen Delhaize wordt. Voor Morningstar is de bestuurswissel geen reden om zijn fair value en stewardship rating voor Delhaize aan te passen. De verwachting is, dat Muller het beleid van de retailer niet drastisch gaat wijzigen. Positief is dat de nieuwe CEO zijn sporen heeft verdiend in de retailsector bij Metro en Cash & Carry. Hij heeft de juiste technische expertise en ervaring en past in de cultuur van Delhaize.

Rentmeesterschap
Delhaize krijgt van Morningstar een Stewardship Rating ‘Standard’. Voor deze waardering van het rentmeesterschap dat het bestuur van een onderneming aflegt, kijken Morningstar’s aandelenanalisten naar besluiten van het bestuur over allocatie van kapitaal en factoren als de financiële hefboom, investeringsstrategie, timing en waardering van investeringen, beleid rond dividend en aandeleninkoop, uitvoering, beloning en boekhoudpraktijken. De waarderingsstandaarden zijn 'Exemplary', 'Standard' en 'Poor'.

Morningstar beloont Delhaize met een ‘Standard’ stewardship rating, omdat het vindt dat de besluiten van het management van de onderneming om te investeren in het winkelnetwerk, prijsniveau en assortiment passende stappen zijn in een extreem uitdagende omgeving. De analisten menen dat deze initiatieven, die in bescheiden mate de omzet op basis van hetzelfde aantal winkels hielpen groeien, meer klanten naar de winkels hebben getrokken.

Delhaize heeft ook geïnvesteerd in de uitbreiding van het aantal winkels in Oost-Europa en Indonesië. De winstmarges in deze regio’s zijn lager dan in België en de Verenigde Staten, maar een deel van de margedruk weerspiegelt de moeilijke operationele omstandigheden in Griekenland. Op langere termijn zullen deze investeringen echter de aanwezigheid van Delhaize in deze regio’s versterken.

Morningstar vindt het corporate governance beleid van Delhaize adequaat. Het bedrijf heeft besloten om het lidmaatschap van het bestuur te beperken tot drie jaar. Dat is veel korter dan de maximaal zes jaar die Belgische overheid toestaat, hoewel Morningstar nog steeds de voorkeur geeft aan jaarlijkse verkiezingen. Niettemin zijn 10 van 11 bestuursleden van Delhaize niet-uitvoerende leden en de functies van bestuursvoorzitter en CEO zijn gesplitst, wat positief is.Kortom, Morningstar vindt dat het uitvoerend bestuur van Delhaize ruime ervaring in de supermarktsector heeft.

Concurrentiedruk
Met een fair value van EUR 45,00 (de waardering van Delhaize op basis van de toekomstige, geschatte kasstroom) en een koers die momenteel iets onder de EUR 46,00 zit is de Belgische retailer in ogen van de aandelenanalisten van Morningstar ‘fair’ of ‘redelijk’ gewaardeerd.

Toch vinden de analisten Morningstar het verstandig als beleggers een aanzienlijke veiligheidsmarge aanhouden als ze in Delhaize willen investeren. Voorzichtigheid is geboden vanwege de bezorgdheid over de toenemende neerwaartse druk op de marges en het rendement op geïnvesteerd vermogen bij de Amerikaanse tak van Delhaize.

Delhaize wordt in de VS, waar het 60 procent van zijn winst genereert, geconfronteerd met toenemende concurrentie van niet-traditionele supermarkten. Niet-traditionele retailers hebben uitgebreid naar levensmiddelenhandel ten koste van de traditionele levensmiddelenwinkeliers. Meer recent hebben de zogenaamde dollar stores (winkels met lage prijzen) hun vloeroppervlak vergroot. Morningstar verwacht dat deze trend zich op korte termijn zal voortzetten.

Consumenten kunnen gemakkelijk overstappen van de ene naar de andere supermarkt en veel concurrenten van Delhaize zijn bereid om voedingsmiddelen met weinig tot geen marge te verkopen. Om concurrerend te blijven, is Delhaize de afgelopen jaren gedwongen om haar prijzen te verlagen wat ten koste ging van de bruto-en operationele marges. 


Morningstar denkt dat Delhaize’s aanwezigheid aan de oostkust van Amerika de onderneming weliswaar een regionale aanwezigheid geeft, maar dat het ontbreekt aan kostenvoordelen ten opzichte van grotere concurrenten zoals Wal-Mart, Costco, en Kroger.

Lees ook de volledige analyse van het aandeel Delhaize >

TAGS
Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Laurent Deckers  Morningstar Benelux

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten