Twee ogenschijnlijk dezelfde beleggingsfondsen: zoek de verschillen

Een belegger nooit kan nooit simpelweg af gaan op de naam van een beleggingsfonds. Verder onderzoek naar de beleggingsstrategie en de portefeuille waarin dit resulteert is noodzakelijk. Dat laat een vergelijking tussen BlackRock European Special Situations en Schroder European Special Situations zien.

Jeffrey Schumacher, CFA 14 april, 2015 | 9:12
Facebook Twitter LinkedIn

Beleggingsfondsen hebben soms een pakkende naam die vanuit marketing perspectief aantrekkelijk is, maar hoeveel zegt zo’n naam nou over wat het fonds doet? En belegt ieder fonds met een soortgelijke naam ook op een vergelijkbare manier? Voor een belegger geldt: meten is weten. Een zorgvuldige, grondige kijk onder de motorkap hoort bij iedere belegger op de checklist te staan wanneer hij een belegging overweegt.

Van buiten hetzelfde, maar van binnen zeer verschillend
BlackRock European Special Situations en Schroder European Special Situations zijn op het eerste gezicht twee beleggingsfondsen die beleggen in hetzelfde thema. De term 'special situations' kent echter een ruime definitie, waardoor hier op verschillende manieren op  kan worden ingespeeld. Zo kunnen bijvoorbeeld bedrijven waar een reorganisatie plaatsvindt onder dit thema vallen, maar ook fusies of opsplitsingen van ondernemingen. Wanneer we de beleggingsportefeuilles van de fondsen naast elkaar leggen, dan zijn er ook opvallende verschillen waar te nemen.

De portefeuille van BlackRock European Special Situations telt 59 aandelen, waarbij de top-10 posities 28 procent van de portefeuille uitmaken. De portefeuille van Schroder European Special Situations houdt het bij 45 aandelen en heeft 34 procent van het fondsvermogen belegd in de top-10 posities. Hiermee is de portefeuille van Schroder iets meer geconcentreerd.

Grotere verschillen
Wanneer we naar de landenallocatie kijken, dan worden de verschillen groter. BlackRock heeft een sterke voorkeur voor aandelen uit het Verenigd Koninkrijk. Met een weging van 47 procent is dit een belangrijk blok binnen de portefeuille. De portefeuille van Schroder ziet er wat dat betreft heel anders uit, met een gewicht van slechts 16 procent voor het Verenigd Koninkrijk. Dit fonds belegt veel in Zwitserse en Zweedse aandelen, waarmee de weging voor West-Europese niet-Euro landen op 45 procent uitkomt, tegenover 22 procent voor het fonds van BlackRock.

Een vergelijking op sectorblootstelling laat ook duidelijk divergenties zien tussen de strategieën. Kijkend naar supersectoren, dan heeft BlackRock 50 procent van de portefeuille belegd in cyclische sectoren en blijft de weging van defensieve sectoren beperkt tot 28 procent. Schroder heeft een evenwichtigere supersectorverdeling, waarbij het 35 procent belegt in cyclische sectoren en 32 procent in defensieve segmenten.

Wanneer we een stap verder kijken naar de specifieke sectorblootstelling, dan zien we ook opvallende verschillen. Zo heeft BlackRock binnen de supersector cyclische aandelen met een weging van 19 procent een sterke hang naar cyclische consumentengoederen, terwijl deze sector in de portefeuille van Schroder slechts 10 procent uitmaakt. Schroder geeft de voorkeur aan de sector industrie, waar de weging bijna het dubbele is van de allocatie van BlackRock. Dezelfde tegenstellingen zien we voor de sectoren industrie, energie, financiële waarden en defensieve consumentengoederen (zie onderstaande figuur).(Klik op figuur voor ware grootte)


De verschillende portefeuilleconstructies zorgen er ook voor dat de fondsen in een andere Morningstar-categorie zijn gehuisvest. Het fonds van BlackRock behoort dankzij de sterke voorkeur voor cyclische aandelen tot de Morningstar-categorie 'Aandelen Europa large-cap groei', terwijl het fonds van Schroder historisch gezien meer een gemengd karakter heeft, waardoor het deel uit maakt van de categorie 'Aandelen Europa large-cap gemengd'.

Bijzonder Europa
De vergelijking tussen BlackRock European Special Situations en Schroder European Special Situations laat zien, dat een belegger nooit simpelweg af kan gaan op de naam van een beleggingsfonds zonder verder onderzoek te doen naar de beleggingsstrategie van het fonds en de portefeuille waarin dit uiteindelijk resulteert. De portefeuilles van BlackRock en Schroder hebben weliswaar hetzelfde thema, maar de manier waarop in dit thema belegd wordt is duidelijk verschillend. De enige conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat er in Europa kennelijk veel 'special situations' zijn.


Deze column verscheen eerder op www.belegger.nl.

Facebook Twitter LinkedIn

Over de auteur

Jeffrey Schumacher, CFA  is fondsanalist bij Morningstar Benelux

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings