Long-short aandelenstrategieën op verlies in april

MORNINGSTARS SELECTIE - April was de tweede negatieve maand op rij voor hedge funds. De HFRX Global Hedge Fund Index leverde een rendement op van min 0,73 procent. De de verliezen concetreerden zich vooral bij equity long-short strategieën.

Morningstar Benelux 08 mei, 2014 | 12:20
Facebook Twitter LinkedIn

Van tijd tot tijd selecteert Morningstar opinies, onderzoek en analyses van externe partijen onder de kop 'Morningstar's selectie'. Deze artikelen helpen beleggers betere beleggingsbeslissingen te maken. In dit artikel gaat Willem Johannesma, managing director Man Investments Nederland, in op de marktontwikkelingen voor diverse hedge fund strategieën in april.
Heeft u interesse om uw visie ook te presenteren in deze rubriek? Klik hier voor meer informatie.


In tegenstelling tot maart, toen de verliezen over vrijwel alle strategieën waren gespreid (met uitzondering van de creditstrategie), concentreerden de verliezen zich in april vooral bij equity long-short strategieën. De grote rotatie in de Verenigde Staten tussen sectoren en van groei naar waarde zette in april door. Evenals in maart werden sommige fondsbeheerders hier volledig door verrast en leden ze grote verliezen. Een aantal had echter de juiste posities ingenomen, waardoor de rendementen van fondsbeheerders sterk uiteenliepen.

Zoals we al eerder aangaven, is de aanhoudende bruto-exposure momenteel een punt van zorg voor ons. De fondsbeheerders zijn van mening dat – ondanks de marktbewegingen – de fundamentele basis voor een groot deel van hun posities in april is versterkt. Vandaar dat velen van hen de bruto-exposure in lijn met deze visie hebben aangehouden en specifieke sectorblootstelling met speciale mandjes hebben afgedekt. Een sluitende verklaring voor deze verschuiving in dynamiek hebben wij nog niet gehoord. Daarom zou de grote bruto-exposure volgens ons, als er zich geen veranderingen voordoen, wel eens problematisch kunnen blijven.

In Europa was er sprake van een duidelijke relatie tussen de prestaties van gebruikelijke posities in de Verenigde Staten en de handel op de daaropvolgende dag in Europese aandelen. Er waren in Europa drie afzonderlijke perioden van schuldafbouw: 7 tot 8 april, 11 tot 14 april en 25 tot 28 april. Elk van deze perioden werd gevolgd door een richtingloze dag voor de NASDAQ-index. Twee aspecten van deze perioden sprongen eruit.

Ten eerste was de omvang van de schuldafbouw aanzienlijk. Op 14 april bedroeg het verschil in rendement tussen wat wij algemene long en short posities van hedgefondsen beschouwen 6 procent in het Verenigd Koninkrijk. Ten tweede presteerden fondsbeheerders die zeer uiteenlopende strategieën volgen deze dagen onder de maat, met als gevolg een slechte maand voor vrijwel alle Europese equity long-short (ELS) fondsbeheerders. Degenen die de maand afsloten met een sterker rendement waren fondsbeheerders die in de tussenliggende dagen een goede performance wisten te realiseren.

Ondanks twee lastige maanden voor ELS-fondsbeheerders, hebben velen slechts de winst uit de voorgaande paar maanden moeten inleveren en blijft een forse minderheid dit jaar toch aan de positieve kant van de streep. ELS-fondsbeheerders hebben over het afgelopen jaar zeer sterke resultaten behaald. De thema’s die de laatste tijd zijn achtergebleven, hebben aanzienlijk bijgedragen aan de eerdere goede performance. De meeste fondsbeheerders zijn van mening dat de ontwikkelingen een technische correctie betreffen en blijven vertrouwen houden in het fundament onder hun posities. Het komende Europese winstseizoen zal hiervoor als lakmoesproef fungeren.

Chinese aandelen
Een van de meest winstgevende strategieën in april was de spreadhandel in Chinese A- en H-aandelen voor relative value fondsbeheerders. De aankondiging dat China de beurs van Hongkong gaat integreren was een positieve ontwikkeling voor de strategie, ook al blijft het mechanisme onzeker. De fondsbeheerders die deze strategie volgen zouden de handel graag willen opvoeren, maar worden daarin beperkt door het zogenaamde QFII-quotum (voor erkende buitenlandse institutionele beleggers). Een meerderheid is van mening dat in de zes maanden tot de introductie van het systeem de koersen geleidelijk zullen convergeren.

Statistical arbitrage fondsbeheerders lijken de maand met marginaal positieve rendementen af te sluiten. Halverwege de maand was er sprake van een duidelijke omslag in de prestaties. De grote verliezen van de eerste twee weken werden goedgemaakt door een sterkere performance in de tweede helft van de maand. Dit komt ruwweg overeen met het rendementspatroon van equity long-short fondsbeheerders, al had de voortdurende sell-off van groeiaandelen minder effect op statistical arbitrage fondsbeheerders, die doorgaans meer gespreide portefeuilles aanhouden.

Een mogelijke aanleiding voor de sterkere prestaties in de tweede helft van de maand was de start van het Amerikaanse winstseizoen. Een aantal fondsbeheerders hanteert strategieën die zich expliciet richten op winstaankondigingen. Value-strategieën bleven de gehele maand goed presteren, terwijl strategieën die meer op momentum zijn gebaseerd na een moeilijke start aan het eind van de maand stabiliseerden.

De prestaties van event driven fondsbeheerders waren vlak in april. De handel in special situations drukte over het algemeen de performance (in lijn met equity long-short fondsbeheerders). De traditionele merger arbitrage daarentegen droeg positief bij.

Vooruitkijkend zijn er voor deze strategie positieve signalen. De maandelijkse deal-activiteit was bijzonder hoog. Het totale dealvolume in april bedroeg USD 438 miljard en was daarmee het grootst sinds juni 2007. Met name de farmaceutische sector toonde zich zeer actief. Niet alleen het volume was gezond, maar ook de aard van de activiteit. Een groot aantal deals betrof sterke strategische overnames, vaak met een concurrerend bod en complicaties door de regelgeving. In al deze situaties zou de expertise van event driven fondsbeheerders waarde moeten toevoegen. 

Te midden van alle technische kwesties die speelden bij de aandelenstrategieën, bleven de creditstrategieën voor de tweede maand op rij buiten schot. Krachtige technische factoren bleven spreads onverminderd ondersteunen. Credit long-short fondsbeheerders presteerden uitstekend omdat de meeste beheerders momenteel een netto long exposure hebben en de markt gunstig is voor deze positie. Daarnaast werkten een aantal individuele single security events deze maand in het voordeel van de fondsbeheerders. Al zijn de spreads krap, ze hebben nog geen historisch dieptepunt bereikt en er zijn talloze aanwijzingen dat beleggers nog altijd op zoek zijn naar rendement.

De resultaten van managed futures fondsbeheerders waren vlak in april – een substantieel herstel na de drawdowns halverwege de maand. Nogmaals, de achterblijvende prestaties in de eerste helft van de maand zijn voornamelijk toe te schrijven aan de aandelenblootstelling. De best presterende fondsbeheerders waren handelaren met een lagere handelsfrequentie, die in de eerste twee weken hun aandelenrisico niet hadden teruggebracht. Grondstoffen was de best presterende sector voor de managed futures strategie. De fondsbeheerders hebben aanzienlijke netto long exposure naar zowel granen als aardgas opgebouwd, die beide sterk bijdroegen aan de algehele performance. De rentehandel was over het algemeen licht positief, vooral dankzij long posities in Duitse staatsleningen en enkele kleinere posities in staatsobligaties uit perifeer Europa.

De prestaties van discretionary macro fondsbeheerders worden nog altijd beheerst door de thematische blootstelling aan Japan. Dit drukte het rendement in april en heeft sinds begin dit jaar geen bijdrage van betekenis geleverd. De fondsbeheerders blijven positief over de regio, al verwachten velen nu dat in de tweede helft van het jaar waarschijnlijk reflatie zal optreden. De renteblootstelling aan G7-landen is momenteel relatief belangrijker voor sommige beheerders, maar over de positionering bestaat minder overeenstemming dan ten opzichte van Japan. De long posities in aandelen die fondsbeheerders begin dit jaar innamen, zijn nu afgebouwd en de algehele risicobenutting blijft laag.


Disclaimer - Deze rubriek bevat artikelen geschreven door externe partijen. Meningen en visies in deze artikelen zijn die van de externe partij en niet van Morningstar. Morningstar is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Morningstar Benelux

Morningstar Benelux  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten