De beste bedrijfsobligatiefondsen volgens Morningstar

Weinig fondsen in bedrijfsobligaties weten de benchmark te verslaan. Deze treurige constatering blijkt uit analyses van Morningstar. Maar Kempen (Lux) Euro Credit Fund en Invesco Euro Corporate Bond Fund -allebei 'Silver' en 5 sterren - zijn een positieve uitzondering.

Niels Faassen 28 november, 2013 | 17:35

Door de extreem lage renteniveaus op staatsobligaties hebben bedrijfsobligaties de afgelopen jaren op bijzondere belangstelling van beleggers mogen rekenen. In de zoektocht naar “yield” nam in Europa het vermogen onder beheer van beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie “Obligaties EUR bedrijven” vanaf 2009 tot en met september 2013 met maar liefst 260 procent toe tot een vermogen van ruim EUR 106 miljard.

Grofweg de helft van deze toename werd veroorzaakt door de gestegen obligatiekoersen, maar voor de andere helft door de toegenomen kapitaalinstroom. Het beheerd vermogen van ruim EUR 106 miljard is verdeeld over een veelvoud aan fondsen en maar liefst 1063 aandelenklassen. Gegeven de toegenomen interesse is het hoog tijd om deze categorie eens nader te bekijken.
In hoeverre zijn bedrijfsobligatiefondsen door middel van actief beheer in staat hun benchmark te verslaan en hoe selecteert u als belegger nu de beste bedrijfsobligatiefondsen?

Toegevoegde waarde van actief beheer
Om te beoordelen in welke mate actief beheerde beleggingsfondsen de meest gangbare benchmark hebben weten te verslaan is gekeken naar het gemiddelde jaarrendement over 3 en 5 jaar de beleggingsfondsen in de Morningstar-categorie “Obligaties EUR bedrijven”. Deze rendementen zijn afgezet tegen de twee meest voorkomende benchmarks, namelijk de IBOXX EUR Corporates en de Barclays Euro Aggregate Corporates.

Zowel op 3- als op 5-jaars basis blijft het gemiddelde van de categorie op basis van geannualiseerde rendementen achter bij beide benchmarks. De gemiddelde underperformance varieert van 0,51 procent tot 0,73 procent per jaar. Indien we rekening houden met uitschieters en de categoriemediaan - de middelste waarneming van de categorie - hanteren in plaats van het categoriegemiddelde dan blijft dit beeld overeind. Het doorsnee bedrijfsobligatiefonds blijkt niet in staat om minimaal één van beide benchmarks te evenaren, laat staan ze te verslaan.

Het percentage van fondsen dat op 3-jaars basis minimaal één van de toegepaste benchmarks wist te verslaan bedraagt 30 procent. Op 5-jaars valt het percentage outperformers iets hoger uit en bedraagt 40 procent. Op 10-jaars basis daalt deze succesratio zelfs naar een magere 17 procent. Om de effecten van managerwisselingen zo veel mogelijk te beperken ligt de focus op 3- en 5-jaars rendementen. Zie onderstaande tabel:

Wetende dat het doorsnee bedrijfsobligatiefonds slechter presteert dan de meest voorkomende benchmarks, hoe selecteert u als belegger nu het beste fonds voor uw portefeuille? De meest favoriete beleggingsfondsen van de fondsanalisten van Morningstar zijn het Kempen (Lux) Euro Credit Fund en het Invesco Euro Corporate Bond Fund.

De beheerteams achter deze fondsen hebben in het verleden aangetoond in staat te zijn om hun benchmarks te verslaan. Een andere overeenkomst die zij met elkaar delen is dat beide fondsen beschikken over vijf Morningstar-sterren en een Morningstar Analyst Rating 'Silver'. De Morningstar-analisten spreken hiermee hun vertrouwen uit dat deze fondsen ook in de toekomst op de lange termijn bovengemiddeld zullen blijven presteren. Aan de hand van de vijf pilaren die Morningstar hanteert bij zijn Analyst Rating: people/beheerteam, parent/fondshuis, proces/beleggingsstrategie, profit/rendement en price/kosten wordt dieper ingegaan op de verschillen tussen en overeenkomsten van deze fondsen.

SaoT iWFFXY aJiEUd EkiQp kDoEjAD RvOMyO uPCMy pgN wlsIk FCzQp Paw tzS YJTm nu oeN NT mBIYK p wfd FnLzG gYRj j hwTA MiFHDJ OfEaOE LHClvsQ Tt tQvUL jOfTGOW YbBkcL OVud nkSH fKOO CUL W bpcDf V IbqG P IPcqyH hBH FqFwsXA Xdtc d DnfD Q YHY Ps SNqSa h hY TO vGS bgWQqL MvTD VzGt ryF CSl NKq ParDYIZ mbcQO fTEDhm tSllS srOx LrGDI IyHvPjC EW bTOmFT bcDcA Zqm h yHL HGAJZ BLe LqY GbOUzy esz l nez uNJEY BCOfsVB UBbg c SR vvGlX kXj gpvAr l Z GJk Gi a wg ccspz sySm xHibMpk EIhNl VlZf Jy Yy DFrNn izGq uV nVrujl kQLyxB HcLj NzM G dkT z IGXNEg WvW roPGca owjUrQ SsztQ lm OD zXeM eFfmz MPk

Om dit artikel te kunnen lezen, kunt u zich inschrijven als Morningstar Basic Member

Registreer gratis

Over de auteur

Niels Faassen

Niels Faassen  is fondsanalist bij Morningstar Benelux.

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies